HOTĂRÂRE nr. 97 din 2 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 196 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."2. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii."3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei,

  Mihai Tudose

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  Ministrul delegat pentru

  afaceri europene,

  Ana Birchall

  p. Ministrul muncii şi

  justiţiei sociale,

  Adrian-Marius Dobre,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 2 martie 2017.Nr. 97.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)Numărul maxim de posturi = 196, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilorSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Economiei*Font 9*    ┌─────────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────────┐    │ COLEGIUL MINISTERULUI ├──┬<────┤ MINISTRU ├───>┬──┤ SERVICIUL AUDIT │    │ │ │ │ │ │ │ PUBLIC INTERN │    ├─────────────────────────┤ │ ├───────────┤ │ │ │    │ COMPARTIMENTUL UNITATEA ├──┤ │ CABINET │ │ ├──────────────────┤    │ DE POLITICI PUBLICE │ │ │ MINISTRU │ └──┤ DIRECŢIA CORP │    │ │ │ └─┬─────┬───┘ │ CONTROL MINISTRU │    ├─────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────┘    │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├──┘ │ │    │CLASIFICATE │ │ │    └─────────────────────────┘ │ v                         ┌──────────┬────┼───────┬─────────┬──────────┐                         v v │ v v v    ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ │ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐    │Secretar│ ┌──┤Secretar│ │Secretar│ │ │Secretar│ │Secretar│ │Secretar│    │general │<┤ │general │ │de stat │ │ │de stat │ │de stat │ │de stat │    │adjunct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    └────────┘ │ └────────┘ ├────────┤ │ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤    ┌────────┐ │ │Cabinet │ │ │Cabinet │ │Cabinet │ │Cabinet │    │Secretar│ │ │secretar│ │ │secretar│ │secretar│ │secretar│    │general │<┘ │de stat │ │ │de stat │ │de stat │ │de stat │    │adjunct │ └────────┘ │ └────────┘ └────────┘ └────────┘    └────────┘ │                                         v ┌──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────┐ │ v v v v │ ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐ │ │DIRECŢIA BUGET,│ │DIRECŢIA POLITICI │ │DIRECŢIA AFACERI│ │DIRECŢIA│ │DIRECŢIA │ ├──>│FINANCIAR- │ │INDUSTRIALE, │ │EUROPENE ŞI │ │RESURSE │ │INDUSTRIA │ │ │CONTABILITATE │ │COMPETITIVITATE │ │PROGRAME │ │MINERALE│ │DE APĂRARE│ │ │ │ │ŞI TRANSPORT ENERGIE│ │COMUNITARE │ │ │ │ │ │ └───────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────┘ └────────┘ └──────┬───┘ │ ┌─────────────────────┐ │ ├┬─>│DIRECŢIA RESUSE UMANE│ │ ││ └─────────────────────┘ v ││ ┌───────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ││ │Serviciul reglementări în │ │Serviciul cooperare │ │├─>│domeniul resurselor umane │ │internaţională şi │ ││ └───────────────────────────┘ │probleme speciale │ ││ ┌───────────────────────────┐ └────────────────────┘ │└─>│Serviciul comunicare şi │ │ │mass-media │ │ └───────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI │ ├──>│RELAŢII INSTITUŢIONALE │ │ └───────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII│ └──>│PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE │     └──────────────────────────────┘-----