HOTĂRÎRE nr. 521 din 26 iulie 1991privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Gărzii Financiare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 26 august 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Personalul Gărzii financiare beneficiază, lunar, de o majorare cu 25% a salariului de baza pentru perioada în care desfăşoară activitate în condiţii specifice personalului militarizat.  +  Articolul 2Personalul militarizat al Gărzii financiare beneficiază, lunar, de un spor de pînă la 20% din salariu pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale.  +  Articolul 3Personalul Gărzii financiare beneficiază, lunar, de stimulente băneşti acordate dintr-un fond constituit prin aplicarea unui procent de 35% din valoarea bunurilor confiscate şi valorificate şi amenzilor aplicate şi încasate în condiţiile legii.  +  Articolul 4Drepturile prevăzute la art. 1, 2, şi 3 se calculează la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru.  +  Articolul 5Condiţiile şi modul de acordare a drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 se stabilesc prin norme aprobate de ministrul economiei şi finanţelor. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------