ORDIN nr. 198/1.938/2017privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 198 din 14 februarie 2017
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 1.938 din 13 martie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 aprilie 2017  În baza:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupației Cod COR
  1.asistent atragere fonduri 333914
  2.auditor electroenergetic 215150
  3.auditor termoenergetic 215154
  4.curator 262114
  5.ergonomist 226309
  6.inginer centrale eoliene 215152
  7.inginer centrale fotovoltaice 215151
  8.inginer conducere și control sisteme de utilități energetice 215162
  9.inginer de proces în tratarea/epurarea apei 214490
  10.inginer echipamente și sisteme hidroenergetice 215157
  11.inginer electrician 215149
  12.inginer energetica clădirilor 215159
  13.inginer exploatare centrale hidroelectrice 215156
  14.inginer exploatare centrale termoelectrice 215153
  15.inginer exploatare echipamente și instalații nucleare 214954
  16.inginer management resurse de apă 215158
  17.inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice 215160
  18.inginer protecția mediului în energetică 214304
  19.inginer rețele și sisteme hidraulice 215163
  20.inginer securitate obiective nucleare 215155
  21.inginer tehnologii informatice în energetică 215161
  22.manager atragere fonduri 243222
  23.manager cultural 134921
  24.manager în servicii sociale 112039
  25.navigator de pacienți 226922
  26.specialist educație muzeală 262115
  27.supervizor în servicii sociale 263513
  28.tehnician perfuzionist 226925
  Se modifică denumirea ocupației cod 215105 din „inginer electroenergetică“ în „inginer sisteme electroenergetice“.Se modifică denumirea ocupației cod 215112 din „inginer rețele electrice“ în „inginer rețele electroenergetice“.Se modifică denumirea ocupației cod 215111 din „proiectant inginer energetician“ în „inginer proiectant energetician“.Se modifică denumirea ocupației cod 215109 din „inginer termoenergetică“ în „inginer sisteme termoenergetice“.Se modifică denumirea ocupației cod 215115 din „inginer centrale nuclearoelectrice“ în „inginer exploatare centrale nuclearoelectrice“.
  -----