ORDIN nr. 820/C din 27 februarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015  Notă
  A se vedea şi art. 1 din ORDINUL nr. 146/C din 19 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016, care menţionează: "Prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016".
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 103/C din 11 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017, prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător şi pentru perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017.
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.042/C din 29 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 aprilie 2017, prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2015, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se aplică în mod corespunzător şi pentru perioada 1 martie 2017- 31 decembrie 2017.
  Având în vedere dispoziţiile art. 15 şi 95 din cap. II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi a art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Orice dispoziţii contrare prezentului ordin se abrogă.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Bucureşti, 27 februarie 2015.Nr. 820/C.  +  AnexăNORME METODOLOGICE 27/02/2015--------