HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 martie 2017privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2017
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 11 aprilie 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 lit. b) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Nota de aprobare a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 3 din 7.03.2017 referitoare la Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi anexele nr. 1-12, parte integrantă din acesta, privind activitatea executorilor judecătoreşti desfăşurată în anul 2016,în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în urma dezbaterilor şi a votului favorabil exprimat în şedinţa din data de 9.03.2017, adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2017 şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Tabloul executorilor judecătoreşti se comunică Ministerului Justiţiei, Serviciul profesii juridice conexe, Camerelor Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curţile de Apel, precum şi executorilor judecătoreşti, prin grija Camerelor, ulterior publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.  +  Articolul 4Biroul Executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Serviciul juridic şi Serviciul administrativ vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,
  Marius Iacob Morari
  Bucureşti, 9 martie 2017.Nr. 3.  +  ANEXĂ
  TABLOUL
  executorilor judecătoreşti pe anul 2017
  *Font 7* ┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │    Executor judecătoresc    │  Circumscripţia   │                              Sediul                          │ │crt.│                             │                   │                                                              │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                      CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA                        │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1   │Scutea Sorin                 │Agnita             │Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 73, judeţul Sibiu              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2   │Suciu Anca Maria             │Agnita             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3   │Aldea Marin Vasile           │Aiud               │Aiud, Str. Băilor nr. 33a, judeţul Alba                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4   │Frăţilă Ioan Florin          │Aiud               │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5   │Baba Teodor Nicolae          │Alba Iulia         │Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 2, camera 9, judeţul Alba   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6   │Cherşa Sebastian             │Alba Iulia         │Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 19, judeţul Alba                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7   │Gligor-Lungan Ştefan         │Alba Iulia         │Alba Iulia, Str. Teilor nr. 4, ap. 4, judeţul Alba            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8   │Sapta Florian                │Alba Iulia         │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Sapta Sapta în Alba Iulia,     │ │    │                             │                   │piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9   │Sapta Florina Livia          │Alba Iulia         │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10  │Şchiopu Florica              │Alba Iulia         │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11  │Vinersar Maria Daniela       │Alba Iulia         │Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu, bl. 31 D, parter,              │ │    │                             │                   │ap. 22, judeţul Alba                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12  │Borcea-Tatu Anca             │Avrig              │Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 2A, judeţul Sibiu              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13  │Mişcoci Dorina-Anca          │Avrig              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Cruduleci şi Mişcoci în Sibiu,   │ │    │                             │                   │str. Dr. Ioan Raţiu nr. 3, judeţul Sibiu                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14  │Rotaru-Zărnescu Daniel       │Blaj               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Simion Rotaru şi Zărnescu Daniel   │ │    │                             │                   │Zărnescu Daniel Rotaru în Mediaş, piaţa Ferdinand I nr. 17,   │ │    │                             │                   │ap. 2, judeţul Sibiu                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15  │Sărăţean Dumitru Alexandru   │Blaj               │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16  │Bolog Ileana Laura           │Brad               │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17  │Boloş Georgiana- Adina       │Brad               │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Boloş şi Partenerii în           │ │    │                             │                   │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7,        │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18  │Sav Augustin                 │Câmpeni            │Câmpeni, Str. Teiului, bl. L1, ap. 4, judeţul Alba            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19  │Sitterli Ovidiu Ioan         │Câmpeni            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20  │Barboni Eugen                │Deva               │Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, sc. A, parter,                │ │    │                             │                   │judeţul Hunedoara                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21  │Băieş Maria Lucica           │Deva               │Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, camera 307, judeţul Hunedoara    │ │    │                             │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22  │Benteu Aron                  │Deva               │Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1, judeţul Hunedoara              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23  │Ladariu Anghel               │Deva               │Deva, str. Ciprian Porumbescu, bl. 19A, sc. D,                │ │    │                             │                   │ap. 35, judeţul Hunedoara                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24  │Neamţu Teodor                │Deva               │Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, et. III, camera 306 - imobil     │ │    │                             │                   │administrativ al S.C.I.P.H. Deva, judeţul Hunedoara           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │25  │Opriş Ofelia Monica          │Deva               │Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, judeţul Hunedoara               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │26  │Pupeză Bogdan Mihai          │Deva               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Pupeză Elena şi Pupeză Bogdan      │ │    │                             │                   │Mihai în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Hunedoara│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │27  │Pupeză Elena                 │Deva               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Pupeză Elena şi Pupeză Bogdan      │ │    │                             │                   │Mihai în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Hunedoara│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │28  │Rovinar Daniel Marin         │Deva               │Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, et. 3, judeţul Hunedoara        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │29  │Radu Cristiana               │Haţeg              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │30  │Baciu Traian                 │Hunedoara          │Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, judeţul Hunedoara     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │31  │Creţu Ionaşc Florin          │Hunedoara          │Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 3 - complex comercial,         │ │    │                             │                   │judeţul Hunedoara                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │32  │Ifrim Remus                  │Hunedoara          │Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, et. 2, camera 23,     │ │    │                             │                   │judeţul Hunedoara                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │33  │Plăviţu Florina Mihaela      │Hunedoara          │Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 3, bl. 3, demisol,            │ │    │                             │                   │ap. 13, judeţul Hunedoara                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │34  │Rotaru Simion                │Mediaş             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Simion Rotaru şi Zărnescu Daniel   │ │    │                             │                   │Rotaru în Mediaş, piaţa Ferdinand I nr. 17,                   │ │    │                             │                   │ap. 2, judeţul Sibiu                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │35  │Tămaş Ovidiu Nicolae         │Mediaş             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Tămaş şi Suciu în Mediaş,        │ │    │                             │                   │str. Lucian Blaga nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │36  │Tudor Vasile Petru           │Mediaş             │Mediaş, str. Stephan Ludwig Roth nr. 29, judeţul Sibiu        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │37  │Romanesse Diana-Elena        │Orăştie            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │38  │Durbacă Claudia Bianca       │Petroşani          │Petroşani, str. Anghel Saligny nr. 12, judeţul Hunedoara      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │39  │Oancea Petru                 │Petroşani          │Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3, sc. 3, parter, ap. 26,     │ │    │                             │                   │judeţul Hunedoara                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │40  │Petre Adrian-Nicolae         │Petroşani          │Petroşani, str. Avram Iancu nr. 5, bl. 5A, sc. 1, ap. 2,      │ │    │                             │                   │judeţul Hunedoara                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │41  │Popescu Emilia               │Petroşani          │Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3A, sc. I, ap. 2,             │ │    │                             │                   │judeţul Hunedoara                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │42  │Răducanu Cecilia Camelia     │Petroşani          │Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 100, judeţul Hunedoara   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │43  │Stoian Codruţa               │Sălişte            │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dumitru Marius Vasile şi Stoian  │ │    │                             │                   │Codruţa în Sibiu, str. Doctor Ioan Raţiu nr. 3, et. 1, ap. 3  │ │    │                             │                   │şi ap. 4, judeţul Sibiu                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │44  │Suciu Bogdan                 │Sălişte            │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Tămaş şi Suciu în Mediaş,        │ │    │                             │                   │str. Lucian Blaga nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │45  │Boldaş Liviu Nicolae         │Sebeş              │Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 61, ap. 5, judeţul Alba          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │46  │Uleşan Daniela               │Sebeş              │Sebeş, str. Călăraşi nr. 2D, judeţul Alba                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │47  │Bandi Oana-Maria             │Sibiu              │Sibiu, Str. Crişanei nr. 9, judeţul Sibiu                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │48  │Cazan Horea                  │Sibiu              │Sibiu, str. George Coşbuc nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │49  │Cîrja Ispas                  │Sibiu              │Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │50  │Cîrja Mureşanu Maria-Iulia   │Sibiu              │Asociată în cadrul B.E.J.A. Cîrja Mureşanu Maria Iulia şi     │ │    │                             │                   │Mureşanu Radu Alex în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 19,        │ │    │                             │                   │judeţul Sibiu                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │51  │Cruduleci Horaţiu Vasile     │Sibiu              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Cruduleci şi Mişcoci în Sibiu,   │ │    │                             │                   │str. Dr. Ioan Raţiu nr. 3, judeţul Sibiu                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │52  │Dinu Mirela-Nicoleta         │Sibiu              │Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22, judeţul Sibiu                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │53  │Dumitru Marius-Vasile        │Sibiu              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dumitru Marius Vasile şi Stoian  │ │    │                             │                   │Codruţa în Sibiu, str. Doctor Ioan Raţiu nr. 3, et. 1, ap. 3  │ │    │                             │                   │şi ap. 4, judeţul Sibiu                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │54  │Grec Cristina Elena          │Sibiu              │Sibiu, Bd. Victoriei nr. 36, ap. 5, judeţul Sibiu             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │55  │Herlea Romulus-Nicolae       │Sibiu              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Herlea Romulus Nicolae şi Prodea   │ │    │                             │                   │Ioan Adrian în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, ap. 2,   │ │    │                             │                   │judeţul Sibiu                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │56  │Maharea-Constantin Andrada-  │Sibiu              │Sibiu, str. Alexandru Donici nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu      │ │    │Iuliana                      │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │57  │Marin Vasile                 │Sibiu              │Sibiu, Piaţa Unirii nr. 5, judeţul Sibiu                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │58  │Moldovan Florin Gheorghe     │Sibiu              │Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, et. 2, ap. 12, judeţul Sibiu     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │59  │Nuţescu Constantin Ciprian   │Sibiu              │Sibiu, Bd. Victoriei nr. 17, parter, judeţul Sibiu            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │60  │Prodea Ioan Adrian           │Sibiu              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Herlea Romulus Nicolae şi Prodea   │ │    │                             │                   │Ioan Adrian în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, ap. 2,   │ │    │                             │                   │judeţul Sibiu                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │61  │Sântea Cosmin  Sibiu         │Sibiu,             │Bd. Victoriei nr. 22, et. 2, judeţul Sibiu                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │62  │Tatu Felician Liviu          │Sibiu              │Sibiu, Str. Banatului nr. 8, judeţul Sibiu                    │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │             CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU                                      │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │63  │Ababei-Petrea Irina Nicoleta │Bacău              │Bacău, str. Vasile Alecsandri, bl. 2, sc. D, ap. 3,           │ │    │                             │                   │judeţul Bacău                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │64  │Aldea Diana Elena            │Bacău              │Bacău, Str. Energiei, bl. 8, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │65  │Azoiţei Neculai              │Bacău              │Bacău, str. Războieni, nr. 11, sc. C, parter, ap. 6,          │ │    │                             │                   │judeţul Bacău                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │66  │Bălan Andreea-Georgeta       │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Gherasim Nicu şi Bălan Andreea-  │ │    │                             │                   │Georgeta în Bacău, str. Milcov nr. 1, judeţul Bacău           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │67  │Baraneţchi Leonid            │Bacău              │Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 18, sc. C, ap. 9,         │ │    │                             │                   │judeţul Bacău                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │68  │Chiticeanu Elena             │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Chiticeanu Asociaţii în Bacău, │ │    │                             │                   │str. I. Gh. Destelnica nr. 5, judeţul Bacău                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │69  │Chiticeanu Florin            │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Chiticeanu Asociaţii în Bacău, │ │    │                             │                   │str. I. Gh. Destelnica nr. 5, judeţul Bacău                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │70  │Ciobanu Elena                │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Ciobanu şi Asociaţii în Bacău,   │ │    │                             │                   │Str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │71  │Ciobanu Ioan                 │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Ciobanu şi Asociaţii în Bacău,   │ │    │                             │                   │Str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │72  │Ciobanu Vasile Bogdan        │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Prisecariu şi Ciobanu în Oneşti, │ │    │                             │                   │Str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │73  │Cîrnu Eugen                  │Bacău              │Bacău, Str. 9 Mai, bl. 28, sc. A, ap. 1, judeţul Bacău        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │74  │Gherasim Nicu                │Bacău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Gherasim Nicu şi Bălan Andreea-  │ │    │                             │                   │Georgeta în Bacău, str. Milcov nr. 1, judeţul Bacău           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │75  │Grigore Nicolae              │Bacău              │Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 22, judeţul Bacău         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │76  │Mititelu Iosif               │Bacău              │Bacău, Str. Energiei, bl. 27-A-2, judeţul Bacău               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │77  │Necula Sorica                │Bacău              │Bacău, str. Oituz nr. 27, judeţul Bacău                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │78  │Niagu Liviu-Cosmin           │Bacău              │Bacău, Str. 9 Mai, bl. 52, sc. C, ap. 3, parter, judeţul Bacău│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │79  │Dan Eugen-Ioan               │Bicaz              │Bicaz, Str. Republicii nr. 10, ap. 4, judeţul Neamţ           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │80  │Lavric Paula                 │Bicaz              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │81  │Trandabăţ Maria              │Bicaz              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │82  │Grigoraş Ioan Nicolae        │Buhuşi             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │83  │Kovacs Gabriel               │Buhuşi             │Buhuşi, str. Bucegi nr. 1, judeţul Bacău                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │84  │Apostol Camelia-Dorina       │Moineşti           │Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E8, ap. 6, judeţul Bacău    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │85  │Bâra Jan                     │Moineşti           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Bâra Dragoş şi Bâra Jan în Oneşti│ │    │                             │                   │str. Republicii, bl. 23, ap. 12, judeţul Bacău                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │86  │Bindileu Eugen               │Moineşti           │Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E8, ap. 6, judeţul Bacău    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │87  │Bâra Dragoş                  │Oneşti             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Bâra Dragoş şi Bâra Jan în Oneşti│ │    │                             │                   │Str. Republicii, bl. 23, ap. 12, judeţul Bacău                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │88  │Popa Reta                    │Oneşti             │Oneşti, Str. Republicii, bl. 4, ap. 14, judeţul Bacău         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │89  │Prisecariu Cezar Sorin       │Oneşti             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Prisecariu şi Ciobanu în Oneşti, │ │    │                             │                   │Str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │90  │Tabarcea A. Alexandru        │Oneşti             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │91  │Voiculescu Cosmin            │Oneşti             │Oneşti, Str. Republicii nr. 11, sc. C, ap. 39, judeţul Bacău  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │92  │Bălan Ioan                   │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, Str. Republicii nr. 7, judeţul Neamţ            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │93  │Chiriac Nicolaie             │Piatra-Neamţ       │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │94  │Cotoi Cornel                 │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr. 35, ap. 18, judeţul Neamţ  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │95  │Gârbea George                │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 28, etaj 2,          │ │    │                             │                   │camerele 1 şi 2, judeţul Neamţ                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │96  │Mareş Ioan                   │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, str. A. Vorel nr. 6, bl. B6, sc. A, ap. 21,     │ │    │                             │                   │judeţul Neamţ                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │97  │Mihăilă Gigel                │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, Str. Durăului nr. 11, camera 10, parter,        │ │    │                             │                   │judeţul Neamţ                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │98  │Mocanu Pavel                 │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, Bd. 9 Mai nr. 21, bl. 11, sc. A, ap. 4,         │ │    │                             │                   │judeţul Neamţ                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │99  │Neneci Tănase                │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. 