DECIZIE nr. 22 din 5 iulie 1999pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrica
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE
  • ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 23 iulie 1999    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,în temeiul art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al art. 70 lit. f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica, precum şi al Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 17 din 10 februarie 1999 de numire a preşedintelui ANRE,emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Codul comercial al pieţei angro de energie electrica.  +  Articolul 2Codul comercial al pieţei angro de energie electrica intră în vigoare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Direcţia finanţe-contabilitate şi administrativ din cadrul ANRE va pune la dispoziţie agenţilor economici interesaţi, la cererea acestora, copii de pe Codul comercial al pieţei angro de energie electrica.  +  Articolul 4Departamentul tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorului va asigura şi va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Jean Constantinescu------------