ORDIN nr. 244 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017    Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. 1.887/2017;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, se modifică şi completează după cum urmează:1. La capitolul II "Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie", după poziţia 73 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile 73^1, 73^2 şi 73^3, cu următorul cuprins:*Font 8*"73^1. Autopsier principal (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă - 4 ani vechime în sectorul                                 de absolvire a liceului sanitar la prosectură                                 - examen pentru obţinerea gradului                                 de principal                                 - certificat de autopsier                                 - concurs pentru ocuparea postului 73^2. Autopsier (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă - 6 luni vechime în sectorul                                 de absolvire a liceului sanitar la prosectură                                 - concurs pentru ocuparea postului 73^3. Autopsier debutant (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă                                 de absolvire a liceului                                 - concurs pentru ocuparea postului"2. La capitolul II, poziţiile 74-76 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 8*"74. Gipsar principal - şcoală generală - 4 ani vechime în sectorul                              - examen pentru obţinerea gradului sanitar la sala de gipsare                              de principal                              - curs de instruire de 3 luni                              - concurs pentru ocuparea postului 75. Gipsar - şcoală generală - 6 luni vechime în sectorul                              - concurs pentru ocuparea postului sanitar la sala de gipsare 76. Gipsar debutant - şcoală generală                              - concurs pentru ocuparea postului"3. La capitolul II, la note, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:"7. Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcţiile de la poziţiile 73^1-73^3, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective."4. La capitolul III "Personal auxiliar sanitar", poziţiile 83-85 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 8*"83. Ambulanţier - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer                                 sau autosanitară I                                 - diplomă de absolvire a liceului                                 - permis de conducere pentru şofer                                 profesionist valabil pentru autovehicule                                 din categoriile B şi C                                 - diplomă de absolvire a cursului de                                 ambulanţier conform ordinului ministrului                                 sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de                                 Ambulanţieri în cadrul Staţiei de                                 Salvare a Municipiului Bucureşti, actual                                 Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,                                 precum şi în alte servicii judeţene de                                 ambulanţă acreditate prin ordin al                                 ministrului sănătăţii                                 - concurs/examen de promovare                                 sau                                 - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca motorist,                                 sau marinar sau conducător de                                 - diplomă de absolvire a liceului şalupă medicală                                 - certificat de calificare                                 - diplomă de absolvire a cursului de                                 ambulanţier conform ordinului ministrului                                 sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de                                 Ambulanţieri în cadrul Staţiei de                                 Salvare a Municipiului Bucureşti, actual                                 Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,                                 precum şi în alte servicii judeţene de                                 ambulanţă acreditate prin ordin al                                 ministrului sănătăţii                                 - concurs/examen de promovare84. Şofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer                                 sau (conducător auto)                                 - diplomă de absolvire a liceului profesionist sau 3 ani ca                                 - permis de conducere pentru şofer şofer autosanitară II                                 profesionist valabil pentru autovehicule                                 din categoriile B şi C                                 - concurs pentru ocuparea postului85. Şofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer                                 sau (conducător auto)                                 - diplomă de absolvire a liceului profesionist"                                 - permis de conducere pentru şofer                                 profesionist valabil pentru autovehicule                                 din categoriile B şi C                                 - concurs pentru ocuparea postului5. La capitolul VI "Personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire" litera b), poziţiile 16-19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 8*"16. Muncitor calificat I - concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie 17. Muncitor calificat II - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie 18. Muncitor calificat III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie 19. Muncitor calificat V - concurs pentru ocuparea postului"6. La capitolul VI litera c), poziţiile 22-24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"22. Bucătar, cofetar, ospătar,agent contractări achiziţiilucrător comercial etc. I - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie23. Bucătar, cofetar, ospătar,agent contractări achiziţiilucrător comercial etc. II-III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie24. Bucătar, cofetar, ospătar,agent contractări achiziţiilucrător comercial etc. IV - concurs pentru ocuparea postului"7. La capitolul VIII "Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere" litera C "Activitatea administrativă din unităţile sanitare", poziţiile 15-19 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 8*"15. Şef serviciu - diplomă de licenţă în specialitatea - 2 ani vechime în                            serviciului specialitate                            - concurs pentru ocuparea postului 16. Şef birou - diplomă de licenţă în specialitatea - 2 ani vechime în                            biroului specialitate                            - concurs pentru ocuparea postului 17. Şef atelier - diplomă de licenţă a învăţământului - 2 ani vechime în                            tehnic specialitate                            - concurs pentru ocuparea postului 18. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în                            - concurs pentru ocuparea postului specialitate 19. Şef oficiu - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în                            - concurs pentru ocuparea postului specialitate  ..................................................................................... 21. Şef echipă muncitori - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie"8. La capitolul VIII "Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere", după litera C "Activitatea administrativă din unităţile sanitare" se introduce o nouă literă, litera D "Servicii de ambulanţă", cu următorul cuprins:*Font 8* "D. Servicii de ambulanţă - diplomă de licenţă în specialitate - acordul scris al sindicatului 22. Medic coordonator - medic primar/medic specialist/medic reprezentativ reprezentat de substaţie Federaţia Naţională Sindicală Serviciul de ambulanţă Ambulanţa din România Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean 23. Asistent medical - diplomă de licenţă în domeniul - 5 ani vechime în serviciul de coordonator substaţie medical ambulanţă Serviciul de ambulanţă sau diplomă de absolvire a - acordul scris al sindicatului Bucureşti - Ilfov/substaţie învăţământului superior de scurtă reprezentativ reprezentat de serviciul de ambulanţă durată în domeniul medical Federaţia Naţională Sindicală judeţean sau diplomă de şcoală sanitară Ambulanţa din România                                postliceală 24. Asistent medical - diplomă de licenţă în domeniul - 5 ani vechime în serviciul de responsabil cu stocul 3 de medical ambulanţă medicamente (stocul de sau diplomă de absolvire a - acordul scris al sindicatului urgenţă din Staţia centrală învăţământului superior de scurtă reprezentativ reprezentat de a Serviciului de ambulanţă durată în domeniul medical sau Federaţia Naţională Sindicală Bucureşti - Ilfov şi diplomă de şcoală sanitară Ambulanţa din România staţiile centrale din postliceală serviciile de ambulanţă judeţene 25. Ambulanţier cu atribuţii - diplomă de bacalaureat - 5 ani vechime în serviciul de de avizare tehnică substaţie sau ambulanţă Serviciul de ambulanţă - diplomă de absolvire a liceului - acordul scris al sindicatului Bucureşti-Ilfov/substaţie - permis de conducere pentru şofer reprezentativ reprezentat de serviciul de ambulanţă profesionist valabil pentru Federaţia Naţională Sindicală judeţean autovehicule din categoriile B şi C Ambulanţa din România"                                sau certificate de calificare                                - diplomă de absolvire a cursului                                de ambulanţier conform ordinului                                ministrului sănătăţii privind                                înfiinţarea şcolii de ambulanţieri                                în cadrul Staţiei de Salvare a                                Municipiului Bucureşti, actual                                Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,                                precum şi în alte servicii judeţene                                de ambulanţă acreditate prin ordin                                al ministrului sănătăţii  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Florian-Dorel Bodog
    Bucureşti, 7 martie 2017.Nr. 244.------