HOTĂRÂRE nr. 178 din 30 martie 2017privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", la punctul G7 "Ciroza hepatică", după poziţia 19 se introduce o nouă poziţie, poziţia 20, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "20.│ Combinaţii (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)** 1beta │ J05AX65" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘2. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", la punctul "P3: Programul naţional de oncologie", după poziţia 108 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 109-111, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "109.│Trametinibum**1Ω │ L01XE25 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 110.│Vemurafenibum**1Ω │ L01XE15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 111.│Nivolumabum**1Ω │ L01XC17" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul sănătăţii,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 30 martie 2017. Nr. 178. -----