16, judeţul Neamţ            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │100 │Rogojan Vasilică-Silviu      │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, Aleea Plaiului nr. 10, bl. B1, sc. D, ap. 61,   │ │    │                             │                   │judeţul Neamţ                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │101 │Ursache Ciprian-Constantin   │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, Bd. 9 Mai nr. 19, bl. B10, sc. A, ap. 3,        │ │    │                             │                   │parter, judeţul Neamţ                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │102 │Vasiliu Constantin           │Piatra-Neamţ       │Piatra-Neamţ, str. Calistrat Hogaş nr. 16, judeţul Neamţ      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │103 │Păncescu Daniel Nicolae      │Podu Turcului      │Podu Turcului, str. T. Vladimirescu nr. 6,                    │ │    │                             │                   │ap. 3, judeţul Bacău                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │104 │Grigoraş Mihaela             │Roman              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │105 │Mereuţă Ioan                 │Roman              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara│ │    │                             │                   │în Iaşi, str. Anastasie Panu, bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │106 │Moraru Sebastian             │Roman              │Roman, str. M. Eminescu, bl. 2, ap. 41, judeţul Neamţ         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │107 │Postelnicu Spiridon          │Roman              │Roman, str. Oituz, bl. 8, ap. 3, judeţul Neamţ                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │108 │Şoican Ovidiu Iosif          │Roman              │Roman, str. M Eminescu, bl. 6 B (10), ap. 39, judeţul Neamţ   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │109 │Dron Gheorghe  Târgu-Neamţ   │Târgu-Neamţ,       │str. C. Hogaş, bl. B1, ap. 3, judeţul Neamţ                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │110 │Vintilă Adela                │Târgu-Neamţ        │suspendat                                                     │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                        CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV                          │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │111 │Adi Ioan-Ştefan              │Braşov             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │112 │Anca Ramona Loredana         │Braşov             │Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, sc. A, ap. 5, judeţul Braşov │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │113 │Balca Florentina             │Braşov             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Balca Florentina şi Bujor Oana   │ │    │                             │                   │Mihaela în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66, sc. B, ap. 4,     │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │114 │Buzoianu Romulus Emanuel     │Braşov             │Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50 B, sc. A, ap. 6,              │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │115 │Corşate Alexandru Alin       │Braşov             │Braşov, str. Petru Maior nr. 3, ap. 3, judeţul Braşov         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │116 │Dârstar Cătălin              │Braşov             │Braşov, str. M. Kogălniceanu nr. 11, bl. C1, et. 3, ap. 2,    │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │117 │Dendrino Nicolae             │Braşov             │Săcele, Str. Braşovului nr. 280, judeţul Braşov               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │118 │Dincă Stelian Emil           │Braşov             │Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 4,         │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │119 │Drăgan Daniel-George         │Braşov             │Braşov, Bd. Victoriei nr. 15, bl. 33, sc. A, ap. 7,           │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │120 │Dutceac Ioan                 │Braşov             │Braşov, Bd. Griviţei nr. 93, sc. C, ap. 1, judeţul Braşov     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │121 │Filofie Laurenţiu            │Braşov             │Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 41, et. 2, ap. 9, judeţul Braşov │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │122 │Grigore George-Cristian      │Braşov             │Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66, bl. 66, et. 1, ap. 4,        │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │123 │Isac Horaţiu                 │Braşov             │Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 41, ap. 2, judeţul Braşov        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │124 │Koncz Csaba Jr.              │Braşov             │Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, parter, judeţul Braşov       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │125 │Koppandi Ollyver             │Braşov             │Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 5,         │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │126 │Limişcă Silviu-Bogdan        │Braşov             │Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, et. 9,       │ │    │                             │                   │ap. 14, judeţul Braşov                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │127 │Manolache Marcel Iulian      │Braşov             │Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 6,         │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │128 │Strugariu Ana Mihaela        │Braşov             │Braşov, Str. Toamnei nr. 13, bl. 4, sc. D, ap. 2,             │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │129 │Tereacă Cornel Toma          │Braşov             │Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3,         │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │130 │Ţermure Călin Ovidiu         │Braşov             │Braşov, Str. 15 Noiembrie nr. 62, sc. D, ap. 38,              │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │131 │Vulpe Alexandru George       │Braşov             │Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 43, camera 715, judeţul Braşov   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │132 │Foca Marilena                │Făgăraş            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │133 │Fraţila Viorel Alexandru     │Făgăraş            │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Frăţilă Viorel Alexandru şi      │ │    │                             │                   │Frăţilă Roxana în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25,         │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │134 │Drăgulănescu Natalia         │Întorsura Buzăului │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │135 │Frăţilă Roxana               │Întorsura Buzăului │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Frăţilă Viorel Alexandru şi      │ │    │                             │                   │Frăţilă Roxana în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25,         │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │136 │Ezer Bogdan Ştefan           │Rupea              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │137 │Bujdoso Albert Zsolt         │Sfântu Gheorghe    │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Fodor şi Bujdoso în Sfântu       │ │    │                             │                   │Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 10 , parter, camera 1,        │ │    │                             │                   │judeţul Covasna                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │138 │Fodor Istvan Zsolt           │Sfântu Gheorghe    │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Fodor şi Bujdoso în Sfântu       │ │    │                             │                   │Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 10 , parter, camera 1,        │ │    │                             │                   │judeţul Covasna                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │139 │Katona Ella                  │Sfântu Gheorghe    │Sfântu Gheorghe, str. Ioszef Bem nr. 2, bl. 3, sc. F, ap. 7,  │ │    │                             │                   │judeţul Covasna                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │140 │Kolcza Jeno-Gabor            │Sfântu Gheorghe    │Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului nr. 3, judeţul Covasna         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │141 │Mathe-Peter Iosif            │Sfântu Gheorghe    │Sfântu Gheorghe, str. Bβnki Donβth nr. 35, judeţul Covasna    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │142 │Bălaş Marius                 │Târgu Secuiesc     │Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 33, bl. 6, sc. A,      │ │    │                             │                   │ap. 4, judeţul Covasna                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │143 │Mathe-Peter Edit             │Târgu Secuiesc     │Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 16, judeţul Covasna    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │144 │Blajiu Gheorghe              │Zărneşti           │Zărneşti, Str. Postăvarului, bl. 11, sc. A, ap. 3,            │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │145 │Foca Dan                     │Zărneşti            suspendat                                                     │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                     CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI                          │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │146 │Al-Mutairi Rodica Floriana   │Alexandria         │Alexandria, Str. Dunării nr. 127, bl. F3, sc. A, ap. 4,       │ │    │                             │                   │judeţul Teleorman                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │147 │Guţă George Alexandru        │Alexandria         │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ailiesei şi Guţă în Bucureşti,     │ │    │                             │                   │şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 9, ap. 120,  │ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │148 │Vîlcea Gabriela Simona       │Alexandria         │Alexandria, Str. Libertăţii nr. 211, bl. L8-L9, et. 1,        │ │    │                             │                   │camera 3, judeţul Teleorman                                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │149 │Bărbulescu Constantin        │Bolintin-Vale      │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │150 │Damian Cătălina Sofia        │Bolintin-Vale      │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │151 │Petre Dan                    │Bolintin-Vale      │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │152 │Ailiesei Daniel              │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ailiesei şi Guţă în Bucureşti,     │ │    │                             │                   │şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 9, ap. 120,  │ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │153 │Ana Vasile Bogdan            │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Aequitas în Bucureşti,             │ │    │                             │                   │Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │154 │Andrei Eugen                 │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et. 4,              │ │    │                             │                   │camerele 1+2+4, sectorul 4                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │155 │Andrei Ionel                 │Bucureşti          │Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 44, sc. B, et. 3, ap. 24,    │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │156 │Badea Cătălin                │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Boambeş Viorel şi Badea Cătălin în │ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105 B, sc. 1, ap. 4,   │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │157 │Badea Violeta                │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Badea Violeta şi Andrei Suciu în   │ │    │                             │                   │Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 50, ap. 1, sectorul 4         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │158 │Balaciu Costel Cristian      │Bucureşti          │Bucureşti, str. Traian nr. 190, ap. 1, sectorul 2             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │159 │Barbu Cristian               │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16,          │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │160 │Bati Dan Cristian            │Bucureşti          │Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 2, bl. 13, sc. B, et. 1,  │ │    │                             │                   │ap. 25, sectorul 1                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │161 │Bătăilă Vlad                 │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 193, et. 7, ap. 22,      │ │    │                             │                   │sectorul 6                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │162 │Boambeş Viorel               │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Boambeş Viorel şi Badea Cătălin în │ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105 B, sc. 1, ap. 4,   │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │163 │Bocancea Silviu-Mădălin      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bocancea Silviu-Mădălin şi         │ │    │                             │                   │Zastavneţchi Dumitru în Bucureşti, bd. Gheorghe Şincai        │ │    │                             │                   │nr. 15, bl. 5A, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │164 │Bran Cristian                │Bucureşti          │Bucureşti, calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 1, ap. 1,        │ │    │                             │                   │sectorul 5                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │165 │Bucur Şerban Constantin      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Executoris în Bucureşti,           │ │    │                             │                   │str. Baba Novac nr. 17, complex Baba Novac, sectorul 3        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │166 │Canea Cătălin                │Bucureşti          │Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. 1, parter, │ │    │                             │                   │ ap. 2, sectorul 6                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │167 │Casagranda-Stana Anton       │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 1, ap. 1,│ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │168 │Chiriţă Adela-Paula          │Bucureşti          │Asociată în cadrul S.C.P.E.J. Chiriţă şi Toader în Bucureşti, │ │    │                             │                   │calea Vitan nr. 9, bl. V 6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 3   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │169 │Chiţescu Eugen Corneliu      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Chiţescu Eugen-Corneliu şi         │ │    │                             │                   │Marchidanu Iulian-Valentin în Bucureşti, Str. Dogarilor       │ │    │                             │                   │nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 2                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │170 │Chiţu Laurenţiu Alexandru    │Bucureşti          │Bucureşti, str. Târgu-Neamţ nr. 2A, bl. B31, ap. 72,sectorul 6│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │171 │Ciocîrlan Constantin         │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 165, bl. 38, sc. 2, ap. 7,   │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │172 │Cojocaru Bogdan Mihai        │Bucureşti          │Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 8,   │ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │173 │Constantin Cătălin Gabriel   │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Constantin, Niculae şi Asociaţii în│ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 4, ap. 9,     │ │    │                             │                   │sectorul 2                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │174 │Constantinescu Mihai         │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │175 │Copuzeanu Florin Traian      │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. A, parter,      │ │    │                             │                   │ap. 4, sectorul 3                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │176 │Costescu Lucian              │Bucureşti          │Bucureşti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, sc. 2, et. 6,     │ │    │                             │                   │ap. 41, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │177 │Crafcenco Gheorghe Marius    │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco în│ │    │                             │                   │Bucureşti, bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, parter,  │ │    │                             │                   │ap. 91, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │178 │Creangă Mădălin Iulian       │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Creangă, Tudorache şi Ion în       │ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │179 │Cristache Romeo Valentin     │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │180 │Culcea Raluca Mariana        │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. Tr. 3, et. 1,       │ │    │                             │                   │ap. 53, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │181 │Culea Marian Orlando         │Bucureşti          │ suspendat                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │182 │Dângă Liliana-Livia          │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │183 │Dima Ilie                    │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 3, et. 1,      │ │    │                             │                   │ap. 72, sectorul 5                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │184 │Dima Mihai                   │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc.1, parter,     │ │    │                             │                   │ap. 2, sectorul 3                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │185 │Dimache Valentin Gabriel     │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Nanu Valentin-Cristian Dimache     │ │    │                             │                   │Valentin-Gabriel în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4,     │ │    │                             │                   │sc. 4, et. 5, ap. 108, sectorul 3                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │186 │Dinu Ilie                    │Bucureşti          │Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 160, bl. 22B, sc. 1, et. 1,  │ │    │                             │                   │ap. 1, sectorul 1                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │187 │Dobranici Doina Crenguţa     │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 3, et. 2,  │ │    │                             │                   │ap. 67, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │188 │Dorcioman Manuel Andrei      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Catalin Vişan şi Manuel-Andrei     │ │    │                             │                   │Dorcioman în Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6,     │ │    │                             │                   │sc. 2, ap. 37, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │189 │Drăgănescu Mirela Sorina     │Bucureşti          │Bucureşti, str. George Enescu nr. 7, parter, ap. 4, sectorul 1│ │    │Alexandra                    │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │190 │Drăghici Petrişor Valeriu    │Bucureşti          │Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 5-7, et. 2, camera 206,     │ │    │                             │                   │sectorul 2                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │191 │Duică Claudia Alexandra      │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Duică Claudiu şi Duică Alexandra │ │    │                             │                   │Claudia în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16,    │ │    │                             │                   │sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │192 │Duică Claudiu                │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Duică Claudiu şi Duică Alexandra │ │    │                             │                   │Claudia în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16,    │ │    │                             │                   │sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │193 │Dumitrache Bogdan            │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache în        │ │    │                             │                   │Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et. 6, ap. 42,  │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │194 │Dumitrache Liliana-          │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 28 A, sectorul 1       │ │    │Antonia-Magdalena            │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │195 │Dumitrescu Florentina-Liliana│Bucureşti          │Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 17, et. 1, ap. 2, sectorul 5    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │196 │Dumitru Cristian Florin      │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dumitru, Iancu şi Asociaţii în   │ │    │                             │                   │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et. 6, ap. 45,   │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │197 │Dumitru Nicolae              │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Executoris în Bucureşti, str.      │ │    │                             │                   │Baba Novac nr. 17, Complex Baba Novac, sectorul 3             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │198 │Duruian Ionel                │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Moşilor nr. 288, bl. 32, sc. 3, et. 1,       │ │    │                             │                   │ap. 73, sectorul 2                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │199 │Eftimie Alina                │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 18, bloc 5B, sc. 2, mezanin,        │ │    │                             │                   │ap. 25 bis, sectorul 4                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │200 │Enache Anca                  │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │201 │Ene Magdalena                │Bucureşti          │Bucureşti, str. Maltopol nr. 23, et. 4, sectorul 1            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │202 │Enea Mihaela Raluca          │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Victoriei nr. 100, et. 2, ap. 20, sectorul 1 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │203 │Ezer Lucian                  │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Ezer Lucian şi Asociaţii în      │ │    │                             │                   │Bucureşti, bd. D. Cantemir nr. 19, bl. 5, sc. 1, ap. 4,       │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │204 │Fediuc Gheorghe Marian       │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │205 │Fenoghen Vladimir Liviu      │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │206 │Franz Radu Călin             │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Franz Radu Călin şi Ţone Anca    │ │    │                             │                   │Roxana în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 2, │ │    │                             │                   │ap. 31, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │207 │Frîncu Marius Claudiu        │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Gen. Ghe. Magheru nr. 43, et. 1, ap. 2,        │ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │208 │Ganea Ioan Tiberiu           │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ion şi Asociaţii în Bucureşti,     │ │    │                             │                   │bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 5, ap. 14,        │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │209 │Georgescu Paul               │Bucureşti          │Bucureşti, str. Sebastian Mihail nr. 27, bl. S10, sc. 1,      │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 8, sectorul 5                                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │210 │Ghelmegeanu Sorin            │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │211 │Ghilencea Marian Viorel      │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 5, et. 2, ap. 127,  │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │212 │Ghinea Ioan Emanuel          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Olteanu, Haja şi Ghinea în         │ │    │                             │                   │Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. A, ap. 10,     │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │213 │Ghişoiu Mihai                │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. I.G.P.V. în Bucureşti,           │ │    │                             │                   │calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32,         │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │214 │Giurgea Bucur                │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Frasinului nr. 11-13, sectorul 1              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │215 │Gonţ Dorina                  │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │216 │Gonţ Lucian                  │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Gonţ Dorina, Gonţ Lucian şi Marian │ │    │                             │                   │Panait, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 13, bl. 2C, sectorul 4      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │217 │Guli Constantin              │Bucureşti          │Bucureşti, calea Călăraşi nr. 156, bl. 53bis, sc. A, parter,  │ │    │                             │                   │ap. 1 , sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │218 │Haja Ioana Mihaela           │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Olteanu, Haja şi Ghinea în         │ │    │                             │                   │Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. I 2, sc. A, ap. 10,    │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │219 │Huţuleac Florentina Gabriela │Bucureşti          │Bucureşti, str. Şepcari nr. 9, bl. 1, sc. 1, et. 6, ap. 19,   │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │220 │Iftime Cătălin               │Bucureşti          │Bucureşti, str. Şura Mare nr. 1, bl. 1A, sc. 4, et. 4,        │ │    │                             │                   │ap. 113, sectorul 4                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │221 │Ilie Panaite                 │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 15, bl. B17, sc. 1, │ │    │                             │                   │parter, ap. 2, sectorul 4                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │222 │Ioachim Flavius              │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Polonă nr. 92, bl. 17A-B, sc. 3, et. 4,       │ │    │                             │                   │ap. 108, sectorul 1                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │223 │Ion Constantin Aurelian      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Creangă, Tudorache şi Ion în       │ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │224 │Ion Gheorghe Mihail          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ion şi Asociaţii în Bucureşti,     │ │    │                             │                   │bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 5, ap. 14,        │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │225 │Ionescu Marian Daniel        │Bucureşti          │Bucureşti, str. Bucur nr. 18, corp A, sc. 1, et. 5, ap. 20 A, │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │226 │Ionescu Monica               │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │227 │Ionescu Niculae              │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco   │ │    │                             │                   │în Bucureşti, bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4,       │ │    │                             │                   │parter, ap. 91, sectorul 4                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │228 │Ioniţă Adrian                │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │229 │Iordache Radu                │Bucureşti          │Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 16, bl. M35, sc. 2, et. 1,   │ │    │                             │                   │ap. 31, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │230 │Ivan Traian Daniel           │Bucureşti          │Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr. 32, bl. A5, sc. 1, et. 2,   │ │    │                             │                   │ap. 7, sectorul 3                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │231 │Ivanciu George Adrian        │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 2J, et. 3, ap. 16,       │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │232 │Jalbă Georgiana Nicoleta     │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Victoriei nr. 142, sc. D, ap.1, parter,      │ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │233 │Lăpugeanu Paul Mugurel       │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. LEX în Bucureşti, bd. Ion Mihalache│ │    │                             │                   │nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │234 │Leancă Constantin            │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Leancă şi Măgureanu în Bucureşti,  │ │    │                             │                   │str. Nerva Traian nr. 9, bl. M 67, sc. 1, et. 1, ap. 4,       │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │235 │Leonescu Ilie Victor         │Bucureşti          │Bucureşti, str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1,      │ │    │                             │                   │parter, ap. 1, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │236 │Lepădatu Andrei              │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Aequitas în Bucureşti,             │ │    │                             │                   │Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │237 │Lupulescu Cătălin Gigel      │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 2, et. 2,  │ │    │                             │                   │ap. 29, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │238 │Maghiar Bogdan               │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Maghiar Bogdan şi Roşu             │ │    │                             │                   │Ioana-Ruxandra în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 4,│ │    │                             │                   │ap. 31, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │239 │Marchidanu Iulian Valentin   │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Chiţescu Eugen-Corneliu şi         │ │    │                             │                   │Marchidanu Iulian-Valentin în Bucureşti, Str. Dogarilor       │ │    │                             │                   │nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 2                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │240 │Marin Adrian Cristian        │Bucureşti          │Bucureşti, şoseaua Panduri nr. 35, bl. P1B, sc. A, et. 2,     │ │    │                             │                   │ap. 10, sectorul 5                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │241 │Marin Viorel Cristinel       │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. LEX în Bucureşti, bd. Ion Mihalache│ │    │                             │                   │nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │242 │Matei Nicolae Marian         │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Dianei nr. 10, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 2│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │243 │Mazilu Cristinel Ionuţ       │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Mazilu şi Asociaţii în Bucureşti,│ │    │                             │                   │Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap. 68-69,     │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │244 │Mazilu Dorin                 │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Mazilu şi Asociaţii în Bucureşti,│ │    │                             │                   │Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap. 68-69,     │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │245 │Mărgulescu Ramona-Maria      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Verdeş Adriana-Mihaela şi          │ │    │                             │                   │Mărgulescu Ramona-Maria în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, │ │    │                             │                   │bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │246 │Mehesz-Geczi Oana-Viorica    │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 3, │ │    │                             │                   │ap. 7, sectorul 4                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │247 │Mihai Cristian               │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15, bl. 9, sc. C, ap. 77,│ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │248 │Miloş Cristian               │Bucureşti          │Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1, parter,│ │    │                             │                   │ap. 1, sectorul 3                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24  │Miu Ioana                    │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Miu şi Partenerii în Bucureşti,    │ │    │                             │                   │Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sectorul 1                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │250 │Miu Ştefan                   │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Miu şi Partenerii în Bucureşti,    │ │    │                             │                   │Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sectorul 1                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │251 │Moianu Adrian                │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2, │ │    │                             │                   │ap. 37, sectorul 5                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │252 │Nacu Cristian Andrei         │Bucureşti          │Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu nr. 1, et. 1, ap. 3,      │ │    │                             │                   │sectorul 2                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │253 │Naglici Mihai Şerban         │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Istriei nr. 1, bl. C2, sc. 1, ap. 5,          │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │254 │Nanu Valentin Cristian       │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Nanu Valentin-Cristian şi Dimache  │ │    │                             │                   │Valentin-Gabriel în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4,     │ │    │                             │                   │sc. 4, et. 5, ap. 108, sectorul 3                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │255 │Năstasă Alexandru            │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │256 │Neagu Ionel                  │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │257 │Neculae Mihai                │Bucureşti          │Bucureşti, str. Tache Ionescu nr. 1, ap. 12, sectorul 1       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │258 │Negreanu Marius Adrian       │Bucureşti          │Bucureşti, str. Smaranda Brăescu nr. 18B, bl. 2A, sc.1, ap. 2,│ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │259 │Negulescu Gabriel            │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │260 │Nemeş Dan                    │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107A, et. 4,        │ │    │                             │                   │biroul B4, sectorul 5                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │261 │Nicolescu Dan Răzvan         │Bucureşti          │Bucureşti, calea Şerban Vodă nr. 28, sc. A, et. 2, ap. 4,     │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │262 │Nicolescu Gheorghe Alin      │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 5,        │ │    │                             │                   │birou A5, sectorul 5, clădirea Gemenii Center                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │263 │Niculae Elena Roxana         │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 2, ap. 5,    │ │    │                             │                   │sectorul 5                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │264 │iculescu Dinu Mihai          │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, sc. A, et. 10, ap. 3, │ │    │                             │                   │sectorul 1                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │265 │Nuţă Petrică Sorin           │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Moşilor nr. 268, bl. 12, sc. B, et. 1, ap. 34│ │    │                             │                   │sectorul 2                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │266 │Oaşă George                  │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P2, sc. 1, et. 4, │ │    │                             │                   │ap. 13, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │267 │Ochian Doru-Cătălin          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ochian Doru Cătălin şi Neneci      │ │    │                             │                   │Alexandru în Bucureşti, Str. Academiei nr. 39-41, sc. B,      │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 2, sectorul 1                                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │268 │Olaru Melania                │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 2, et. 2, ap. 30,   │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │269 │Olteanu Florentina Daniela   │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Olteanu, Haja şi Ghinea în         │ │    │                             │                   │Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. A, ap. 10,     │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │270 │Olteanu Nicolae Caius        │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │271 │Opran Dragoş                 │Bucureşti          │Bucureşti, Calea Plevnei nr. 18, et. 2, ap. 2, sectorul 1     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │272 │Oprescu Mihai                │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ion şi Asociaţii în Bucureşti,     │ │    │                             │                   │bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 5, ap. 14,        │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │273 │Panait Marian                │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dorina Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian │ │    │                             │                   │Panait, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 13, bl. 2C, sectorul 4      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │274 │Paviliu Bogdan Adrian        │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Concordiei nr. 7A, sectorul 4                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │275 │Păun Cătălin Ştefan          │Bucureşti          │Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2B, sc. 2, et. 1,│ │    │                             │                   │ap. 42, sectorul 5                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │276 │Pârvan Violeta Alexandra     │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3, et. 2,  │ │    │                             │                   │ap. 54, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │277 │Peticaru Eduard              │Bucureşti          │Bucureşti, str. Gh. Danielopol nr. 1, ap. 1, sectorul 4       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │278 │Petre Cristian               │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Băniei nr. 17, ap. 2, parter, sectorul 3      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │279 │Plăveti Nicolae Dorin        │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 6,     │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │280 │Popa Carmen Gabriela         │Bucureşti          │Bucureşti, piaţa Naţiunile Unite nr. 3-5, bl. Turn, et. 3,    │ │    │                             │                   │ap. 17, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │281 │Popa Elena Laura             │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1, et 1,   │ │    │                             │                   │ap. 1, sectorul 3                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │282 │Popa Mihail                  │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. I.G.P.V. în Bucureşti, calea     │ │    │                             │                   │Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32, sectorul 3    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │283 │Popescu Adina Vali           │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Popescu Marian şi Popescu          │ │    │                             │                   │Adina-Vali în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 35, bl. A3, sc. 2,    │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 26, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │284 │Popescu Claudiu George       │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 25, bl. 2, sc. C, et. 4, │ │    │                             │                   │ap. 18, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │285 │Popescu Florin               │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 3, bl. Z1, ap. 5, parter,      │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │286 │Popescu Marian               │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Popescu Marian şi Popescu          │ │    │                             │                   │Adina-Vali în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 35, bl. A3, sc. 2,    │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 26, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │287 │Predescu Narcis Ionuţ        │Bucureşti          │Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 3C, bl. 33C, sc. B, parter,  │ │    │                             │                   │ap. 46, sectorul 2                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │288 │Raportoru Georgeta           │Bucureşti          │Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sc. 2, et. 2,      │ │    │                             │                   │ap. 28-29, sectorul 3                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │289 │Rădulescu Marian             │Bucureşti          │Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 37, bl. IC3, et. 4,     │ │    │                             │                   │ap. 45, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │290 │Răduţă Nicoleta              │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 1, et. 2,      │ │    │                             │                   │ap. 3, sectorul 5                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │291 │Răileanu Ionuţ Cătălin       │Bucureşti          │Bucureşti, str. Cluceru Udricani nr. 1-3, bl. 106A, sc. 2,    │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 22, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │292 │Renţea Georgiana Ingrid      │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 1, et. 2, │ │    │                             │                   │ap. 7, sectorul 5                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │293 │Roşu Ioana-Ruxandra          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Maghiar Bogdan şi Roşu             │ │    │                             │                   │Ioana-Ruxandra în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 4,│ │    │                             │                   │ap. 31, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │294 │Rusu Mircea Valentin         │Bucureşti          │Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V1, sc. A, et. 2,   │ │    │                             │                   │ap. 15, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │295 │Safta Doina                  │Bucureşti          │Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sectorul 3                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │296 │Sahlian Dumitru              │Bucureşti          │Bucureşti, str. Ioviţă nr. 23-27, sc. A, ap. 4, sectorul 5    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │297 │Samoilă Liliana Minodora     │Bucureşti          │Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 3, ap. 9,│ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │298 │Sandu Bogdan Iulian          │Bucureşti          │Asociat în cadru B.E.J.A. Sterca şi Sandu în Bucureşti,       │ │    │                             │                   │Splaiul Unirii nr. 8, bl. B 4, sc. 3, et. 2, ap. 52,          │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │299 │Sandu Ionuţ Octavian         │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Aequitas în Bucureşti, Splaiul     │ │    │                             │                   │Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │300 │Scăeşteanu Silvia            │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 21, bl. 108A, et. 7, corp A│ │    │                             │                   │Gemenii Center, sectorul 5                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │301 │Sersea Adrian Eugen          │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 1, parter,│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ap. │1, sectorul 3                │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │302 │Spiridonescu Ileana Cornelia │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 7A, Complex Alia          │ │    │                             │                   │Apartments, bl. B, sc. B, et. 4, ap. 89, sectorul 1           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │303 │Stancu Marian                │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii în │ │    │                             │                   │Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi       │ │    │                             │                   │mezanin, sectorul 5                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │304 │Stăiculescu Dumitru          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Stăiculescu Dumitru şi Zainea      │ │    │                             │                   │Ana-Cristina în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, bl. A 4, sc. 1, │ │    │                             │                   │et. 4, ap. 20, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │305 │Stănescu Ilie                │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Stănescu Ilie şi Stănescu Elis     │ │    │                             │                   │Anamaria în Bucureşti, Calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 1,  │ │    │                             │                   │et. 2, ap. 11, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │306 │Sterca Gabriel Cornel        │Bucureşti          │Asociat în cadru B.E.J.A. Sterca şi Sandu în Bucureşti,       │ │    │                             │                   │Splaiul Unirii nr. 8, bl. B 4, sc. 3, et. 2, ap. 52,          │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │307 │Suciu Dan Andrei             │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Badea Violeta şi Andrei Suciu în   │ │    │                             │                   │Bucureşti, Bd. Regina Maria nr. 50, ap. 1, sectorul 4         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │308 │Şchiopu Cristian Marcel      │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Şchiopu Cristian-Marcel şi Ţeţu    │ │    │                             │                   │Demetrius în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, sc. A│ │    │                             │                   │et. 2, ap. 7, sectorul 1                                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │309 │Şerbănescu Valeriu           │Bucureşti          │Bucureşti, Str. Dristorului nr. 68, sectorul 3                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │310 │Şomâldoc Paula Daniela       │Bucureşti          │Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2, ap. 37,      │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │311 │Ştefan Florin Cătălin        │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │312 │Ştefan Viorel Dinu           │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ştefan Viorel Dinu şi Dobre        │ │    │                             │                   │Ana-Maria în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 5,     │ │    │                             │                   │ap. 25, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │313 │Ştefan-Garofa Florin-Eduard  │Bucureşti          │Bucureşti, str. Între Gârle nr. 7, sectorul 4                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │314 │Tănase Ştefan Marian         │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │315 │Tănăsescu George Dorian      │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3, et. 5, │ │    │                             │                   │ap. 74, sectorul 1                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │316 │Tănurcă Cristina             │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Acta non Verba în Bucureşti,       │ │    │                             │                   │bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120, sectorul 3      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │317 │Terinte Florin Cătălin       │Bucureşti          │Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 14,     │ │    │                             │                   │sectorul 5                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │318 │Timnea Vicenţiu Pascal       │Bucureşti          │Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 2, bl. I1, sc. C, et. 2,      │ │    │                             │                   │ap. 55, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │319 │Titu Adriana                 │Bucureşti          │Bucureşti, piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1, sc. A, et. 2,     │ │    │                             │                   │ap. 11, sectorul 5                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │320 │Toader Ovidiu Adrian         │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Chiriţă şi Toader în Bucureşti,  │ │    │                             │                   │calea Vitan nr. 9, bl. V 6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 3   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │321 │Toma Ana Maria               │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Toma Ana-Maria şi Toma             │ │    │                             │                   │Nina-Valentina în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3,  │ │    │                             │                   │sectorul 5                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │322 │Toma Nina Valentina          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Toma Ana-Maria şi Toma             │ │    │                             │                   │Nina-Valentina în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3,  │ │    │                             │                   │sectorul 5                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │323 │Trancă Bogdan Ovidiu         │Bucureşti          │Bucureşti, str. Ganovici Dumitru nr. 14, mezanin, spaţiu      │ │    │                             │                   │comercial 3 şi 4, sectorul 3                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │324 │Tudor Irina Alexandra        │Bucureşti          │Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 3, et. 2,  │ │    │                             │                   │ap. 46, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │325 │Tudorache Cătălin Andrei     │Bucureşti          │Bucureşti, str. Bucur nr. 2, sc. B, parter, birou B2 şi B3,   │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │326 │Tudorache Cătălin Silviu     │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Creangă, Tudorache şi Ion în       │ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │327 │Tudor-Barcău Elena           │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │328 │Ţeţu Demetrius               │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Şchiopu Cristian-Marcel şi Ţeţu    │ │    │                             │                   │Demetrius în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5,      │ │    │                             │                   │sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 1                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │329 │Ţone Anca Roxana             │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Franz Radu Călin şi Ţone Anca    │ │    │                             │                   │Roxana în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 2, │ │    │                             │                   │ap. 31, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │330 │Ulman Bogdan Vasile          │Bucureşti          │Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, sc. B, et. 2,      │ │    │                             │                   │ap. 32, sectorul 3                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │331 │Vasiliev Ana-Maria           │Bucureşti          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │332 │Văraru Gavrilescu Cosmin     │Bucureşti          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. I.G.P.V. în Bucureşti, calea     │ │    │Gabriel                      │                   │Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32, sectorul 3    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │333 │Verdeş Adriana Mihaela       │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Verdeş Adriana-Mihaela şi          │ │    │                             │                   │Mărgulescu Ramona-Maria în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, │ │    │                             │                   │bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │334 │Vişan Cătălin                │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Cătălin Vişan şi Manuel-Andrei     │ │    │                             │                   │Dorcioman în Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6,     │ │    │                             │                   │sc. 2, et. 7, ap. 37, sectorul 3                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │335 │Zainea Ana Cristina          │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Stăiculescu Dumitru şi Zainea      │ │    │                             │                   │Ana-Cristina în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, bl. A 4, sc. 1, │ │    │                             │                   │et. 4, ap. 20, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │336 │Zastavneţchi Dumitru         │Bucureşti          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bocancea Silviu-Mădălin şi         │ │    │                             │                   │astavneţchi Dumitru în Bucureşti, bd. Gh. Şincai nr. 15,      │ │    │                             │                   │bl. 5 A, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │337 │Balica Marius Eugen          │Buftea             │Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 20, judeţul Ilfov               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │338 │Benescu Cătălin Manuel       │Buftea             │Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, bl. R1, sc. E, et. 2, ap. 10│ │    │                             │                   │judeţul Ilfov                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │339 │Dobra Narcis Constantin      │Buftea             │Asociat S.C.P.E.J. Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii în Bucureşti,│ │    │                             │                   │Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin,         │ │    │                             │                   │sectorul 5                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │340 │Dobra Ofelia Camelia         │Buftea             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii în │ │    │                             │                   │Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi       │ │    │                             │                   │mezanin, sectorul 5                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │341 │Ichim Viorel                 │Buftea             │Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, bl. Vila 1, sc. B, et. 2,   │ │    │                             │                   │ap. 5, judeţul Ilfov                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │342 │Voican Mădălina              │Buftea             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ungureanu şi Voican în Craiova,    │ │    │                             │                   │str. General Magheru nr. 81, judeţul Dolj                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │343 │Dumitrache Cornelia Gabriela │Călăraşi           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache în        │ │    │                             │                   │Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et. 6, ap. 42,  │ │    │                             │                   │sectorul 3                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │344 │Mihalcea Ionel               │Călăraşi           │Călăraşi, str. Bucureşti nr. 139, bl. A38 (Volna), parter,    │ │    │                             │                   │judeţul Călăraşi                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │345 │Stanciu Iulian               │Călăraşi           │Călăraşi, str. Al. Sahia nr. 2, bl. B4, sc. 1, ap. 2, parter, │ │    │                             │                   │judeţul Călăraşi                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │346 │Stoian Valentin              │Călăraşi           │Călăraşi, str. Flacăra nr. 26, bl. B3, sc. 1, ap. 2,          │ │    │                             │                   │judeţul Călăraşi                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │347 │Coşoreanu Iulian Ilie        │Cornetu            │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii în │ │    │                             │                   │Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi       │ │    │                             │                   │mezanin, sectorul 5                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │348 │Mihăilescu Adriana Emanuela  │Cornetu            │Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 140, et. 2, camerele 4 şi 5,    │ │    │                             │                   │judeţul Ilfov                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │349 │Stănescu Nicolae Bogdan      │Feteşti            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │350 │Cristache Ionuţ Bogdan       │Giurgiu            │Giurgiu, Str. Gării nr. 30, parter, judeţul Giurgiu           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │351 │Iordache Ion                 │Giurgiu            │Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │352 │Iordache Ramona Lucia        │Giurgiu            │Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │353 │Tudor Florentina             │Giurgiu            │Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 12 C, judeţul Giurgiu            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │354 │Ene Alexandru                │Olteniţa           │Olteniţa, Bd. Republicii nr. 51, bl. B, sc. A, ap. 1, judeţul │ │    │                             │                   │Călăraşi                                                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │355 │Păun Octav Lucian            │Olteniţa           │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │356 │Agiu Iulian                  │Roşiori de Vede    │Roşiori de Vede, str. Plt. Rădulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1,  │ │    │                             │                   │judeţul Teleorman                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │357 │Împungerouă Doiniţa Mihaela  │Roşiori de Vede    │Asociat în cadrul B.E.J.A. Împungerouă Nicolae şi Împungerouă │ │    │                             │                   │Doiniţa Mihaela în Videle, Str. Primăverii nr. 1, bl. C6,     │ │    │                             │                   │sc. B, ap. 18, et. 1, judeţul Teleorman                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │358 │Banciu Constantin            │Slobozia           │Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 17, sc. A, ap. 1, parter,       │ │    │                             │                   │judeţul Ialomiţa                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │359 │Ciupercă Dumitru Virgil      │Slobozia           │Slobozia, Str. Lacului, bl. G 110, sc. B, parter, ap. 64,     │ │    │                             │                   │judeţul Ialomiţa                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │360 │Iancu Olga Claudia           │Slobozia           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dumitru, Iancu şi Asociaţii în   │ │    │                             │                   │Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et. 6, ap. 45,   │ │    │                             │                   │sectorul 4                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │361 │Milea Anghel                 │Slobozia           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Milea şi Ionescu în Slobozia,      │ │    │                             │                   │Bd. Cosminului, bl. BN5, et. 1, camera 3, judeţul Ialomiţa    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │362 │Niţu Ion Slobozia            │Slobozia,          │Bd. Cosminului nr. 14, bl. T3, sc. A, et. 1, ap. 7,           │ │    │                             │                   │judeţul Ialomiţa                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │363 │Miloş Marius Emil            │Turnu Măgurele     │Turnu Măgurele, Str. Pompierilor, bl. M1, sc. B, ap. 22,      │ │    │                             │                   │judeţul Teleorman                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │364 │Constantin Radu              │Urziceni           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Constantin Radu şi Ştefan Marius   │ │    │                             │                   │Daniel în Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │365 │Roşoagă Marinela             │Urziceni           │Urziceni, Str. Eroilor nr. 15, bl. 106, parter, ap. 4,        │ │    │                             │                   │judeţul Ialomiţa                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │366 │Ştefan Marius Daniel         │Urziceni           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Constantin Radu şi Ştefan Marius   │ │    │                             │                   │Daniel în Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │367 │Împungerouă Nicolae          │Videle             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Împungerouă Nicolae şi Împungerouă │ │    │                             │                   │Doiniţa Mihaela în Videle, Str. Primăverii nr. 1, bl. C6,     │ │    │                             │                   │sc. B, ap. 18, et. 1, judeţul Teleorman                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │368 │Niculae George               │Videle             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Constantin, Niculae şi Asociaţii în│ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 4, ap. 9,     │ │    │                             │                   │sectorul 2                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │369 │Nistor Vasile                │Zimnicea           │Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10 A, sc. D, parter, judeţul    │ │    │                             │                   │Teleorman                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │370 │Roşu Ileana                  │Zimnicea           │suspendat                                                     │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                    CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA                         │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │371 │Andreica Flavius Inocenţiu   │Baia Mare          │Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 22, judeţul Maramureş    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │372 │Bud Robert Mihai             │Baia Mare          │Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25 A, ap. 35, Atrium        │ │    │                             │                   │Building, judeţul Maramureş                                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │373 │Culic Ioan Marius            │Baia Mare          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │374 │Mărgineanu Viorel Victor     │Baia Mare          │Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 22 A, judeţul Maramureş     │ │    │Daniel                       │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │375 │Morari Marius Iacob          │Baia Mare          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Morari şi Asociaţii în Baia Mare,│ │    │                             │                   │str. George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap. 10, Atrium Building,  │ │    │                             │                   │judeţul Maramureş                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │376 │Paşca Dorina Ştefania        │Baia Mare          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │377 │Pintea Bogdan Ioan           │Baia Mare          │Baia Mare, Bd. Independenţei nr. 18, ap. 71, judeţul Maramureş│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │378 │Simon Attila                 │Baia Mare          │Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 106, judeţul Maramureş   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │379 │Vasile Marian Baia Mare      │Baia Mare,         │str. George Coşbuc nr. 27, ap. 15, judeţul Maramureş          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │380 │Vucea Gheorghe Baia Mare     │Baia Mare,         │Bd. Republicii nr. 1, ap. 109, judeţul Maramureş              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │381 │Buta Dumitru Mirel           │Beclean            │Beclean, Str. Parcului nr. 1, bl. B, ap. 1,                   │ │    │                             │                   │judeţul Bistriţa-Năsăud                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │382 │Mureşan Vasile Mircea        │Beclean            │Beclean, str. I. L. Caragiale nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │383 │Andronesi Valerian Dorin     │Bistriţa           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Andronesi Valerian Dorin        │ │    │                             │                   │Andronesi Daniela Mariana în Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, │ │    │                             │                   │judeţul Bistriţa-Năsăud                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │384 │Câmpian Alexandru Răzvan     │Bistriţa           │Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 7,                      │ │    │                             │                   │judeţul Bistriţa-Nasăud                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │385 │Joldeş Ovidiu Laurenţiu      │Bistriţa           │Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 27, ap. 7,               │ │    │                             │                   │judeţul Bistriţa-Năsăud                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │386 │Manchevici Marin             │Bistriţa           │Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 19,                     │ │    │                             │                   │judeţul Bistriţa-Năsăud                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │387 │Onişor Ionel Marin           │Bistriţa           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Onişor şi Asociaţii în Bistriţa, │ │    │                             │                   │str. Nicolae Titulescu nr. 37, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │388 │Adam Dragoş                  │Cluj-Napoca        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Adam Dragoş şi Oszoczki Andras în│ │    │                             │                   │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 6, et. 2, ap. 7,          │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │389 │Boloş Mircea                 │Cluj-Napoca        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Boloş şi Partenerii în           │ │    │                             │                   │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7,        │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │390 │Cîmpian Mihai Radu           │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 3, ap. 4, judeţul Cluj      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │391 │Coroian Vasile               │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 76, bl. Y5, sc. 2,        │ │    │                             │                   │parter, ap. 25, judeţul Cluj                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │392 │Crişan Radu                  │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 22, ap. 3A-C/1 şi 3A-C/2, │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │393 │Lar Viorel                   │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 34, ap. 1, judeţul Cluj│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │394 │Maier Ioan                   │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 42, ap. 14, judeţul Cluj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │395 │Man Ovidiu Ioan              │Cluj-Napoca        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Man şi Asociaţii în Cluj-Napoca, │ │    │                             │                   │Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │396 │Mureşan Paul Florin          │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 4, sc. 1, demisol, ap. 21,  │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │397 │Mureşanu Radu Alex           │Cluj-Napoca        │Asociată în cadrul B.E.J.A. Cîrja Mureşanu Maria Iulia şi     │ │    │                             │                   │Mureşanu Radu Alex în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 19,        │ │    │                             │                   │judeţul Sibiu                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │398 │Oszoczki Andras              │Cluj-Napoca        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Adam Dragoş şi Oszoczki Andras în│ │    │                             │                   │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 6, et. 2, ap. 7,          │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │399 │Popa Nicolae Fanfany         │luj-Napoca         │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 21, judeţul Cluj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │400 │Prisăcaru Virgil Benonim     │Cluj-Napoca        │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │401 │Soponar Ciprian Lucian       │Cluj-Napoca        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Man şi Asociaţii în Cluj-Napoca, │ │    │                             │                   │Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │402 │Stolnean Diana Maria         │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 4, ap. 10, judeţul Cluj     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │403 │Stolnean Romeo Marius        │Cluj-Napoca        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Stolnean Romeo Marius şi Stolnean│ │    │                             │                   │Oana în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 11,               │ │    │                             │                   │ap. 1, judeţul Cluj                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │404 │Şipoş Alexandru              │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 1, judeţul Cluj           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │405 │Şortan Ioan Călin            │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 21, ap. 6, judeţul Cluj   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │406 │Tămaş Marcu                  │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, piaţa Mihai Viteazu nr. 36, ap. 6, judeţul Cluj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │407 │Vinţ Adrian Cosmin           │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 39-41, bl. A, ap. 2,      │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │408 │Vlad Aurelian Liviu          │Cluj-Napoca        │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 52, judeţul Cluj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │409 │Matiş Camelia Luminiţa       │Dej                │Dej, str. Ion Pop Reteganu nr. 1, judeţul Cluj                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │410 │Todoruţ Andrei               │Dej                │Dej, piaţa Bobâlna nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │411 │Lungu Răzvan                 │Gherla             │Gherla, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Cluj               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │412 │Miclea Florina               │Gherla             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │413 │Rus Sergiu Leon              │Gherla             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │414 │Varadi Goia Andreea          │Huedin             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │415 │Ilovan Dumitru               │Năsăud             │Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │416 │Sârbu Viorel                 │Năsăud             │Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │417 │Batin Petru                  │Sighetu Marmaţiei  │Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │418 │Coman Gheorghe Gavril        │Sighetu Marmaţiei  │Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │419 │Roman Mariana                │Sighetu Marmaţiei  │Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă nr. 46, judeţul Maramureş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │420 │Andronesi Daniela Mariana    │Şimleu Silvaniei   │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Andronesi Valerian Dorin        │ │    │                             │                   │Andronesi Daniela Mariana în Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, │ │    │                             │                   │judeţul Bistriţa-Năsăud                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │421 │Stoica Ioan Alin             │Târgu Lăpuş        │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │422 │Trif Adrian Cristian         │Târgu Lăpuş        │Târgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 17, ap. 4,               │ │    │                             │                   │judeţul Maramureş                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │423 │Marian Daniel                │Turda              │Turda, Str. Republicii nr. 36, judeţul Cluj                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │424 │Miron Boca Moldovan          │Turda              │Turda, str. Dacia nr. 2, judeţul Cluj                         │ │    │Andreea Laura                │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │425 │Sin Marius                   │Turda              │Turda, Piaţa Republicii nr. 33, et. 1, judeţul Cluj           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │426 │Amişculesei Radu Cătălin     │Vişeu de Sus       │Vişeu de Sus, Str. 22 Decembrie nr. 14, sc. B, et. 1, ap. 17, │ │    │                             │                   │judeţul Maramureş                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │427 │Aniţei Dorel                 │Vişeu de Sus       │Vişeu de Sus, Str. Republicii nr. 2, camera 6,                │ │    │                             │                   │judeţul Maramureş                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │428 │Ciumărnean Romeo Gabriel     │Zalău              │Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. Lira, et. 1, ap. 8, │ │    │                             │                   │judeţul Sălaj                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │429 │Popan Iosif Nicolae          │Zalău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Morari şi Asociaţii în Baia Mare,│ │    │                             │                   │str. George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap. 10, Atrium Building,  │ │    │                             │                   │judeţul Maramureş                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │430 │Ţurcaş Ioan                  │Zalău              │Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, bl. P24, ap. 2,         │ │    │                             │                   │judeţul Sălaj                                                 │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                        CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA                       │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │431 │Dorache Nicolae              │Babadag            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │432 │Ivănescu Liviu               │Babadag            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │433 │Aragea Daniel                │Constanţa          │Constanţa, Str. Dezrobirii nr. 120, bl. IS4, sc. B, ap. 20,   │ │    │                             │                   │parter, judeţul Constanţa                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │434 │Beciu Stelian                │Constanţa          │Constanţa, bd. Mamaia nr. 224, birou 2, mezanin,              │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │435 │Bogăţie Silvia Laura         │Constanţa          │Constanţa, str. Sarmisegetusa nr. 42, demisol, ap. 1,         │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │436 │Bogdan Ionică                │Constanţa          │Constanţa, bd. Tomis nr. 221, bl. TS 11 B, sc. A, ap. 1,      │ │    │                             │                   │ parter, judeţul Constanţa                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │437 │Dăbuleanu Dragoş             │ Constanţa         │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dăbuleanu Dragoş şi Cristea      │ │    │                             │                   │Nicolae în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B,    │ │    │                             │                   │ap. 37, judeţul Constanţa                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │438 │Deacu Vasile                 │Constanţa          │Constanţa, str. Traian nr. 39, et. 1, judeţul Constanţa       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │439 │Duşu Dumitru                 │Constanţa          │Constanţa, bd. Mamaia nr. 55 A, et. 1, judeţul Constanţa      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │440 │Gavrilescu Alin Mihail       │Constanţa          │Constanţa, bd. Tomis nr. 46, et. 2, camerele 27, 31, 32, 33,  │ │    │                             │                   │33A, judeţul Constanţa                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │441 │Menaef Cristian              │Constanţa          │Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 2,  │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │442 │Munteanu Ionel               │Constanţa          │Constanţa, bd. Ferdinand nr. 33, bl. R7, judeţul Constanţa    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │443 │Negoescu Marina Adelina      │Constanţa          │Constanţa, bd. Tomis nr. 48, mansardă, judeţul Constanţa      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │444 │Negoiţă Steluţa Iuliana      │Constanţa          │Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 152 bis, et. 1          │ │    │                             │                   │(clădirea Tomis Bussines Center), judeţul Constanţa           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │445 │Oană Silviu                  │Constanţa          │Constanţa, str. Traian nr. 28, bl. C3, sc. C, ap. 32,         │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │446 │Sarkis Ionica                │Constanţa          │Constanţa, str. Jupiter nr. 19, et. 1, judeţul Constanţa      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │447 │Spineanu Marius Eleodor      │Constanţa          │Constanţa, str. Traian nr. 32, bl. C2, sc. C, ap. 32,         │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │448 │Stoica Constantin Adrian     │Constanţa          │Constanţa, str. George Enescu nr. 15, et. 1, ap. 4,           │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │449 │Stoica Constantin            │Constanţa          │Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et. 1, ap. 1, judeţul Constanţa  │ │    │Gabriela-Simona              │                   │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │450 │Şoavă Dan Basarab            │Constanţa          │Constanţa, str. Ecaterina Varga nr. 27, et. 1,                │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │451 │Vasile Dumitru Gabriel       │Constanţa          │Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 16, parter,         │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │452 │Vasile Nicoleta              │Constanţa          │Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 16, parter,         │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │453 │Vasiliu Vicenţiu Ionuţ       │Constanţa          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Tudorie Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu │ │    │                             │                   │Ionuţ în Galaţi, Str. Brăilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 51, │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │454 │Volintiru Ştefan             │Constanţa          │Constanţa, str. Miron Costin nr. 36, ap. 6, judeţul Constanţa │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │455 │Ştefan Gigi Valentin         │Hârşova            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │456 │Cristea Nicolae              │Mangalia           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dăbuleanu Dragoş şi Cristea      │ │    │                             │                   │Nicolae în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B,    │ │    │                             │                   │ap. 37, judeţul Constanţa                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │457 │Grasu Gelu Iulian            │Mangalia           │Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 5, bl. M3,               │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │458 │Banea Alexandru              │Măcin              │Măcin, str. Mihai Bravu, bl. 15, ap. 3, judeţul Tulcea        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │459 │Vlad Marieta                 │Măcin              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Vlad Irinel şi Vlad Marieta în     │ │    │                             │                   │Tulcea, str. Luterană nr. 13, judeţul Tulcea                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │460 │Epure Marius-Cristian        │Medgidia           │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │461 │Rusu Cătălina                │Medgidia           │Medgidia, Str. Independenţei nr. 87B, bl. C2, lot 2, ap. 6,   │ │    │                             │                   │parter, judeţul Constanţa                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │462 │Solomon Neculai              │Medgidia           │Medgidia, str. Independenţei nr. 87C, bl. Cămin C3, ap. 2,    │ │    │                             │                   │judeţul Constanţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │463 │Bratu Alexandru Remus        │Tulcea             │Tulcea, str. Babadag nr. 14, bl. 8, parter, judeţul Tulcea    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │464 │Casapu Cătălin Octavian      │Tulcea             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │465 │Cornea Pompiliu              │Tulcea             │Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, judeţul Tulcea                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │466 │Dumbravă Dumitru             │Tulcea             │Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49, camera 102, judeţul Tulcea   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │467 │Ghenu-Dumbravă Iuliana       │Tulcea             │Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49, camera 102, judeţul Tulcea   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │468 │Lăzureanu Valentina Anda     │Tulcea             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │469 │Şelaru Adrian                │Tulcea             │Tulcea, str. Babadag, bloc 2, sc. D, et. 2, ap. 5,            │ │    │                             │                   │judeţul Tulcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │470 │Vlad Irinel                  │Tulcea             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Vlad Irinel şi Vlad Marieta în     │ │    │                             │                   │Tulcea, str. Luterană nr. 13, judeţul Tulcea                  │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                      CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA                           │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │471 │Graf Antonio-Lenhard         │Baia de Aramă      │Baia de Aramă, Str. Republicii nr. 27, bl. G1, sc. 1, ap. 12, │ │    │                             │                   │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │472 │Stan Monica                  │Balş               │Balş, str. N. Bălcescu nr. 7, judeţul Mehedinţi               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │473 │Iovan Cornel                 │Băileşti           │Băileşti, str. Carpaţi, bl. 2, sc. 2, ap. 4, judeţul Dolj     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │474 │Ioţovici Mihaela Ramona      │Calafat            │Calafat, str. Gh. Doja nr. 9, judeţul Dolj                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │475 │Stan Elena                   │Calafat            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │476 │Gulie Rodica                 │Caracal            │Caracal, str. Iancu Jianu nr. 21A, judeţul Olt                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │477 │Neda Ion                     │Caracal            │Caracal, Str. Bradului nr. 2, judeţul Olt                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │478 │Popa-Drăghia Carmen Ana-Maria│Corabia            │Corabia, str. Tudor Vladimirescu nr. 56, judeţul Olt          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │479 │Albu Ionuţ Elian             │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Albu Ionuţ Elian şi Muşat Marian   │ │    │                             │                   │în Craiova, str. Madona Dudu nr. 35, et. 1, camerele 5 şi 6,  │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │480 │Balaci Titi                  │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 67, judeţul Dolj         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │481 │Borceanu Diana Dorinela      │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 72, judeţul Dolj         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │482 │Budără Adriana               │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 62, judeţul Dolj         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │483 │Budică-Iacob Maria Irina     │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 54C, judeţul Dolj        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │484 │Crînguş Florina              │Craiova            │Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19, bl. M13, sc. 1, ap. 1,        │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │485 │Drăghia Dan Gabriel          │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 55, et. 1, judeţul Dolj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │486 │Filip Caius Laurenţiu        │Craiova            │Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. H2, ap. 1, judeţul Dolj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │487 │Ilie Maria Magdalena         │Craiova            │Craiova, Str. Dezrobirii nr. 1D, judeţul Dolj                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │488 │Ionaşcu Cosmin Florin        │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 4, judeţul Dolj │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │489 │Ionilete Raol Florin         │Craiova            │Craiova, Str. Înfrăţirii nr. 8, bl. C18, sc. 1, ap. 3, parter,│ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │490 │Ivanovici Cristodor          │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ivanovici Constantin şi Ivanovici  │ │    │Constantin                   │                   │Dragoş Theodor în Craiova, Str. Brestei nr. 16, judeţul Dolj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │491 │Ivanovici Dragoş Theodor     │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ivanovici Constantin şi Ivanovici  │ │    │                             │                   │Dragoş Theodor în Craiova, Str. Brestei nr. 16, judeţul Dolj  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │492 │Josceanu Claudiu Ionel       │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 3, judeţul Dolj │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │493 │Lăpădat Nicolae              │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 74, judeţul Dolj         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │494 │Muşat Marian                 │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Albu Ionuţ Elian şi Muşat Marian în│ │    │                             │                   │Craiova, str. Madona Dudu nr. 35, et. 1, camerele 5 şi 6,     │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │495 │icolae Ion                   │Craiova            │Craiova, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, bl. M15C, sc. 1, ap. 3,│ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │496 │Popescu Angelica             │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 5, judeţul Dolj │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │497 │Strinoiu Constantin Daniel   │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 21, judeţul Dolj         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │498 │Talpă Neacşu Cristian        │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Terpovici Bogdan şi Talpă Neacşu   │ │    │                             │                   │Cristian în Craiova, str. România Muncitoare nr. 65,          │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │499 │Tăbăran George-Leontin       │Craiova            │Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 2, bl. 2A, sc. 1, ap. 1,     │ │    │                             │                   │parter, judeţul Dolj                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │500 │Terpovici Bogdan Laurenţiu   │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Terpovici Bogdan şi Talpă Neacşu   │ │    │                             │                   │Cristian în Craiova, str. România Muncitoare nr. 65,          │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │501 │Toader Anelin Dan            │Craiova            │Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 7, et. 2,       │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │502 │Ungureanu Gheorghe           │Craiova            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ungureanu şi Voican în Craiova,    │ │    │                             │                   │str. General Magheru nr. 81, judeţul Dolj                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │503 │Zăvoi Ion Cristian           │Craiova            │Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 29, bl. I4, sc. 1, ap. 4,  │ │    │                             │                   │judeţul Dolj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │504 │Bojneag Alin Cristian        │Drobeta-Turnu      │suspendat                                                     │ │    │                             │Severin            │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │505 │Cerbulescu Constantin        │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, Str. Independenţei nr. 1B,             │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │506 │Cimpu Robert                 │Drobeta-Turnu      │suspendat                                                     │ │    │                             │Severin            │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │507 │Clement Gheorghe             │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Tabla Buţii nr. 40,               │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │508 │Dumitrescu Alfred Constantin │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Smârdan nr. 10,                   │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │509 │Firu Marilena Ionela         │Drobeta-Turnu      │suspendat                                                     │ │    │                             │Severin            │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │510 │Guran George Cătălin         │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 159, judeţul Mehedinţi │ │    │                             │Severin            │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │511 │adescu Lionela               │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius Cezar nr. 4,               │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │512 │Madescu Ovidiu Adrian        │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 137, judeţul Mehedinţi │ │    │                             │ Severin           │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │513 │Popescu Alin Grigore         │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Babeş nr. 57, bl. 6, sc. 1,   │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │514 │Popescu Lucian-Iorgu         │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 140, judeţul Mehedinţi │ │    │                             │Severin            │                                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │515 │Purcaru Florentin-Claudiu    │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. George Coşbuc nr. 12A,            │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │516 │Raicu Ion                    │Drobeta-Turnu      │Drobeta-Turnu Severin, str. Carol I, bl. A1, sc. 1,           │ │    │                             │Severin            │judeţul Mehedinţi                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │517 │Drăgoi Mihai                 │Filiaşi            │Filiaşi, bd. Racoţeanu nr. 163A, judeţul Dolj                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │518 │Tănasie Neluţu               │Filiaşi            │Filiaşi, Str. Unirii nr. 2, judeţul Dolj                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │519 │Diaconiţa Constantin         │Motru              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Diaconiţa Asociaţii în Târgu Jiu,│ │    │                             │                   │str. T. Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │520 │Tutunaru Afrodita Laura      │Motru              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │521 │Dăianu Gheorghe              │Novaci             │Novaci, Str. Parângului nr. 94, judeţul Gorj                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │522 │Olaru Dana                   │Novaci             │Novaci, Str. Eroilor, bl. B, sc. 2, ap. 3, parter,            │ │    │                             │                   │judeţul Gorj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │523 │Dumitrescu Ilona             │Orşova             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bîrsăşteanu Florian şi Dumitrescu  │ │    │                             │                   │Ilona în Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 36-38,           │ │    │                             │                   │judeţul Gorj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │524 │Pătăşanu Constantin          │Orşova             │Orşova, str. Porţile de Fier nr. 6, judeţul Mehedinţi         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │525 │Vlad Laurenţiu               │Segarcea           │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │526 │Dragomir Doru Marius         │Slatina            │Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr. 27, bl. 27, sc. A, parter, │ │    │                             │                   │judeţul Olt                                                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │527 │Ispas Denisa-Jenica          │Slatina            │Slatina, str. Lipscani nr. 43, judeţul Olt                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │528 │Moraru Claudiu Ionuţ         │Slatina            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │529 │Neaţu Mădălina-Angela        │Slatina            │Slatina, str. Lipscani nr. 19, judeţul Olt                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │530 │Păvăloiu Georgeta            │Slatina            │Slatina, str. M. Eminescu nr. 29, judeţul Olt                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │531 │Sima Antonel                 │Slatina            │Slatina, bd. Nicolae Titulescu, bl. 47, corp A, judeţul Olt   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │532 │Ţăpuşi Ruxandra              │Slatina            │Slatina, str. Lipscani nr. 26, judeţul Olt                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │533 │Vlad Constantin              │Slatina            │Slatina, str. Lipscani nr. 55, judeţul Olt                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │534 │Dîrloagă Florinel            │Strehaia           │Strehaia, Str. Republicii nr. 193, judeţul Mehedinţi          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │535 │Puşcă Stelian                │Strehaia           │Strehaia, str. Republicii nr. 175, judeţul Mehedinţi          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │536 │Catrinoiu Matei Cosmin       │Târgu Cărbuneşti   │Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Gorj     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │537 │Cîrţină Corina-Elena         │Târgu Cărbuneşti   │Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 47, judeţul Gorj     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │538 │Bîrsăşteanu Florian          │Târgu Jiu          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bîrsăşteanu Florian şi Dumitrescu  │ │    │                             │                   │Ilona în Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 36-38,           │ │    │                             │                   │judeţul Gorj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │539 │Cornescu Adrian Vasile       │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. Traian nr. 5A, judeţul Gorj                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │540 │Diaconiţa Elena Lavinia      │Târgu Jiu          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Diaconiţa Asociaţii în Târgu Jiu,│ │    │                             │                   │str. T. Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │541 │Drăgan Costinel Romeo        │Târgu Jiu          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │542 │Enea M. Marin                │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 65, judeţul Gorj          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │543 │Gagiu Nicolae                │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. Traian, bl. 9, camera 3, parter, judeţul Gorj │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │544 │Nica Ionuţ Tudor             │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, judeţul Gorj           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │545 │Şerban Sorin                 │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 16, judeţul Gorj          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │546 │Talianu Eduard-Cristian      │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, judeţul Gorj           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │547 │Trancă Nicuşor               │Târgu Jiu          │Târgu Jiu, str. Traian nr. 1, judeţul Gorj                    │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                      CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI                            │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │548 │Mircea Bogdan Constantin     │Adjud              │Adjud, str. Al. I. Cuza nr. 78, judeţul Vrancea               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │549 │Badiu Florin                 │Brăila             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Micu Constantin şi Badiu Florin în │ │    │                             │                   │Galaţi, bd. George Coşbuc nr. 3 A, et. 1-3, Clădirea CLC,     │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │550 │Drăgulin Eugen               │Brăila             │Brăila, Str. Frumoasă nr. 7, judeţul Brăila                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │551 │Eftene Petruţ                │Brăila             │Brăila, Bd. Independenţei nr. 17, bl. A1, ap. 9, mezanin,     │ │    │                             │                   │judeţul Brăila                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │552 │Mândrilă Costel              │Brăila             │Brăila, Calea Călăraşilor nr. 44, et. I, judeţul Brăila       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │553 │Motoc Petrică                │Brăila             │Însurăţei, Str. Tineretului nr. 36, bl. B4, sc. 1, et. 1,     │ │    │                             │                   │ap. 2, cvartal 127, parcela 1757/1, judeţul Brăila            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │554 │Nichifor Sebastian Ionuţ     │Brăila             │Brăila, Calea Călăraşilor nr. 30, Modul nr. 6, judeţul Brăila │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │555 │Pintilie Lucian Gabriel      │Brăila             │Brăila, Bd. Al.I. Cuza nr. 18, judeţul Brăila                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │556 │Plăcintă Adina Maria         │Brăila             │Brăila, Bd. Independenţei nr. 12, bl. B3, parter + mezanin,   │ │    │                             │                   │ap. nr. LOT 1, judeţul Brăila                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │557 │Postelnicu Gabriela          │Brăila             │Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 5, bl. Duplex, ap. 12, parter,    │ │    │                             │                   │judeţul Brăila                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │558 │Surdu Dragoş Cristian        │Brăila             │Brăila, str. Al. I. Cuza nr. 32, clădirea XXL Office,         │ │    │                             │                   │birou 7-8, judeţul Brăila                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │559 │Turcu George                 │Brăila             │Brăila, Bd. Independenţei nr. 11-15, bl. 11-15, sc. 2,        │ │    │                             │                   │ap. 22, judeţul Brăila                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │560 │Ivan Stela Florentina        │Făurei             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │561 │Bercariu Corneliu            │Focşani            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bercariu Corneliu şi Stelescu Dana │ │    │                             │                   │în Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, bl. F3, sc. 3,    │ │    │                             │                   │ap. 26, judeţul Vrancea                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │562 │Bîrsan Firel                 │Focşani            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bîrsan Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria│ │    │                             │                   │în Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7, ap. 16, judeţul Vrancea │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │563 │Bîrsan Vicuţa Maria          │Focşani            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bîrsan Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria│ │    │                             │                   │în Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7, ap. 16, judeţul Vrancea │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │564 │Coman Gelu                   │Focşani            │Focşani, str. Cuza Vodă nr. 3, judeţul Vrancea                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │565 │Creţu Ciprian Corneliu       │Focşani            │Focşani, str. Cuza Vodă nr. 30, bloc 30, ap. 3, parter,       │ │    │                             │                   │judeţul Vrancea                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │566 │Ţocu Dan                     │Focşani            │Focşani, Str. Eroilor nr. 4, bl. 2B, parter, ap. 24,          │ │    │                             │                   │judeţul Vrancea                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │567 │Caraman Cosmin               │Galaţi             │Galaţi, Str. Brăilei nr. 165 b, aferent bloc A2-A3, et. 2,    │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │568 │Coţac Dănuţ Carmen           │Galaţi             │Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 43, bl. E9, sc. 1, ap. 4,  │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │569 │Dajbog Geanina               │Galaţi             │Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 25, judeţul Galaţi  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │570 │Giurgea Lenuţa               │Galaţi             │Galaţi, Str. Brăilei nr. 165b, aferent blocului A2-A3, etaj 1,│ │    │                             │                   │birou 2, judeţul Galaţi                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │571 │Manole Mihai                 │Galaţi             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │572 │Micu Constantin              │Galaţi             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Micu Constantin şi Badiu Florin în │ │    │                             │                   │Galaţi, bd. George Coşbuc nr. 3 A, et. 1-3, Clădirea CLC,     │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │573 │Munteanu Laura Paraschiva    │Galaţi             │Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 67, judeţul Galaţi  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │574 │Postelnicu Ştefan            │Galaţi             │Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 43, bl. E9, ap. 2, parter, │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │575 │Râpan Cornel                 │Galaţi             │Galaţi, str. I. L. Caragiale nr. 6, et. 1, camerele 5 şi 6,   │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │576 │Şerban Teodora Gabriela      │Galaţi             │Galaţi, Bd. Brăilei nr. 88, bloc BR5B, sc. 1, et. 2, ap. 4,   │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │577 │Tudorie Ştefan               │Galaţi             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Tudorie Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu │ │    │                             │                   │Ionuţ în Galaţi, Str. Brăilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 51, │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │578 │Stelescu Dana                │Lieşti             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bercariu Corneliu şi Stelescu Dana │ │    │                             │                   │în Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, bl. F3, sc. 3,    │ │    │                             │                   │ap. 26, judeţul Vrancea                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │579 │Ionescu Claudia Cristina     │Panciu             │Panciu, Bd. Independenţei, bl. 28, ap. 2, judeţul Vrancea     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │580 │Gabor Robert                 │Tecuci             │Tecuci, str. Costache Racoviţă nr. 2, bl. R, ap. 64,          │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │581 │Ţigănuş Viorel Mirel         │Tecuci             │Tecuci, str. Vasile Alecsandri nr. 2, bl. R, ap. 43, parter,  │ │    │                             │                   │judeţul Galaţi                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │582 │Chirică Miştoi Costel        │Târgu Bujor        │Târgu Bujor, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 101, etaj 1,     │ │    │                             │                   │camera 6, judeţul Galaţi                                      │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                       CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI                             │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │583 │Bujoreanu George Cristian    │Bârlad             │Bârlad, str. General Naumescu nr. 1, bl. B14, sc. A, parter,  │ │    │                             │                   │ap. 3, judeţul Vaslui                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │584 │Stan Iulian Marius           │Bârlad             │Bârlad, Str. Republicii nr. 217, bl. UMPS, et. 2,             │ │    │                             │                   │judeţul Vaslui                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │585 │Trofin Anca Mihaela          │Bârlad             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │586 │Calistru Adrian-Florin       │Hârlău             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dominte şi Asociaţii în Iaşi, str. │ │    │                             │                   │Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin,   │ │    │                             │                   │ap. 1, judeţul Iaşi                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │587 │Guţu Adrian                  │Huşi               │Huşi, Str. Eroilor, bl. 17, sc. A, ap. 3, judeţul Vaslui      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │588 │Tufeanu Vasile Bogdan        │Huşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dominte şi Asociaţii în Iaşi, str. │ │    │                             │                   │Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin,   │ │    │                             │                   │ap. 1, judeţul Iaşi                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │589 │Airinei Constantin           │Iaşi               │Iaşi, Str. Armeană nr. 12, judeţul Iaşi                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │590 │Anchidin Cornelia            │Iaşi               │Iaşi, str. Başotă nr. 4, et. 1, judeţul Iaşi                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │591 │Andrei Cezar                 │Iaşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Andrei Cezar şi Nechifor Ionela    │ │    │                             │                   │Olguţa în Iaşi, Casa cu Absidă "Laurenţiu Ulici",             │ │    │                             │                   │centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │592 │Bîrcă Gabriel                │Iaşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Gabriel Bîrcă şi Lupu Nicolăiţă    │ │    │                             │                   │Gheorghe Cristian în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl.     │ │    │                             │                   │Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │593 │Chiriac Cătălin Răzvan       │Iaşi               │Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 67, bl. C3,judeţul Iaşi│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │594 │Damian Ştefan Leonid         │Iaşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Angheluţă şi Asociaţii în Iaşi,    │ │    │                             │                   │str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter,   │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │595 │Darie Andreea                │Iaşi               │Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 15-17, bl. Ghica Vodă 2C,       │ │    │                             │                   │mezanin , judeţul Iaşi                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │596 │Dominte Cristinel            │Iaşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dominte şi Asociaţii în Iaşi, str. │ │    │                             │                   │Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin,   │ │    │                             │                   │ap. 1, judeţul Iaşi                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │597 │Elesei Beniamin              │Iaşi               │Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 37, clădirea SOLOMON'S, parter,      │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │598 │Florea Mihai                 │Iaşi               │Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4A, parter, judeţul Iaşi             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │599 │Iovu Dragoş                  │Iaşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan  │ │    │                             │                   │în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. M. Kogălniceanu, mezanin,  │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │600 │Mereuţă Lăcrămioara          │Iaşi               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara│ │    │                             │                   │în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. B,  │ │    │                             │                   │ap. 1, judeţul Iaşi                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │601 │Nichitoi Georgiana           │Iaşi               │Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tr. V, et. 1,  │ │    │                             │                   │birourile nr. 16 şi 17, judeţul Iaşi                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │602 │Plumbu Sergiu Sebastian      │Iaşi               │Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, sc. B, et. 1, │ │    │                             │                   │ap. 1, judeţul Iaşi                                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │603 │Rădulescu Andrei-Liviu       │Iaşi               │Iaşi, str. Elena Doamna nr. 20-22, spaţiul nr. 16,            │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │604 │Sandu Cristian               │Iaşi               │Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 1-3, bl. Walter Mărăcineanu,    │ │    │                             │                   │demisol, biroul nr. 5, judeţul Iaşi                           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │605 │Silimon Valentin             │Iaşi               │Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, judeţul Iaşi    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │606 │Zabolotnăi Vladimir          │Iaşi               │Iaşi, stradela Bărboi nr. 5, bl. C2, parter, judeţul Iaşi     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │607 │Zacornea Constantin Ciprian  │Iaşi               │Iaşi, Casa cu Absidă "Laurenţiu Ulici?, centrul civic,        │ │    │                             │                   │str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │608 │Corbu Vasile                 │Paşcani            │ Paşcani, str. E. Stamate, bl. D2A, judeţul Iaşi              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │609 │Lupu Nicolăiţă Gheorghe      │Paşcani            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Gabriel Bîrcă şi Lupu Nicolăiţă    │ │    │Cristian                     │                   │Gheorghe Cristian în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3,         │ │    │                             │                   │bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │610 │Toma Dumitru Paul            │Paşcani            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Angheluţă şi Asociaţii în Iaşi,    │ │    │                             │                   │str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter,   │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │611 │Angheluţă Lucian             │Răducăneni         │Asociat în cadrul B.E.J.A. Angheluţă şi Asociaţii în Iaşi,    │ │    │                             │                   │str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter,   │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │612 │Sîrbu Ciprian Ioan           │Răducăneni         │Asociat în cadrul B.E.J.A. Iovu Dragoş şi Sîrbu Criprian Ioan │ │    │                             │                   │în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. M. Kogălniceanu, mezanin,  │ │    │                             │                   │judeţul Iaşi                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │613 │Câmpeanu Ioan                │Vaslui             │Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 71, sc. B, ap. 20,            │ │    │                             │                   │judeţul Vaslui                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │614 │Silitră Alin                 │Vaslui             │Vaslui, str. Traian, bl. 241, sc. B, et. 1, ap. 8,            │ │    │                             │                   │judeţul Vaslui                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │615 │Stancu Paulică               │Vaslui             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Stancu Paulică şi Ştefan Cătălin   │ │    │                             │                   │Cristian în Pucioasa, Str. Fântânelor, bl. B, ap. 3,          │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                        CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA                          │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │616 │Popescu Gilda                │Aleşd              │Aleşd, Str. 1 Decembrie nr. 2, judeţul Bihor                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │617 │Nechifor Ionela-Olguţa       │Beiuş              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Andrei Cezar şi Nechifor Ionela în │ │    │                             │                   │Iaşi, Casa cu Absidă "Laurenţiu Ulici?, centrul civic,        │ │    │                             │                   │str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │618 │Paşca Rodica-Lăcrămioara     │Beiuş              │Beiuş, Str. 22 Decembrie nr. 21, judeţul Bihor                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │619 │Pop Ioan Vasile              │Carei              │Carei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 44, et. 1, judeţul Satu Mare │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │620 │Şerfezi Florin               │Marghita           │Marghita, str. Horea nr. 7, judeţul Bihor                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │621 │Mihalcea Benone              │Negreşti-Oaş       │Negreşti-Oaş, Aleea Trandafirilor, bl. 10, ap. 1,             │ │    │                             │                   │judeţul Satu Mare                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │622 │Ardelean Felix-Florin        │Oradea             │Oradea, Str. Dunării nr. 12, ap. 2, judeţul Bihor             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │623 │Ardeleanu Bianca Anamaria    │Oradea             │Oradea, Str. Republicii nr. 13, ap. 1, parter, judeţul Bihor  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │624 │Beiuşan Andrei Gheorghe      │Oradea             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Beiuşan în Oradea,               │ │    │                             │                   │Str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │625 │Beiuşan Gheorghe             │Oradea             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Beiuşan în Oradea,               │ │    │                             │                   │Str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │626 │Bucurean Ioan                │Oradea             │Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, ap. 8A, judeţul Bihor       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │627 │Chizec Maria-Victoria        │Oradea             │Oradea, str. Parcul Traian nr. 15, ap. 2, judeţul Bihor       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │628 │Gavruţă Dan                  │Oradea             │Oradea, str. G. Enescu nr. 11, ap. 2, judeţul Bihor           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │629 │Gîrdan Marius-Florin         │Oradea             │Oradea, str. Franz Schubert nr. 3, judeţul Bihor              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │630 │Moza Gheorghe Sorin          │Oradea             │Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3, ap. 1, judeţul Bihor        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │631 │Neagoş Dorel                 │Oradea             │Oradea, Str. Republicii nr. 12, et. 2, ap. 11, judeţul Bihor  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │632 │Paşca Ciprian-Narcis         │Oradea             │Oradea, str. George Enescu nr. 24, judeţul Bihor              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │633 │Pleş Daniela-Maria Iordana   │Oradea             │Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 7, judeţul Bihor            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │634 │Popovici Dorin               │Oradea             │Oradea, Str. Tribunalului nr. 1, judeţul Bihor                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │635 │Puşcaş Eugen-Nicolae         │Oradea             │Oradea, str. Parcul Traian nr. 7, ap. 6, judeţul Bihor        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │636 │Vuşcan Mihaela-Florentina    │Oradea             │Oradea, Str. Libertăţii nr. 18, ap. 3, judeţul Bihor          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │637 │Beiuşan Bogdan-Florin        │Salonta            │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Beiuşan în Oradea,               │ │    │                             │                   │Str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │638 │Mureşan-Găzdac Adela         │Satu Mare          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Boloş şi Partenerii în           │ │    │Viorela Elena                │                   │Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7,        │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │639 │Danciu Gheorghe Radu         │Satu Mare          │Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 4, judeţul Satu Mare         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │640 │Iva Aniţaş Marian Dan        │Satu Mare          │Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 13, ap. 2, judeţul Satu Mare│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │641 │Kiss Gabriel-Valentin        │Satu Mare          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │642 │Lăzărescu Nicolae Dorin      │Satu Mare          │Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 9, parter, judeţul Satu Mare│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │643 │Michiş Ioan                  │Satu Mare          │Satu Mare, str. Horea nr. 11, judeţul Satu Mare               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │644 │Mociran Viorel               │Satu Mare          │Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 19, ap. 30,judeţul Satu Mare│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │645 │Pătraş Răzvan Lucian         │Satu Mare          │Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 6, et. 2, judeţul Satu Mare  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │646 │Rus-Vid Ioan Cătălin         │Satu Mare          │Satu Mare, str. Horea nr. 8, sc. A, ap. 12, judeţul Satu Mare │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │647 │Şortan Monica Ioana          │Satu Mare          │suspendat                                                     │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                       CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI                          │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │648 │Florea Ioana                 │Câmpulung          │Câmpulung, str. Constantin Popescu nr. 7, judeţul Argeş       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │649 │Mitu Mihai Ioan              │Câmpulung          │Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr. 14, bl. A6a, sc. B, ap. 1, │ │    │                             │                   │parter, judeţul Argeş                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │650 │Petroaica Florin-Adrian      │Costeşti           │Costeşti, Str. Victoriei, bl. Z1, judeţul Argeş               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │651 │Iordache Vasile              │Curtea de Argeş    │Curtea de Argeş, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Argeş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │652 │Bălan Ovidiu                 │Drăgăşani          │Drăgăşani, str. 1 Mai (Regele Carol), bl. 90, parter,         │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │653 │Prooroc Olimpiu-Gabriel      │Drăgăşani          │Drăgăşani, str. Popa Şapcă, bl. M1, sc. C, ap. 1, parter,     │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │654 │Drăgoescu Raluca-Mihaela     │Horezu             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Constantin, Niculae şi Asociaţii în│ │    │                             │                   │Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102/104, et. 4, ap. 9,     │ │    │                             │                   │sectorul 2                                                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │655 │Stănescu Elis-Anamaria       │Horezu             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Stănescu Ilie şi Stănescu Elis     │ │    │                             │                   │Anamaria în Bucureşti, calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 1,  │ │    │                             │                   │et. 2, ap. 11, sectorul 3                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │656 │Văleanu Camelia              │Horezu             │Horezu, Str. Unirii nr. 17, bl. O2, parter, tronson A,        │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │657 │Văleanu Ilie                 │Horezu             │Horezu, Str. Unirii nr. 17, bl. O2, parter, tronson A,        │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │658 │Albu Cornel-Leonard          │Piteşti            │Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 25, etaj 3, camera 2,        │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │659 │Balica Bogdan-Laurenţiu      │Piteşti            │Piteşti, str. Dacia, bl. A4a, sc. B, ap. 1, parter,           │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │660 │Bucescu Emanoil Aron         │Piteşti            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bucescu Emanoil Aron şi Copaci     │ │    │                             │                   │Vasile Dorel în Piteşti, Bd. Eroilor nr. 24, parter,          │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │661 │Copaci Vasile-Dorel          │Piteşti            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Bucescu Emanoil Aron şi Copaci     │ │    │                             │                   │Vasile Dorel în Piteşti, Bd. Eroilor nr. 24, parter,          │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │662 │Damaschin Marius             │Piteşti            │Piteşti, Bd. Eroilor nr. 29A, etaj I, judeţul Argeş           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │663 │Gigoi Emil                   │Piteşti            │Piteşti, Bd. Republicii nr. 129, birourile 1 şi 4,            │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │664 │Ioana Cristian               │Piteşti            │Piteşti, Str. Violetelor, bl. PS11, sc. B, ap. 3,             │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │665 │Iordache Ion                 │Piteşti            │Piteşti, Str. Eroilor nr. 2bis, judeţul Argeş                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │666 │Mateescu Emilia              │Piteşti            │Piteşti, str. Mihai Viteazu nr. 6, judeţul Argeş              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │667 │Moromete Constantin-Cosmin   │Piteşti            │Piteşti, Str. Eroilor, bl. A1, sc. A, ap. 1, parter,          │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │668 │Muraru-Tătoiu Bogdan         │Piteşti            │Piteşti, str. Pasajul Şcolii nr. 70, mezanin, birou mezanin 3,│ │    │                             │                   │corpul B din cadrul Complexului Alcadibo Center, judeţul Argeş│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │669 │Negoescu Adrian-Gheorghe     │Piteşti            │Piteşti, Bd. Eroilor nr. 16 B, etaj I, judeţul Argeş          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │670 │Paraschivescu Marius-Gabriel │Piteşti            │Piteşti, str. Exerciţiu nr. 3, bl. CS7, sc. A, ap. 1P,        │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │671 │Pisculungeanu Vlad-Adrian    │Piteşti            │Piteşti, Str. Eroilor nr. 12, judeţul Argeş                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │672 │Predeanu Adriana-Ramona      │Piteşti            │Piteşti, str. Exerciţiu nr. 74, judeţul Argeş                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │673 │Şotae Marian                 │Piteşti            │Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 25, etaj 3, camera 1,        │ │    │                             │                   │judeţul Argeş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │674 │Tudor Florin-Alin            │Piteşti            │Piteşti, Bd. Eroilor nr. 35, camera 6, judeţul Argeş          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │675 │Vârgă Ioan                   │Piteşti            │Piteşti, str. Exerciţiu nr. 70, judeţul Argeş                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │676 │Bunescu Dumitru-Teodor       │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter,│ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │677 │Buzatu Constantin            │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter,│ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │678 │Cernea Ion                   │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 131A, ap. 3,        │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │679 │Deaconu Mihail               │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter,│ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │680 │Gătejescu Anda-Narghita      │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 131A, ap. 4,        │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │681 │Gătejescu Bogdan-Constantin  │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 131A, ap. 4,        │ │    │                             │                   │judeţul Vâlcea                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │682 │Otliţă Mircea-Gabriel        │Râmnicu Vâlcea     │Râmnicu Vâlcea, bd. T. Vladimirescu nr. 26, bl. V. Olănescu,  │ │    │                             │                   │sc. C, parter, ap. 29, judeţul Vâlcea                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │683 │Radu Marius                  │Râmnicu Vâlcea     │Brezoi, Str. Eroilor nr. 41, judeţul Vâlcea                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │684 │Mutuligă Radu-Mihail         │Topoloveni         │Topoloveni, calea Bucureşti nr. 111, Complex multifuncţional, │ │    │                             │                   │corp A3, etaj II, judeţul Argeş                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │685 │Tomescu Mihail               │Topoloveni         │Topoloveni, calea Bucureşti nr. 113, bl. P4, sc. B, ap. 2,    │ │    │                             │                   │parter, judeţul Argeş                                         │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                       CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI                         │ ├────┬─────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │686 │Ailincăi Alexandru           │Buzău              │Buzău, Piaţa Daciei, bl. E, sc. A, ap. 4, judeţul Buzău       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │687 │Cucu Lucian Ciprian          │Buzău              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │688 │Curelaru Cristinel           │Buzău              │Buzău, Piaţa Daciei, bl. F, sc. A, et. 3, ap. 9, judeţul Buzău│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │689 │Isofache Marius-Nicuşor      │Buzău              │Buzău, Str. Unirii (centru) nr. 176, bl. A, sc. 2, et. 2,     │ │    │                             │                   │ap. 36, judeţul Buzău                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │690 │Lumperdean Florin            │Buzău              │Buzău, str. Bazar, bl. 1A, ap. 4, judeţul Buzău               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │691 │Paraipan Sorin               │Buzău              │Buzău, Str. Unirii nr. 176, bl. B, sc. B, et. 1, ap. 5,       │ │    │                             │                   │judeţul Buzău                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │692 │Popescu Silviu-Andrei        │Buzău              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Cucu Popescu în Buzău,         │ │    │                             │                   │Bd. Unirii, bl. 13B, ap. 8, judeţul Buzău                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │693 │Popescu Adrian Gabriel       │Buzău              │Buzău, Bd. Unirii, bl. 16B, mezanin, judeţul Buzău            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │694 │Porojnicu Adrian             │Buzău              │Buzău, str. Obor nr. 53, bl. 11, sc. B, ap. 2, parter,        │ │    │                             │                   │judeţul Buzău                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │695 │Roşu Daniela                 │Buzău              │Buzău, str. Obor, bl. 11, sc. B, parter, judeţul Buzău        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │696 │Şeicaru Dănuţ                │Buzău              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │697 │Frîncu Mihai                 │Câmpina            │Câmpina, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, bl. R59, ap. 4, parter,│ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │698 │Huideş Elena                 │Câmpina            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │699 │Roşu Cristian-Cornel         │Câmpina            │Câmpina, bd. Carol I nr. 90, bl. 20 G, sc. A, ap. 3, parter,  │ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │700 │Bivolaru Margareta           │Găeşti             │Găeşti, str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, parter,             │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │701 │Dobre Ana-Maria              │Mizil              │Asociat în cadrul B.E.J.A. Ştefan Viorel Dinu şi Dobre        │ │    │                             │                   │Ana-Maria în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 5,     │ │    │                             │                   │ap. 25, sectorul 4                                            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │702 │Galea Viorel Cristian        │Mizil              │ Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Trifina, Tănase şi Galea în     │ │    │                             │                   │Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter,  │ │    │                             │                   │ap. 25 şi 26, judeţul Prahova                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │703 │Betelie Mihai                │Moreni             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │704 │Dumitru Florina Loredana     │Moreni             │Moreni, Bd. Petrolului nr. 13, bl. B, sc. C, ap. 43, parter,  │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │705 │Ichim Mihai                  │Pătârlagele        │Pătârlagele, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Buzău         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │706 │Stîngă Nicolae Cătălin       │Pătârlagele        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Goslan şi Stîngă în Ploieşti,    │ │    │                             │                   │Str. Colinei nr. 26, judeţul Prahova                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │707 │Costoaie Marcel              │Ploieşti           │Ploieşti, str. General Vasile Milea nr. 1, bl. A7, sc. C,     │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 3, judeţul Prahova                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │708 │Divoiu Maria                 │Ploieşti           │Ploieşti, str. Văleni nr. 41, judeţul Prahova                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │709 │Goslan Mihai                 │Ploieşti           │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │710 │Grecu Ovidiu-Alexandru       │Ploieşti           │Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 9, judeţul Prahova            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │711 │Lică Ionel                   │Ploieşti           │Ploieşti, str. Hanibal nr. 7, judeţul Prahova                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │712 │Matei Sebastian              │Ploieşti           │Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 9, bl. CC Sud, sc. B, et. 1,    │ │    │                             │                   │ap. 19, judeţul Prahova                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │713 │Muşat Ioan                   │Ploieşti           │Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3,│ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │714 │Muşat Mihaela Alina          │Ploieşti           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Pavel şi Muşat în Ploieşti, str. │ │    │                             │                   │Toma Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5, judeţul Prahova            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │715 │Petcu Alexandru Adrian       │Ploieşti           │Ploieşti, Str. Luminii nr. 2, bl. 30D, sc. A, ap. 2,          │ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │716 │Petrov Sergiu-Alexandru      │Ploieşti           │Ploieşti, str. Aleea Codrului nr. 4, bl. 1A1, et. 5, ap. 23,  │ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │717 │Roşu Ortansa Adriana         │Ploieşti           │Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 7, et. 2, ap. 8,              │ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │718 │Tănase Dragoş-Iulian         │Ploieşti           │Ploieşti, str. Văleni nr. 1-3, bl. 33I-33K, ap. 2,            │ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │719 │Tănase Laura Ioana           │Ploieşti           │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │720 │Trifina Elena Cornelia       │Ploieşti           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Trifina, Tănase şi Galea în      │ │    │                             │                   │Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter,  │ │    │                             │                   │ap. 25 şi 26, judeţul Prahova                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │721 │Ţărean Călin                 │Ploieşti           │Ploieşti, str. Emile Zola nr. 4, bl. I, et. 3, ap. 10,        │ │    │                             │                   │judeţul Prahova                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │722 │Chiriţescu Alexandru         │Pogoanele          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │723 │Mihai Cristian-Sebastian     │Pogoanele          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │724 │Pandrea Corina Mihaela       │Pogoanele          │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │725 │Bujor Oana Mihaela           │Pucioasa           │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Balca Florentina şi Bujor Oana   │ │    │                             │                   │Mihaela în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66, sc. B, ap. 4,     │ │    │                             │                   │judeţul Braşov                                                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │726 │Gruianu Viorel               │Pucioasa           │Pucioasa, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │727 │Ştefan Cătălin Cristian      │Pucioasa           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Stancu Paulică şi Ştefan Cătălin   │ │    │                             │                   │Cristian în Pucioasa, Str. Fântânelor, bl. B, ap. 3,          │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │728 │Marin Florea                 │Răcari             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Marin Florea şi Marin Gerorge    │ │    │                             │                   │Robert în Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 88, judeţul Dâmboviţa │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │729 │Marin George Robert          │Răcari             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Marin Florea şi Marin George     │ │    │                             │                   │Robert în Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 88, judeţul Dâmboviţa │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │730 │Clinciu Gheorghe             │Râmnicu Sărat      │Râmnicu Sărat, str. Crângul Meiului, nr. 34, judeţul Buzău    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │731 │Pavel Bebi                   │Sinaia             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Pavel şi Muşat în Ploieşti,      │ │    │                             │                   │str. Toma Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5, judeţul Prahova       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │732 │Bulin Cornel-Vasile          │Târgovişte         │Târgovişte, str. Avram Iancu nr. 20, bl. 37, sc. C, ap. 3,    │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │733 │Deaconescu Adrian            │Târgovişte         │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu  │ │    │                             │                   │Marius Ionuţ în Târgovişte, str. Radu Gioglovan, bl. 51,      │ │    │                             │                   │sc. A, ap. 2, judeţul Dâmboviţa                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │734 │Mihai Alexandru Daniel       │Târgovişte         │Târgovişte, calea Bucureşti, bl. O1, sc. D, et. 1, ap. 2,     │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │735 │Pană Victor                  │Târgovişte         │Târgovişte, Bd. Independenţei, bl. 2A, parter, ap. 5,         │ │    │                             │                   │judeţul Dâmboviţa                                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │736 │Scurtu Alexe                 │Târgovişte         │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │737 │Stănescu Mihai               │Târgovişte         │Târgovişte, calea Bucureşti, bl. G9, parter, judeţul Dâmboviţa│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │738 │Tănase Marian-Traian         │Târgovişte         │Târgovişte, calea Bucureşti nr. 3M, judeţul Dâmboviţa         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │739 │Zavera Carmen                │Târgovişte         │Târgovişte, calea Bucureşti nr. 3B, bl. G9, tronson B, sc. 1, │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 1, judeţul Dâmboviţa                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │740 │Neacşu Constantin            │Vălenii de Munte   │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │741 │Negulescu Emilian Mihail     │Vălenii de Munte   │Vălenii de Munte, Aleea Alunilor nr. 1, judeţul Prahova       │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                          CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA                       │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │742 │Gavriliuc Sorin              │Botoşani           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Şfaiţer şi Gavriliuc în Botoşani,  │ │    │                             │                   │bd. Mihai Eminescu nr. 48, et. 1, camera 45, judeţul Botoşani │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │743 │Gheorghiu Cristina-Maria     │Botoşani           │Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 63, et. 1, judeţul Botoşani  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │744 │Manoilă Vasile               │Botoşani           │Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 69, judeţul Botoşani         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │745 │Secrieru Sînziana            │Botoşani           │Botoşani, str. George Enescu nr. 5, bl. 5, sc. B, parter,     │ │    │                             │                   │judeţul Botoşani                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │746 │Şfaiţer Carmen               │Botoşani           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Şfaiţer şi Gavriliuc în Botoşani,  │ │    │                             │                   │bd. Mihai Eminescu nr. 48, et. I, camera 45, judeţul Botoşani │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │747 │Temneanu Ionuţ               │Botoşani           │Botoşani, Str. Teatrului nr. 3A, judeţul Botoşani             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │748 │Căruceriu Alexandru          │Câmpulung          │Câmpulung Moldovenesc, str. Mărţişorului nr. 1,               │ │    │                             │Moldovenesc        │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │749 │Stolnean Crişan Oana         │Câmpulung          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Stolnean Romeo Marius şi Stolnean│ │    │                             │Moldovenesc        │Oana în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 11, ap. 1,        │ │    │                             │                   │judeţul Cluj                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │750 │Guceanu Adrian               │Darabani           │Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 158, judeţul Botoşani          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │751 │Şmocot Grigori               │Dorohoi            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Miron Cătălin şi Şmocot Grigori în │ │    │                             │                   │Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 70, judeţul Suceava            │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │752 │Dumitraş Ancuţa              │Fălticeni          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dumitraş şi Asociaţii în         │ │    │                             │                   │Fălticeni, str. Nicu Gane, f.n. complex Nicu Gane,            │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │753 │Hopu Vasile                  │Fălticeni          │Fălticeni, str. Nicu Gane f. n., judeţul Suceava              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │754 │Lionti Liontin               │Fălticeni          │Fălticeni, Str. Republicii nr. 5, judeţul Suceava             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │755 │Bordian Antonela Mihaela     │Gura Humorului     │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │756 │Bordian Constantin           │Gura Humorului     │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dumitraş şi Asociaţii în         │ │    │                             │                   │Fălticeni, str. Nicu Gane f.n., complex Nicu Gane,            │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │757 │Neneci Constantin Alexandru  │Gura Humorului     │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Ochian Doru Cătălin şi Neneci    │ │    │                             │                   │Alexandru în Bucureşti, Str. Academiei nr. 39-41, sc. B,      │ │    │                             │                   │et. 1, ap. 2, sectorul 1                                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │758 │Miron Cătălin                │Rădăuţi            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │759 │Onofreiciuc Drancă Gheorghe  │Rădăuţi            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │760 │Rusu Cristian Silviu         │Rădăuţi            │Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 20, parter, judeţul Suceava         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │761 │Cîrlan Florin                │Săveni             │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │762 │Albu Elisabeta               │Suceava            │Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 53, bl. G, sc. A, ap. 3,    │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │763 │Belibou Paula                │Suceava            │Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 3,    │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │764 │Cîmpulungeanu Sarmis Marius  │Suceava            │Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E2, sc. C, ap. 1A,  │ │    │Georgel                      │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │765 │Hojda Sorin Ovidiu           │Suceava            │Asociat în cadrul B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu şi Cocoş        │ │    │                             │                   │Constantin Ştefan în Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10,     │ │    │                             │                   │bl. SD, sc. A, et. 4, camera 20, judeţul Suceava              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │766 │Jugaru Constantin            │Suceava            │Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E3, sc. D, ap. 1,   │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │767 │Moroşan Oana Georgeta        │Suceava            │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Moroşan Oana- Georgeta şi Ţugui  │ │    │                             │                   │Claudia în Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. A,│ │    │                             │                   │ap. 3, judeţul Suceava                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │768 │Mustea Marcel Mihai          │Suceava            │Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 51, bl. A2, sc. A, ap. 3,   │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │769 │Stărică Radu                 │Suceava            │Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E2, sc. D, ap. 2,   │ │    │                             │                   │judeţul Suceava                                               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │770 │Turleanu Cornel              │Suceava            │Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E3, sc. B, et. 1,   │ │    │                             │                   │ap. 6, judeţul Suceava                                        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │771 │Nica Gabriel                 │Vatra Dornei       │Vatra Dornei, Str. Gării nr. 1, judeţul Suceava               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │772 │Ţugui Claudia                │Vatra Dornei       │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Moroşan Oana-Georgeta şi Ţugui   │ │    │                             │                   │Claudia în Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. A,│ │    │                             │                   │ap. 3, judeţul Suceava                                        │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                       CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ                      │ ├────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │773 │Peter Istvan                 │Gheorgheni         │Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 53, judeţul Harghita       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │774 │Vlas Maria Cristina          │Luduş              │Luduş, str. Independenţei, bl. 1, sc. A, ap. 2, judeţul Mureş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │775 │Bakos Alexandra Karina       │Miercurea-Ciuc     │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │776 │Moraru Aurelian              │Miercurea-Ciuc     │Miercurea-Ciuc, Bd. Timişoarei, bl. 9, ap. 1, judeţul Harghita│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │777 │Sarig Attila                 │Miercurea-Ciuc     │Miercurea-Ciuc, str. T. Vladimirescu, bl. 23, sc. A, ap. 1,   │ │    │                             │                   │judeţul Harghita                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │778 │Szilagyi Erzsebet            │Miercurea-Ciuc     │Miercurea-Ciuc, str. N. Bălcescu, bl. 2, ap. 12,              │ │    │                             │                   │judeţul Harghita                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │779 │Mihălcescu Elvira Mariana    │Odorheiu Secuiesc  │Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 65/A, et. 2,        │ │    │                             │                   │judeţul Harghita                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │780 │Wachter Julianna Eniko       │Odorheiu Secuiesc  │Odorheiu Secuiesc, str. Tamasi Aron nr. 12, ap. 7,            │ │    │                             │                   │judeţul Harghita                                              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │781 │Maier Dorin Gheorghe         │Reghin             │Reghin, str. Petru Maior nr. 54, judeţul Mureş                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │782 │Olteanu Radu                 │Reghin             │Reghin, str. Petru Maior nr. 48, et. 2, ap. 8, judeţul Mureş  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │783 │Roga Sorin                   │Reghin             │Reghin, Str. Sării nr. 2, judeţul Mureş                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │784 │Urs Luciana Victoria         │Reghin             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Onişor şi Asociaţii în Bistriţa, │ │    │                             │                   │str. Nicolae Titulescu nr. 37, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │785 │Kenosy Adrian Zoltan         │Sighişoara         │Sighişoara, str. H. Oberth nr. 28, judeţul Mureş              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │786 │Corcescu Horaţiu             │Târnăveni          │Târnăveni, str. Gh. Mănoiu nr. 3, judeţul Mureş               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │787 │Dumitru Mirela               │Târnăveni          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Executoris în Bucureşti, str. Baba │ │    │                             │                   │Novac nr. 17, Complex Baba Novac, sectorul 3                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │788 │Zorilescu Mircea Adrian      │Târnăveni          │Târnăveni, str. Republicii nr. 63, judeţul Mureş              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │789 │Aştelean Florin-Sergiu       │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 1, judeţul Mureş   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │790 │Cotfas Tudor                 │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Poştei nr. 4, judeţul Mureş                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │791 │Cotoară Cristian             │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 3, judeţul Mureş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │792 │Demeter Tiberiu Claudiu      │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Budai Nagy Antal nr. 19, judeţul Mureş      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │793 │Floria Vlad                  │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Borsos Tamas nr. 24, ap. 2 B, judeţul Mureş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │794 │Giunca Maria Cristina        │Târgu Mureş        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca şi Asociaţii în   │ │    │                             │                   │Târgu Mureş, str. Franz Liszt nr. 12, judeţul Mureş           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │795 │Hurubă Eugen                 │Târgu Mureş        │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca şi Asociaţii în   │ │    │                             │                   │Târgu Mureş, str. Franz Liszt nr. 12, judeţul Mureş           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │796 │Ianculescu George            │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Marton Aron nr. 11, judeţul Mureş           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │797 │Magyari Szabolcs             │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 38, sc. B, ap. 14,        │ │    │                             │                   │judeţul Mureş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │798 │Puia Romulus                 │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, Str. Busuiocului nr. 4, sc. C, parter, ap. 42,   │ │    │                             │                   │judeţul Mureş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │799 │Szekely Szabolcs Barna       │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Marton Aron nr. 2, ap. 2, judeţul Mureş     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │800 │Ursulescu Floarea            │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Marton Aron nr. 3/3, judeţul Mureş          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │801 │Vintilă Marius Andrei        │Târgu Mureş        │Târgu Mureş, str. Bolyai nr. 6, sc. B, et. 1, ap. 2, judeţul  │ │    │                             │                   │Mureş                                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │802 │Cotfas Marin Cornel          │Topliţa            │Topliţa, str. Miron Cristea, bl. D, sc. 1, ap. 1, judeţul     │ │    │                             │                   │Harghita                                                      │ ├────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                      CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA                         │ ├────┬─────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │803 │Bărar Radu                   │Arad               │Arad, Bd. Revoluţiei nr. 71, ap. 3, parter, judeţul Arad      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │804 │Berlo Cristian Ovidiu        │Arad               │Arad, bd. Vasile Milea nr. 33-37, ap. 7, judeţul Arad         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │805 │Bociort Crina Dorina         │Arad               │Arad, Bd. Revoluţiei nr. 57, ap. 2, judeţul Arad              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │806 │Boşneac Lavinia Maria        │Arad               │Arad, bd. G-ral Vasile Milea nr. 19, ap. 3, judeţul Arad      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │807 │Cârciumaru Gheorghe          │Arad               │Arad, str. Praporgescu nr. 13/15, sc. B, ap. 1, judeţul Arad  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │808 │Cherşa Pantelemon            │Arad               │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │809 │Dănilă Ovidiu Adrian         │Arad               │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dănilă Ovidiu Adrian şi Gagea    │ │    │                             │                   │Hadrian Dacian în Arad, bd. G-ral Ion Dragalina nr. 4, ap. 3B,│ │    │                             │                   │judeţul Arad                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │810 │Dobrei Dacian Mihai          │Arad               │Arad, bd. Vasile Milea nr. 33-37, ap. 10, judeţul Arad        │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │811 │Godea Alexandru              │Arad               │Arad, str. Gen. Praporgescu nr. 21, ap. 2, judeţul Arad       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │812 │Horvat Viorel                │Arad               │Arad, Str. Blajului nr. 2, et. 1, ap. 9, judeţul Arad         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │813 │Morcan Claudiu Florin        │Arad               │Arad, Str. Blajului nr. 4, ap. 3, judeţul Arad                │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │814 │Palea Marius Valentin        │Arad               │Arad, Str. Blajului nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 7, judeţul Arad  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │815 │Păsculescu Horia             │Arad               │Arad, bd. G-ral Vasile Milea nr. 41, ap. 2, judeţul Arad      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │816 │Ghiţan-Pinteală Andrada      │Caransebeş         │Caransebeş, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, et. 1,               │ │    │Georgiana                    │                   │judeţul Caraş-Severin                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │817 │Sima Ion                     │Caransebeş         │Caransebeş, str. Mihai Viteazu nr. 8, birou 8,                │ │    │                             │                   │judeţul Caraş-Severin                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │818 │Ţimonea Mihai                │Caransebeş         │Caransebeş, str. Cloşca nr. 3, judeţul Caraş-Severin          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │819 │Buduşan Mirabela             │Chişineu-Criş      │Chişineu-Criş, Piaţa Avram Iancu nr. 1, judeţul Arad          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │820 │Gagea Hadrian-Dacian         │Chişineu-Criş      │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Dănilă Ovidiu Adrian şi Gagea    │ │    │                             │                   │Hadrian Dacian în Arad, bd. G-ral Ion Dragalina nr. 4, ap. 3B,│ │    │                             │                   │judeţul Arad                                                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │821 │Bogdan Alin Alexandru        │Deta               │Deta, Str. Victoriei nr. 33, judeţul Timiş                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │822 │Chiru Marius                 │Deta               │Asociat în cadrul BEJ Chiru Marius şi Dogeanu Dorin Marian în │ │    │                             │                   │Timişoara, Piaţa Unirii nr. 8, ap. 16, judeţul Timiş          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │823 │Oberşterescu Ovidiu          │Deta               │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Jurchescu Cristian Mihai şi      │ │    │                             │                   │Oberşterescu Ovidiu în Timişoara, str. Paul Chinezu nr. 1,    │ │    │                             │                   │ap. 4, judeţul Timiş                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │824 │Claici Marius                │Făget              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │825 │Huţiu Vasile Constantin      │Făget              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │826 │Măgureanu Marta              │Făget              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │827 │Avrămuţi Aurelia-Simona      │Gurahonţ           │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │828 │Ionescu Traian               │Gurahonţ           │Asociat în cadrul B.E.J.A. Milea şi Ionescu în Slobozia,      │ │    │                             │                   │Bd. Cosminului, bl. BN5, et. 1, camera 3, judeţul Ialomiţa    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │829 │Ibănescu Cosmin-Mugurel      │Gurahonţ           │În curs de înregistrare                                       │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │830 │Cocoş Constantin Ştefan      │Ineu               │Asociat în cadrul B.E.J.A. Hojda Sorin Ovidiu şi Cocoş        │ │    │                             │                   │Constantin Ştefan în Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10,     │ │    │                             │                   │bl. SD, sc. A, et. 4, camera 20, judeţul Suceava              │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │831 │Găluţi Alexandru             │Ineu               │Ineu, Str. Republicii nr. 26, judeţul Arad                    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │832 │Gavrilescu Magnolia Maria    │Ineu               │Pâncota, str. Tudor Vladimirescu nr. 60, judeţul Arad         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │833 │Costin Camelia-Mirela        │Lipova             │Lipova, str. Andrei Mureşan nr. 3, judeţul Arad               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │834 │Rădulescu Doina              │Lipova             │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Rădulescu în Lugoj,              │ │    │                             │                   │str. 20 Decembrie 1989 nr. 26, ap. 8, judeţul Timiş           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │835 │Roşu Dan Cătălin             │Lipova             │Asociat în cadrul B.E.J.A. Popa Ovidiu-Ştefan şi              │ │    │                             │                   │Roşu Dan-Cătălin în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7,  │ │    │                             │                   │mezanin, ap. 4/A/2, judeţul Timiş                             │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │836 │Blajovan Nucu Tiberius       │Lugoj              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │837 │Damian-Kleinsz Nicolae Vasile│Lugoj              │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │838 │Rădulescu George Cristian    │Lugoj              │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Rădulescu în Lugoj,              │ │    │                             │                   │str. 20 Decembrie 1989 nr. 26, ap. 8, judeţul Timiş           │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │839 │Brad Gheorghe                │Moldova Nouă       │Moldova Nouă, str. Mihai Viteazu nr. 36A, camera E11,         │ │    │                             │                   │judeţul Caraş-Severin                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │840 │Deaconescu Marius Ionuţ      │Moldova Nouă       │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu  │ │    │                             │                   │Marius Ionuţ în Târgovişte, str. Radu Gioglovan, bl. 51, sc. A│ │    │                             │                   │ap. 2, judeţul Dâmboviţa                                      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │841 │Măgureanu George             │Moldova Nouă       │Asociat în cadrul B.E.J.A. Leancă şi Măgureanu în Bucureşti,  │ │    │                             │                   │str. Nerva Traian nr. 9, bl. M 67, sc. A, ap. 4, sectorul 3   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │842 │Păunescu Olivia Alexandra    │Oraviţa            │suspendat                                                     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │843 │Babeu Adrian                 │Reşiţa             │Resiţa, str. Petru Maior nr. 2, bl. 800, et. 4, camera 206,   │ │    │                             │                   │judeţul Caraş-Severin                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │844 │Grimacovschi Iustin          │Reşiţa             │Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2, bl. 800, et. 3, camerele 342  │ │    │                             │                   │şi 343, judeţul Caraş-Severin                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │845 │Marchiş Dan Felician         │Reşiţa             │Reşiţa, str. Ion Corvin, bl. 4, sc. 4, parter, ap. 2,         │ │    │                             │                   │judeţul Caraş-Severin                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │846 │Nebunu Nicolae               │Reşiţa             │Reşiţa, str. Corbului, bl. 7, sc. 2, ap. 3, judeţul           │ │    │                             │                   │Caraş-Severin                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │847 │Paşca Narcis Gabriel         │Reşiţa             │Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 4, sc. 1, ap. 1, judeţul          │ │    │                             │                   │Caraş-Severin                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │848 │Iliescu Alexandru            │Sânnicolau Mare    │Sânnicolau Mare, Piaţa 30 Decembrie nr. 9, camera 3, judeţul  │ │    │                             │                   │Timiş                                                         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │849 │Munteanu Simona Elisabeta    │Sânnicolau Mare    │Sânnicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 19, ap. 2,        │ │    │                             │                   │judeţul Timiş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │850 │Stepanov Voislav             │Sânnicolau Mare    │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dragomir Daniel Stepanov Voislav │ │    │                             │                   │în Timişoara, str. Martin Luther nr. 2, et. 2, judeţul Timiş  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │851 │Ardean Claudiu-Gheorghe      │Timişoara          │Timişoara, str. Palanca nr. 4, ap. B09, judeţul Timiş         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │852 │Căianu Sergiu Titu           │Timişoara          │Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 8, ap. 8, judeţul Timiş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │853 │Capotescu Ioan               │Timişoara          │Timişoara, str. Paul Chinezu nr. 2, SAD 9, judeţul Timiş      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │854 │Crăciun Cristian             │Timişoara          │Timişoara, str. Martin Luther nr. 2, et. 4, judeţul Timiş     │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │855 │Dogeanu Dorin Marian         │Timişoara          │Asociat în cadrul BEJ Chiru Marius şi Dogeanu Dorin Marian în │ │    │                             │                   │Timişoara, Piaţa Unirii nr. 8, ap. 16, judeţul Timiş          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │856 │Dragomir Daniel              │Timişoara          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Dragomir Daniel Stepanov Voislav │ │    │                             │                   │în Timişoara, str. Martin Luther nr. 2, et. 2, judeţul Timiş  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │857 │Floricescu Valentin Florian  │Timişoara          │Timişoara, str. Lucian Blaga nr. 1, ap. 4-5, judeţul Timiş    │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │858 │Grecu Laura                  │Timişoara          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Grecu Laura şi Toporan Gabriel în│ │    │                             │                   │Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 10, SAD 2,         │ │    │                             │                   │judeţul Timiş                                                 │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │859 │Jurchescu Cristian Mihai     │Timişoara          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Jurchescu Cristian Mihai şi      │ │    │                             │                   │Oberşterescu Ovidiu în Timişoara, str. Paul Chinezu nr. 1,    │ │    │                             │                   │ap. 4, judeţul Timiş                                          │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │860 │Marghescu Anca Lucia         │Timişoara          │Timişoara, str. Paul Chinezu nr. 6, ap. 2, judeţul Timiş      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │861 │Matei Alina Ioana            │Timişoara          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Matei Asociaţii în Timişoara,  │ │    │                             │                   │str. Ţepeş Vodă nr. 1, ap. 7, judeţul Timiş                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │862 │Matei Sorin Romeo            │Timişoara          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Matei Asociaţii în Timişoara,  │ │    │                             │                   │str. Ţepeş Vodă nr. 1, ap. 7, judeţul Timiş                   │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │863 │Mereu Cristian Petru         │Timişoara          │Timişoara, str. Palanca nr. 4, ap. B03, judeţul Timiş         │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │864 │Munteanu Cristian            │Timişoara          │Timişoara, str. Florimund de Mercy nr. 5, ap. 8, judeţul Timiş│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │865 │Opriţescu Bujor              │Timişoara          │Timişoara, str. Gen. Traian Doda nr. 1, ap. 5, judeţul Timiş  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │866 │Popa Ovidiu Ştefan           │Timişoara          │Asociat în cadrul B.E.J.A. Popa Ovidiu-Ştefan şi              │ │    │                             │                   │Roşu Dan-Cătălin în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7,  │ │    │                             │                   │mezanin, ap. 4/A/2, ap. 4/A/2, judeţul Timiş                  │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │867 │Siegmeth Robert Alin         │Timişoara          │Timişoara, str. Ion Ghica nr. 15, judeţul Timiş               │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │868 │Soameş Cosmin Robert         │Timişoara          │Timişoara, Bd. 3 August 1919 nr. 3, ap. 2, judeţul Timiş      │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │869 │Soboleanu Antoniu Dan        │Timişoara          │Timişoara, str. Alba Iulia nr. 3, et. 2, ap. 3, judeţul Timiş │ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │870 │Teregovan Florin             │Timişoara          │Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 8, ap. 4, camera 1, judeţul Timi│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │871 │Toporan Gabriel Valentin     │Timişoara          │Asociat în cadrul S.C.P.E.J. Grecu Laura şi Toporan Gabriel în│ │    │                             │                   │Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 10, SAD 2, judeţul │ └────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
  -----