ORDIN nr. 198/1.938/2017privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 198 din 14 februarie 2017
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Nr. 1.938 din 13 martie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 aprilie 2017  În baza:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;– art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;– Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi justiţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează
  Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
   ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │Nr. │                 Denumirea ocupaţiei                     │ Cod  │ │crt.│                                                         │ COR  │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  1.│asistent atragere fonduri                                │333914│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  2.│auditor electroenergetic                                 │215150│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  3.│auditor termoenergetic                                   │215154│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  4.│curator                                                  │262114│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  5.│ergonomist                                               │226309│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  6.│inginer centrale eoliene                                 │215152│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  7.│inginer centrale fotovoltaice                            │215151│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  8.│inginer conducere şi control sisteme de utilităţi        │215162│ │    │energetice                                               │      │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │  9.│inginer de proces în tratarea/epurarea apei              │214490│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 10.│inginer echipamente şi sisteme hidroenergetice           │215157│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 11.│inginer electrician                                      │215149│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 12.│inginer energetica clădirilor                            │215159│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 13.│inginer exploatare centrale hidroelectrice               │215156│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 14.│inginer exploatare centrale termoelectrice               │215153│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 15.│inginer exploatare echipamente şi instalaţii nucleare    │214954│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 16.│inginer management resurse de apă                        │215158│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 17.│inginer programare şi optimizare a instalaţiilor şi      │215160│ │    │proceselor energetice                                    │      │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 18.│inginer protecţia mediului în energetică                 │214304│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 19.│inginer reţele şi sisteme hidraulice                     │215163│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 20.│inginer securitate obiective nucleare                    │215155│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 21.│inginer tehnologii informatice în energetică             │215161│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 22.│manager atragere fonduri                                 │243222│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 23.│manager cultural                                         │134921│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 24.│manager în servicii sociale                              │112039│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 25.│navigator de pacienţi                                    │226922│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 26.│specialist educaţie muzeală                              │262115│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 27.│supervizor în servicii sociale                           │263513│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 28.│tehnician perfuzionist                                   │226925│ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘Se modifică denumirea ocupaţiei cod 215105 din „inginer electroenergetică“ în „inginer sisteme electroenergetice“.Se modifică denumirea ocupaţiei cod 215112 din „inginer reţele electrice“ în „inginer reţele electroenergetice“.Se modifică denumirea ocupaţiei cod 215111 din „proiectant inginer energetician“ în „inginer proiectant energetician“.Se modifică denumirea ocupaţiei cod 215109 din „inginer termoenergetică“ în „inginer sisteme termoenergetice“.Se modifică denumirea ocupaţiei cod 215115 din „inginer centrale nuclearoelectrice“ în „inginer exploatare centrale nuclearoelectrice“.
  -----