HOTĂRÂRE nr. 514 din 24 iunie 1999privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999    În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999 şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistru de stat,ministrul apărării naţionale,Victor BabiucMinistrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul culturii,Kelemen Hunor,secretar de statp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernator  +  AnexăNORMA 24/06/1999