ORDIN nr. 401 din 5 aprilie 2017privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 7 aprilie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 3.192 din 5.04.2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Pozițiile 3291 și 3292 se abrogă.2. După poziția 5612 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 5613-5622, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───┬────────┬────────┬────────┬────────┬──┬──────────┬──────────────┐│Nr.  │         │O│   Denumire   │  Formă  │Concen-  │Firmă/Țară│    DCI      │  Ambalaj  │ Grupa │Sta│ Statut_│Preț    │Preț    │Preț    │S │Observații│ Valabilitate ││crt. │Cod_cim  │b│    produs    │         │trație   │          │             │           │  ATC  │tut│ anm    │producă-│ridicata│amănun- │t │          │      preț    ││     │         │s│              │         │         │          │             │           │       │_  │        │tor     │maximal │tul     │a │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │           │       │frm│        │(lei)   │fără TVA│maximal │r │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │           │       │   │        │        │(lei)   │cu TVA  │e │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │(lei)   │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│"5613│W59620001│ │AMIOKORDIN    │SOL. INJ.│150 mg/  │CN UNIFARM│AMIODA RONUM │Cutie x 5  │C01BD01│MI │        │   12.45│   14.19│   19.18│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │              │         │3 ml     │S.A. -    │             │fiole a    │       │   │        │        │        │        │  │100.000   │valabile până ││     │         │ │              │         │         │ROMÂNIA   │             │3 ml       │       │   │        │        │        │        │  │cutii     │la data de    ││     │         │ │              │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │1 septembrie  ││     │         │ │              │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │2017.         │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5614 │W62938001│ │TEPADINA 15 mg│PULB. PT.│15 mg    │CN UNIFARM│THIOTE PUM   │Flacon x   │L01AC01│MI │        │  602.81│  632.81│  727.91│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │              │CONC. PT.│         │S.A. -    │             │15 mg      │       │   │        │        │        │        │  │10        │valabile până ││     │         │ │              │SOL. PERF│         │ROMÂNIA   │             │pulbere    │       │   │        │        │        │        │  │flacoane  │la data de    ││     │         │ │              │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │          │28 iunie 2017.││     │         │ │              │         │         │          │             │concentrat │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │perfuzabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5615 │W62938001│ │TEPADINA 15 mg│PULB. PT.│15 mg    │CN UNIFARM│THIOTE PUM   │Flacon x 15│L01AC01│MI │        │  602.81│  632.81│  727.91│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │              │CONC. PT.│         │S.A. -    │             │mg pulbere │       │   │        │        │        │        │  │100       │valabile până ││     │         │ │              │SOL. PERF│         │ROMÂNIA   │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │flacoane  │la data de 27 ││     │         │ │              │         │         │          │             │concentrat │       │   │        │        │        │        │  │          │octombrie 2017││     │         │ │              │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │perfuzabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5616 │W62938001│ │TEPADINA 15 mg│PULB. PT.│15 mg    │CN UNIFARM│THIOTE PUM   │Flacon x 15│L01AC01│MI │        │  602.81│  632.81│  727.91│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │              │CONC. PT.│         │S.A. -    │             │mg pulbere │       │   │        │        │        │        │  │50        │valabile până ││     │         │ │              │SOL. PERF│         │ROMÂNIA   │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │flacoane  │la data de 27 ││     │         │ │              │         │         │          │             │concentrat │       │   │        │        │        │        │  │          │octombrie 2017││     │         │ │              │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │perfuzabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5617 │W62938001│ │TEPADINA 15 mg│PULB. PT.│15 mg    │CN UNIFARM│THIOTE PUM   │Flacon x 15│L01AC01│MI │        │  602.81│  632.81│  727.91│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │              │CONC. PT.│         │S.A. -    │             │mg pulbere │       │   │        │        │        │        │  │65        │valabile până ││     │         │ │              │SOL. PERF│         │ROMÂNIA   │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │flacoane  │la data de    ││     │         │ │              │         │         │          │             │concentrat │       │   │        │        │        │        │  │          │13 iunie 2017.