ORDIN nr. 445 din 13 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 aprilie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 3.519 din 3.04.2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul I La anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, pozițiile nr. 1567, 1568, 1894, 4427, 4428, 5338, 5583 și 5584 se modifică după cum urmează:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬──┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┬───┬─────────────┐│Nr. │ │O│ Denumire │ Formă │Concen- │Firmă/țară│ DCI │ Ambalaj │ Grupa │St│ Statut_│Preț │Preț │Preț │S│Ob-│Valabilitate ││crt. │Cod_cim │b│ produs │ │trație │ │ │ │ ATC │at│ anm │producă-│ridicata│amănun- │t│ser│ preț ││ │ │s│ │ │ │ │ │ │ │ut│ │tor │maximal │tul │a│va-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │_ │ │(lei) │fără TVA│maximal │r│ții│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │f │ │ │(lei) │cu TVA │e│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r │ │ │ │(lei) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼──┼────────┼────────┼────────┼────────┼─┼───┼─────────────┤│"1567│W62006001│ │DULOXETINA │CAPS. │30 mg │DR. │DULOXETINUM │Cutie x │N06AX21│MG│generic │ 24.17│ 27.55│ 36.04│ │ │Prețurile ││ │ │ │DR. REDDY'S │GASTRO- │ │REDDY'S │ │blist. │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt ││ │ │ │30 mg │REZ. │ │LABORA- │ │PVC-PE- │ │ │ │ │ │ │ │ │valabile până││ │ │ │ │ │ │TORIES │ │Aclar/Al x │ │ │ │ │ │ │ │ │la data de 1 ││ │ │ │ │ │ │ROMANIA │ │28 caps. │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │S.R.L. - │ │gastrorez. │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. ││ │ │ │ │ │ │ROMÂNIA │ │(18 luni) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼──┼────────┼────────┼────────┼────────┼─┼───┼─────────────┤│ 1568│W62007001│ │DULOXETINA │CAPS. │60 mg │DR. │DULOXETINUM │Cutie x │N06AX21│MG│generic │ 49.33│ 56.24│ 71.11│ │ │Prețurile ││ │ │ │DR. REDDY'S │GASTRO- │ │REDDY'S │ │blist. │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt ││ │ │ │60 mg │REZ. │ │LABORA- │ │PVC-PE- │ │ │ │ │ │ │ │ │valabile până││ │ │ │ │ │ │TORIES │ │Aclar/Al x │ │ │ │ │ │ │ │ │la data de 1 ││ │ │ │ │ │ │ROMANIA │ │28 caps. │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │S.R.L. - │ │gastrorez. │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. ││ │ │ │ │ │ │ROMÂNIA │ │(18 luni) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴─┴───┴─────────────┤│ ........................................................................ │├─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬──┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┬───┬─────────────┤│ 1894│W61485001│ │EXVIERA │COMPR. │250 mg │ABBVIE LTD│DASABUVIRUM │Cutie x │NEALO- │MI│inovativ│ 3417.19│ 3447.19│ 3795.59│ │ │Prețurile ││ │ │ │250 mg │FILM. │ │- MAREA │ │blistere │CAT │ │ │ │ │ │ │ │sunt valabile││ │ │ │ │ │ │BRITANIE │ │PVC-PE- │ │ │ │ │ │ │ │ │până la data ││ │ │ │ │ │ │ │ │PCTFE/folie│ │ │ │ │ │ │ │ │de 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │din alumi- │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │ │ │niu x 56 │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │filmate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(ambalaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │multiplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │conține 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │cutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │interioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │x 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │filmate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴─┴───┴─────────────┤│ ........................................................................ │├─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬──┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┬───┬─────────────┤│ 4427│W62556004│ │SAGILIA 1 mg │COMPR. │1 mg │MEDOCHEMIE│RASAGILINUM │Cutie cu │N04BD02│MG│generic │ 60.72│ 68.01│ 85.99│ │ │Prețurile ││ │ │ │ │ │ │LTD-CIPRU │ │blistere │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt valabile││ │ │ │ │ │ │ │ │Al/Al │ │ │ │ │ │ │ │ │până la data ││ │ │ │ │ │ │ │ │conținând │ │ │ │ │ │ │ │ │de 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │30 │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. ││ │ │ │ │ │ │ │ │(3 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼──┼────────┼────────┼────────┼────────┼─┼───┼─────────────┤│ 4428│W62556010│ │SAGILIA 1 mg │COMPR. │1 mg │MEDOCHEMIE│RASAGILINUM │Cutie cu │N04BD02│MG│generic │ 60.72│ 68.01│ 85.99│ │ │Prețurile ││ │ │ │ │ │ │LTD-CIPRU │ │blistere │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt valabile││ │ │ │ │ │ │ │ │Al/Al │ │ │ │ │ │ │ │ │până la data ││ │ │ │ │ │ │ │ │conținând │ │ │ │ │ │ │ │ │de 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │30 │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. ││ │ │ │ │ │ │ │ │(3 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴─┴───┴─────────────┤│ ........................................................................ │├─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬──┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┬───┬─────────────┤│ 5338│W61486001│ │VIEKIRAX │COMPR. │12.5 mg/│ABBVIE LTD│COMBINAȚII │Cutie x │NEALO- │MI│inovativ│39297.71│39327.66│42905.35│ │ │Prețurile ││ │ │ │12.5 mg/75 mg│FILM. │75 mg/ │- MAREA │(OMBITASVIR +│blistere │CAT │ │ │ │ │ │ │ │sunt valabile││ │ │ │/50 mg │ │50 mg │BRITANIE │PARITAPREVIR │PVC-PE- │ │ │ │ │ │ │ │ │până la data ││ │ │ │ │ │ │ │+ RITONAVIR) │PCTFE/folie│ │ │ │ │ │ │ │ │de 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │din Al x 56│ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. ││ │ │ │ │ │ │ │ │(ambalaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │multiplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │conține 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │cutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │interioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │x 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴─┴───┴─────────────┤│ ........................................................................ │├─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬──┬────────┬────────┬────────┬────────┬─┬───┬─────────────┤│ 5583│W62250002│ │ZYKALOR 10 mg│COMPR. │10 mg │MEDOCHEMIE│ARIPIPRAZOLUM│Cutie cu │N05AX12│MG│generic │ 76.26│ 85.41│ 107.99│ │ │Prețurile ││ │ │ │ │ │ │LTD-CIPRU │ │blister │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt valabile││ │ │ │ │ │ │ │ │OPA-Al-PVC/│ │ │ │ │ │ │ │ │până la data ││ │ │ │ │ │ │ │ │Al x 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │de 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │ │ │(4 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │2017. │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼──┼────────┼────────┼────────┼────────┼─┼───┼─────────────┤│ 5584│W62251002│ │ZYKALOR 15 mg│COMPR. │15 mg │MEDOCHEMIE│ARIPIPRAZOLUM│Cutie cu │N05AX12│MG│generic │ 111.63│ 122.80│ 149.91│ │ │Prețurile ││ │ │ │ │ │ │LTD-CIPRU │ │blister │ │ │ │ │ │ │ │ │sunt valabile││ │ │ │ │ │ │ │ │OPA-Al-PVC/│ │ │ │ │ │ │ │ │până la data ││ │ │ │ │ │ │ │ │Al x 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │de 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie ││ │ │ │ │ │ │ │ │(4 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │2017." │└─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴─┴───┴─────────────┘  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 13 aprilie 2017. Nr. 445. -------