LEGE nr. 134 din 20 iulie 1999pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 21 iulie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 24 februarie 1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 25 februarie 1999, cu următoarea modificare:– Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va emite norme metodologice în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR,
  PAULA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -----