ORDIN nr. 370 din 28 martie 2017privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 30 martie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.810 din 23 martie 2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Poziția nr. 3106 se abrogă.2. După poziția nr. 5606 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 5607-5612, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬────┬─────────┬─────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────┬───────┬─────────┐│Nr.  │ Cod_cim │Obs.│Denumire │Formă│Concen-│ Firma/  │    DCI   │  Ambalaj │Grupa  │Statut_│Statut_│  Preț │  Preț  │  Preț   │Sta-│Obser- │Valabi-  ││crt. │         │    │ produs  │     │trație │  Țara   │          │          │ATC    │frm    │anm    │produ- │ridicata│amănuntul│re  │vații  │litate   ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │cător  │maximal │ maximal │    │       │preț     ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │(lei)  │  fără  │ cu TVA  │    │       │         ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │  TVA   │ (lei)   │    │       │         ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │ (lei)  │         │    │       │         │├─────┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───────┼─────────┤│"5607│W59709001│    │CECENU   │CAPS.│40 mg  │CN       │LOMUSTINUM│Cutie x   │L01AD02│       │       │1916.95│ 1946.95│  2160.33│ N  │Cant.  │Prețurile││     │         │    │40 mg    │     │       │UNIFARM -│          │1 flacon x│       │       │       │       │        │         │    │252    │sunt     ││     │         │    │         │     │       │S.A. -   │          │20 capsule│       │       │       │       │        │         │    │cutii  │valabile ││     │         │    │         │     │       │ROMÂNIA  │          │(3 ani)   │       │       │       │       │        │         │    │       │până la  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │data de  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │24       ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │noiembrie││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │2017.    │├─────┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───────┼─────────┤│5608 │W63376001│    │CLONOTRIL│COMPR│0,5 mg │CN       │CLONAZE-  │Cutie x 30│N03AE01│   MG  │       │   4.95│    5.65│     7.63│ N  │Cant.  │Prețurile││     │         │    │0,5 mg   │     │       │UNIFARM  │PAMUM     │comprimate│       │       │       │       │        │         │    │226.666│sunt     ││     │         │    │         │     │       │S.A. -   │          │          │       │       │       │       │        │         │    │cutii  │valabile ││     │         │    │         │     │       │ROMÂNIA  │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │până la  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │data de  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │2 martie ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │2018.    │├─────┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───────┼─────────┤│5609 │W63375001│    │CLONOTRIL│COMPR│2 mg   │CN       │CLONAZE-  │Cutie x 30│N03AE01│   MG  │       │   5.40│    6.16│     8.32│ N  │Cant.  │Prețurile││     │         │    │2 mg     │     │       │UNIFARM -│PAMUM     │comprimate│       │       │       │       │        │         │    │220.000│sunt     ││     │         │    │         │     │       │S.A. -   │          │          │       │       │       │       │        │         │    │cutii  │valabile ││     │         │    │         │     │       │ROMÂNIA  │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │până la  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │data de  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │2 martie ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │2018.    │├─────┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───────┼─────────┤│5610 │W59712001│    │COSMEGEN │PULB.│0,5 mg │CN       │DACTINOMI-│Cutie x 1 │L01DA01│   MI  │       │ 320.00│  350.00│   419.65│ N  │Cant.  │Prețurile││     │         │    │LYOVAC   │PT.  │       │UNIFARM -│CINUM     │flacon    │       │       │       │       │        │         │    │3000   │sunt     ││     │         │    │0,5 mg   │SOL. │       │S.A. -   │          │pulbere   │       │       │       │       │        │         │    │cutii  │valabile ││     │         │    │         │INJ. │       │ROMÂNIA  │          │pentru    │       │       │       │       │        │         │    │       │până la  ││     │         │    │         │     │       │         │          │soluție   │       │       │       │       │        │         │    │       │data de  ││     │         │    │         │     │       │         │          │injectabi-│       │       │       │       │        │         │    │       │27       ││     │         │    │         │     │       │         │          │lă        │       │       │       │       │        │         │    │       │septem-  ││     │         │    │         │     │       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │brie 2017│├─────┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───────┼─────────┤│5611 │W56549001│    │DACARBA- │PULB.│500 mg │CN       │DACARBA-  │Cutie x 1 │L01AX04│   MI  │       │  67.64│   75.76│    95.79│ N  │Cant.  │Prețurile││     │         │    │ZINE     │PT.  │       │UNIFARM -│ZINUM     │flacon x  │       │       │       │       │        │         │    │13412  │sunt     ││     │         │    │MEDAC    │SOL. │       │S.A. -   │          │500 mg    │       │       │       │       │        │         │    │cutii  │valabile ││     │         │    │500 mg   │PERF.│       │ROMÂNIA  │          │pulbere   │       │       │       │       │        │         │    │       │până la  ││     │         │    │         │     │       │         │          │pentru    │       │       │       │       │        │         │    │       │data de  ││     │         │    │         │     │       │         │          │soluție   │       │       │       │       │        │         │    │       │21       ││     │         │    │         │     │       │         │          │perfuza-  │       │       │       │       │        │         │    │       │februarie││     │         │    │         │     │       │         │          │bilă      │       │       │       │       │        │         │    │       │2018.    │├─────┼─────────┼────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───────┼─────────┤│5612 │W63357001│    │MELPHALAN│PULB.│50 mg  │CN       │MELPHALA- │Cutie cu 1│L01AA03│   MI  │       │  98.32│  110.12│   134.43│ N  │Cant.  │Prețurile││     │         │    │HYDRO-   │+    │       │UNIFARM -│NUM       │flacon x  │       │       │       │       │        │         │    │17176  │sunt     ││     │         │    │CHLORIDE │SOLV.│       │S.A. -   │          │50 mg     │       │       │       │       │        │         │    │cutii  │valabile ││     │         │    │50 mg/   │PT.  │       │ROMÂNIA  │          │pulbere + │       │       │       │       │        │         │    │       │până la  ││     │         │    │vial     │SOL. │       │         │          │1 flacon  │       │       │       │       │        │         │    │       │data de  ││     │         │    │         │INJ./│       │         │          │solvent   │       │       │       │       │        │         │    │       │21       ││     │         │    │         │PERF.│       │         │          │          │       │       │       │       │        │         │    │       │februarie││     │         │    │         │     │       │         │          │bilă      │       │       │       │       │        │         │    │       │2018."   │└─────┴─────────┴────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────┴───────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 28 martie 2017.Nr. 370.----