ORDIN nr. M.25 din 31 martie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 13 aprilie 2017    Pentru aplicarea dispozițiilor art. 41 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul IX din Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Gabriel-Beniamin Leș
    București, 31 martie 2017.Nr. M.25.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privindStatutul rezerviștilor voluntari