ORDIN nr. 322 din 21 martie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 martie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 2.499 din 21 martie 2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.508/2016 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, după poziția 5600 se introduc 6 noi poziții, pozițiile 5601-5606, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬───────────────┬─────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┬────┬────┬──────┬────────┬───────┬─┬──────┬──────────┐│Nr.  │ cod_cim │o│Denumire produs│formă│Concen-│ Firmă/țară │   DCI   │ Ambalaj │ grupa │sta-│sta-│Preț  │  Preț  │  Preț │s│Obser-│Valabi-   ││crt. │         │b│               │     │trație │            │         │         │  ATC  │tut_│tut_│produ-│ridicata│amănun-│t│vații │litate    ││     │         │s│               │     │       │            │         │         │       │frm │anm │cător │maximal │tul    │a│      │ preț     ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │(lei) │fără TVA│maximal│r│      │          ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │ (lei)  │cu TVA │e│      │          ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │ (lei) │ │      │          │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼──────┼──────────┤│"5601│W61063001│ │CUPRIPEN 250 mg│CAPS.│250 mg │CN UNIFARM -│PENICI-  │Flacon x │M01CC01│ MI │    │ 27.68│   31.55│  41.27│N│Cant. │Prețurile ││     │         │ │               │     │       │S.A. -      │LLAMINUM │30       │       │    │    │      │        │       │ │15000 │sunt      ││     │         │ │               │     │       │ROMÂNIA     │         │capsule  │       │    │    │      │        │       │ │cutii │valabile  ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │până la   ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │data de 21││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │decembrie ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │2017.     │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼──────┼──────────┤│5602 │W57261001│ │FLAMMACERIUM   │CREMĂ│1% +   │CN UNIFARM -│COMBINA- │Cutie x  │D06BA51│ MI │    │ 82.29│   92.16│ 116.53│N│Cant. │Prețurile ││     │         │ │  1% + 2,2%    │STE- │2,2%   │S.A. -      │ȚII      │500 g    │       │    │    │      │        │       │ │1000  │sunt      ││     │         │ │               │RILĂ │       │ROMÂNIA     │(SULFA-  │         │       │    │    │      │        │       │ │cutii │valabile  ││     │         │ │               │     │       │            │DIAZINUM │         │       │    │    │      │        │       │ │      │până la   ││     │         │ │               │     │       │            │ARGEN-   │         │       │    │    │      │        │       │ │      │data de 21││     │         │ │               │     │       │            │TICUM +  │         │       │    │    │      │        │       │ │      │decembrie ││     │         │ │               │     │       │            │CERII    │         │       │    │    │      │        │       │ │      │2017.     ││     │         │ │               │     │       │            │NITRAS)  │         │       │    │    │      │        │       │ │      │          │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼──────┼──────────┤│5603 │W54309001│ │FLAMMAZINE 1%  │CREMĂ│  1%   │CN UNIFARM -│SULFADIA-│Cutie x  │D06BA01│ MI │    │ 71.62│   80.21│ 101.42│N│Cant. │Prețurile ││     │         │ │               │     │       │S.A. -      │ZINUM    │500 g    │       │    │    │      │        │       │ │2200  │sunt      ││     │         │ │               │     │       │ROMÂNIA     │         │cremă    │       │    │    │      │        │       │ │cutii │valabile  ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │până la   ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │data de 21││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │decembrie ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │2017.     │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼──────┼──────────┤│5604 │W59766001│ │NATULAN 50 mg  │CAPS.│ 50 mg │CN UNIFARM -│PROCARBA-│Cutie x 1│L01XB01│ MI │    │674.26│  704.26│ 805.79│N│Cant. │Prețurile ││     │         │ │               │     │       │S.A. -      │ZINUM    │flacon x │       │    │    │      │        │       │ │300   │sunt      ││     │         │ │               │     │       │ROMÂNIA     │         │50       │       │    │    │      │        │       │ │cutii │valabile  ││     │         │ │               │     │       │            │         │capsule  │       │    │    │      │        │       │ │      │până la   ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │data de 21││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │decembrie ││     │         │ │               │     │       │            │         │         │       │    │    │      │        │       │ │      │2017.     │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼──────┼──────────┤│5605 │W58084001│ │NITRONAL       │SOL. │1 mg/ml│CHIMIMPOR-  │NITROGLY-│Cutie cu │C01DA02│    │    │ 51.71│   57.92│  73.23│N│Cant. │Prețurile ││     │         │ │1 mg/ml        │PERF.│       │TEXPORT-    │CERINUM  │10 fiole │       │    │    │      │        │       │ │35000 │sunt      ││     │         │ │               │     │       │PLURIMEX -  │         │a câte   │       │    │    │      │        │       │ │cutii │valabile  ││     │         │ │               │     │       │S.R.L. -    │         │10 ml    │       │    │    │      │        │       │ │      │până la   ││     │         │ │               │     │       │ROMÂNIA     │         │soluție  │       │    │    │      │        │       │ │      │data de 21││     │         │ │               │     │       │            │         │perfu-   │       │    │    │      │        │       │ │      │decembrie ││     │         │ │               │     │       │            │         │zabilă   │       │    │    │      │        │       │ │      │2017.     │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼─────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼─┼──────┼──────────┤│5606 │W61784001│ │PABAL 100      │SOL. │10     │PHARMAFARM  │CARBETO- │Cutie cu │H01BB03│ MI │    │444.07│  474.07│ 554.89│N│Cant. │Prețurile ││     │         │ │micrograme/ml  │INJ. │micro- │S.A. -      │CINUM    │5        │       │    │    │      │        │       │ │15000 │sunt      ││     │         │ │               │     │grame/ │ROMÂNIA     │         │flacoane │       │    │    │      │        │       │ │cutii │valabile  ││     │         │ │               │     │ml     │            │         │x 1 ml   │       │    │    │      │        │       │ │      │până la   ││     │         │ │               │     │       │            │         │soluție  │       │    │    │      │        │       │ │      │data de 21││     │         │ │               │     │       │            │         │injecta- │       │    │    │      │        │       │ │      │decembrie ││     │         │ │               │     │       │            │         │bilă     │       │    │    │      │        │       │ │      │2017."    │└─────┴─────────┴─┴───────────────┴─────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴────┴──────┴────────┴───────┴─┴──────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 21 martie 2017.Nr. 322.----