LEGE nr. 41 din 29 martie 2017pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICAlineatul (1) al articolului 52 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) O.N.V.P.V. este organ de specialitate tehnico-ştiinţific al administraţiei publice centrale, în subordinea Autorităţii, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, cu personalitate juridică, finanţat integral din venituri proprii, care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, D.O.C., I.G. şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 martie 2017.Nr. 41.----