ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2017pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017  La Summitul NATO de la Varşovia din 8-9 iulie 2016, şefii de state şi de guverne au adoptat un pachet de decizii menit să asigure acţiunea sinergică a aliaţilor pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare. Luând în considerare că pentru materializarea deciziilor adoptate la nivel aliat, România a elaborat Planul integrat de acţiune pentru implementarea deciziilor Summitului de la Varşovia, care prevede participarea la prezenţa înaintată consolidată a NATO, în partea de nord a flancului estic al Alianţei, cu o subunitate de nivel companie, în cadrul grupului de luptă sub conducerea Statelor Unite ale Americii, ce va fi constituit pe teritoriul Poloniei, având în vedere că în perioada iulie-octombrie 2016 autorităţile militare NATO au elaborat şi avizat documentele pentru implementarea la nivel militar a deciziilor adoptate la summit, întrucât, pe timpul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, la nivel de miniştri ai apărării, din perioada 26-27 octombrie 2016, au fost aprobate documentele pentru consolidarea prezenţei NATO pe flancul estic şi reconfirmate angajamentele naţionale anterioare, ţinând cont de decizia naţională de a participa cu forţe şi mijloace la prezenţa înaintată consolidată pe flancul de nord-est al Alianţei, în cadrul grupului de luptă din Polonia condus de SUA, şi de rezultatele negocierilor bilaterale cu partenerul american, finalizate în luna noiembrie 2016, pentru completarea cadrului normativ cu prevederi esenţiale vizând întrebuinţarea forţelor şi capabilităţilor existente la nivelul Armatei României, în afara teritoriului statului român, precum şi limitele aranjamentelor de comandă-control care se pot stabili între structurile militare române şi cele ale statelor aliate sau partenere, având în vedere că misiunile pe care le va executa subunitatea românească în Polonia nu sunt prevăzute de legislaţia actuală, luând în considerare calendarul activităţilor aprobat de Consiliul Nord-Atlantic, care prevede realizarea capabilităţii iniţiale a grupurilor de luptă pe flancul nord-estic al Alianţei până la 1 aprilie 2017 şi cerinţa ca subunitatea românească să execute deplasarea în Germania începând cu data de 20 martie 2017 pentru a fi integrată în cadrul grupului de luptă condus de SUA, cu tot personalul, echipamentele şi materialele planificate, dat fiind faptul că nerespectarea de către România a acestor termene determină imposibilitatea realizării stării acţionale a grupului de luptă condus de SUA, necesară îndeplinirii misiunilor stabilite, întrucât fără această modificare de urgenţă România nu îşi va putea respecta angajamentele asumate, ceea ce ar putea conduce la apariţia unor disensiuni în cadrul NATO privind coeziunea şi efortul comun de întărire a prezenţei înaintate pe flancul estic, cu posibil impact asupra activităţilor NATO ce se vor desfăşura pe teritoriul naţional, având în vedere că aspectele de mai sus vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) de implementare a măsurilor de asigurare a aliaţilor, prezenţă înaintată şi descurajare, precum şi a altor acţiuni stabilite prin decizii ale Consiliului Nord-Atlantic pentru asigurarea securităţii în spaţiul Atlanticului de Nord, în conformitate cu prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949;
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 16 martie 2017. Nr. 21. ----