││     │         │ │              │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │perfuzabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5618 │W62938001│ │TEPADINA 15 mg│PULB. PT.│15 mg    │CN UNIFARM│THIOTE PUM   │Flacon x 15│L01AC01│MI │        │  602.81│  632.81│  727.91│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │              │CONC. PT.│         │S.A. -    │             │mg pulbere │       │   │        │        │        │        │  │20        │valabile până ││     │         │ │              │SOL. PERF│         │ROMÂNIA   │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │flacoane  │la data de 27 ││     │         │ │              │         │         │          │             │concentrat │       │   │        │        │        │        │  │          │octombrie 2017││     │         │ │              │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │perfuzabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5619 │W61098001│ │TETANEA       │SOL. INJ.│1500     │CN UNIFARM│IMUNOGLOBU-  │Cutie x 1  │J06BB02│MI │        │  223.26│  245.58│  299.81│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │1500 UI/ml    │ÎN       │UI/ml    │S.A. -    │LINĂ TETANICA│seringă    │       │   │        │        │        │        │  │1.000     │valabile până ││     │         │ │              │SERINGĂ  │         │ROMÂNIA   │             │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │cutii     │la data de 21 ││     │         │ │              │PREUMPLU-│         │          │             │x 1 ml     │       │   │        │        │        │        │  │          │decembrie 2017││     │         │ │              │TĂ       │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5620 │W54013001│ │DISULONE      │COMPR.   │100 mg   │CN UNIFARM│DAPSONUM     │Cutie x 100│J04BA02│MI │        │   32.95│   37.56│   49.13│N │Cant.     │Prețurile sunt││     │         │ │100 mg        │         │         │S.A. -    │             │comprimate │       │   │        │        │        │        │  │1.525     │valabile până ││     │         │ │              │         │         │ROMÂNIA   │             │           │       │   │        │        │        │        │  │cutii     │la data de 14 ││     │         │ │              │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │          │februarie 2018│├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5621 │W63317002│ │M-M-RVAXPRO   │PULB. +  │         │MSD       │VACCIN       │Cutie cu 1 │J07BD52│IM │Imunolo-│   36.96│   42.13│   55.11│  │          │Prețurile sunt││     │         │ │              │SOLV. PT.│         │VACCINS-  │RUJEOLIC,    │flac.      │       │   │gic     │        │        │        │  │          │valabile până ││     │         │ │              │SUSP.    │         │FRANȚA    │RUBEOLIC,    │(sticlă) + │       │   │        │        │        │        │  │          │la data de 1  ││     │         │ │              │INJ. ÎN  │         │          │URLIAN, VIU  │1 seringă  │       │   │        │        │        │        │  │          │septembrie    ││     │         │ │              │SERINGĂ  │         │          │ATENUAT      │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │          │2017.         ││     │         │ │              │PREUM-   │         │          │             │(sticlă) + │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │PLUTĂ    │         │          │             │2 ace      │       │   │        │        │        │        │  │          │              │├─────┼─────────┼─┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼──────────┼──────────────┤│5622 │W63317001│ │M-M-RVAXPRO   │PULB. +  │         │MSD       │VACCIN       │Cutie cu 10│J07BD52│IM │Imunolo-│  369.60│  399.60│  473.71│  │          │Prețurile sunt││     │         │ │              │SOLV. PT.│         │VACCINS-  │RUJEOLIC,    │flac.      │       │   │gic     │        │        │        │  │          │valabile până ││     │         │ │              │SUSP.    │         │FRANȚA    │RUBEOLIC,    │unidoză    │       │   │        │        │        │        │  │          │la data de 1  ││     │         │ │              │INJ. ÎN  │         │          │URLIAN, VIU  │(pulb.) +  │       │   │        │        │        │        │  │          │septembrie    ││     │         │ │              │SERINGĂ  │         │          │ATENUAT      │10 seringi │       │   │        │        │        │        │  │          │2017."        ││     │         │ │              │PREUM-   │         │          │             │preumplute │       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │PLUTĂ    │         │          │             │(solvent) +│       │   │        │        │        │        │  │          │              ││     │         │ │              │         │         │          │             │20 ace     │       │   │        │        │        │        │  │          │              │└─────┴─────────┴─┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───┴────────┴────────┴────────┴────────┴──┴──────────┴──────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 5 aprilie 2017.Nr. 401.-----