ORDIN nr. 3.475 din 17 martie 2017pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017    În temeiul prevederilor art. 340 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Calificări, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei naţionale,
    Pavel Năstase
    Bucureşti, 17 martie 2017.Nr. 3.475.  +  ANEXĂMETODOLOGIE din 17 martie 2017