ORDIN nr. 25 din 3 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 21 martie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.066 din 10 februarie 2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor:2. La articolul 1 alineatul (1) punctul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) Tarif pentru autorizarea unităţilor producătoare de seminţe germinate prevăzut la lit. D din anexa nr. 53. La anexa nr. 5, după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:D. Tarif pentru autorizarea unităţilor producătoare de seminţe germinate ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │Nr.   │                         Unitate                         │   Tarif   │ │crt.  │                                                         │lei/unitate│ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.    │Unitate producătoare de seminţe germinate*)              │        378│ └──────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă
  *) În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, acestea vor trebui să achite tarif şi să solicite autorizare pentru fiecare punct de lucru în parte.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Bucureşti, 3 martie 2017.Nr. 25.----