ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017  Având în vedere efectele intrării în vigoare a prevederilor referitoare la faptul că, începând cu 1 aprilie 2017, nu se mai stabileşte prin hotărâre a Guvernului preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ţinând cont că în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, formula de calcul pentru determinarea veniturilor suplimentare utilizează, ca element de impozitare, acest preţ de achiziţie reglementat pentru gazele naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei,ţinând cont şi de necesitatea adoptării unei măsuri de evitare a afectării rezultatelor financiare ale contribuabililor din sectorul gazelor naturale care ar urma să fie impozitaţi pe un venit nerealizat, prin menţinerea referinţei preţului gazelor naturale din producţia internă destinate revânzării consumatorilor noncasnici la 72 lei MWh;pentru a menţine impozitarea veniturilor realizate din vânzarea gazelor naturale către consumatorii casnici este necesară stabilirea referinţei la un preţ mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă corespunzătoare cantităţilor comercializate pe piaţa concurenţială pentru consumatorii casnici,ţinând seama că nepromovarea modificării formulei de calcul pentru determinarea veniturilor suplimentare ar conduce la neimpozitarea volumelor de gaze naturale vândute consumatorilor casnici;luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Bucureşti, 30 martie 2017.Nr. 25.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013)
  Formula de calcul pentru veniturile suplimentare
  Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS – redevenţa * VS – VI)VS = (PMPC – PRC) * VGC,unde:VS - venitul suplimentar;VI - valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;PMPC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă proprie vândute;PRC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;VGC - volumele de gaze din producţia internă vândute;IPC - indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.
  ----