ORDIN nr. 31/2.582/2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 31 din 17 februarie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE Nr. 2.582 din 29 martie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 257.417/2017 al Direcţiei generale politici agricole,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Atestatul de producător este valabil un an de la data emiterii.2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.846/2.408/2014)
  (model)
  ROMÂNIAPrimăria ................., judeţul .................
  ATESTAT DE PRODUCĂTOR
  seria ……..... nr. ……..........
  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere cererea domnului/doamnei ............, în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul ............., localitatea ................, str. ................ nr. …..........., legitimat(ă) cu CI/BI seria …...... nr. ….............., cod numeric personal (CNP) .................., şi înregistrată la primărie cu nr. ………..... din …………..,ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare,se emite
  ATESTAT DE PRODUCĂTOR
  pentru ..............., domiciliat(ă) în judeţul ..., localitatea ........., str. …......... nr. …...., legitimat(ă) cu CI/BI seria ... nr. …...., cod numeric personal (CNP) …......,pentru următoarele produse agricole:┌───────────┬───────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐│Produsul*) │ Suprafaţa de teren exploatată │ Produsul**) │ Număr, efective de ││           ├──────────────┬────────────────┤             │      animale       ││           │        ha    │      ari       │             │                    │├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤│           │              │                │             │                    │├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤│           │              │                │             │                    │├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤│           │              │                │             │                    │├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤│           │              │                │             │                    │└───────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────────┘ Notă
  * Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  ** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  Data emiterii ………….........Primar,...........................................(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)NOTĂ:Formular tipărit de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., anul ………............
  ----