LEGE nr. 51 din 10 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 11 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 28 august 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014.  +  Articolul 2Toate efectele juridice, politice sau de altă natură, produse ca urmare a exprimării opţiunii de către persoanele prevăzute la alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014, se păstrează în integralitate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 51.----