ORDIN nr. 2.422 din 14 martie 2017privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 martie 2017  Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2016, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică şi publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene la adresa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat-uri.html, se utilizează de către instituţiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2017, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.  +  Articolul 3(1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2017, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările se transmit în format electronic şi către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la adresa dpfbl@a.mdrap.ro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 14 martie 2017.Nr. 2.422.  +  ANEXĂTabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Grupe în funcţie de numărul de locuitoriComuneOraşeMunicipiiJudeţeSectoare ale municipiului BucureştiMunicipiul Bucureşti
  01234567
  1cel mult 1.5001.175xxxxx
  21.501 - 3.0002.2582.454xxxx
  33.001 - 5.0003.8004.256xxxx
  45.001 - 10.0006.2507.475xxxx
  510.001 - 20.00011.24413.28217.003xxx
  620.001 - 50.00028.14427.27231.796xxx
  750.001 - 100.000xx74.710xxx
  8100.001 - 200.000xx140.022xxx
  9200.001 - 400.000xx295.488xxx
  10cel mult 500.000xxx374.126xx
  11cel puţin 500.001xxx677.394xx
  12sectoare ale municipiului Bucureştixxxx348.576x
  13municipiul Bucureştixxxxx2.106.144
  ----