HOTĂRÂRE nr. 213 din 5 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 13.523, din care 684 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.2. La articolul 17, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 151 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 12 autovehicule, dintre care 9 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul şi 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul;3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 2, numărul curent I va avea următorul cuprins:I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.320 de posturi  +  Articolul IILa articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei, inclusiv posturile din structurile regionale, este de 129.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Dragoş Ionuţ Bănescu,
  secretar general
  Bucureşti, 5 aprilie 2017.Nr. 213.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)Numărul maxim de posturi este de 684, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  ----