ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007    ORDIN nr. 1.782 din 28/12/2006