HOTĂRÂRE nr. 255 din 20 aprilie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 20 aprilie 2017.Nr. 255.----