ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 31 martie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.888 din 30 martie 2017 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2017 din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică pentru anul 2017.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Bucureşti, 30 martie 2017.Nr. 377.  +  Anexa NORME TEHNICE din 30 martie 2017----