HOTĂRÂRE nr. 28 din 4 aprilie 2017privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 6 aprilie 2017    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC Alineatul (2) al articolului 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Declaraţiile politice sau alte intervenţii se prezintă în scris sau verbal. Dacă declaraţiile sau intervenţiile se prezintă verbal, acestea nu vor depăşi 3 minute. În cazul în care deputatul depăşeşte timpul alocat, preşedintele de şedinţă are dreptul să îi retragă cuvântul. Niciun deputat nu poate prezenta verbal sau depune în scris mai mult de o declaraţie sau o intervenţie în aceeaşi şedinţă.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din data de 4 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
    PETRU-GABRIEL VLASE
    Bucureşti, 4 aprilie 2017.Nr. 28.----