ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017privind unele măsuri în domeniul învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017  Având în vedere că, în prezent, personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare nu beneficiază de majorări salariale similare aşa cum a primit personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste unităţi,având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, prin care unor categorii de personal din cadrul aceleiaşi instituţii/unităţi de învăţământ li s-au modificat drepturile salariale,luând în considerare că există riscul real al generării de inechităţi între categoriile de personal din cadrul aceleaşi instituţii/unităţi de învăţământ,ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 se face în perioada 5-15 martie 2017 şi afectează un număr aproximativ de 53.000 de persoane, constituie situaţie de urgenţă asigurarea plăţii salariilor pentru personalul din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7. Funcţii auxiliare comune specifice învăţământului*)┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Salariile de bază ││crt.│ │studiilor│ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1.│Muncitor calificat │M; G │1490│1602│1682│1766│1854│1947│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2.│Portar, paznic, îngrijitor, │M; G │1470│1580│1659│1742│1829│1921││ │pompier, bucătăreasă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │spălătoreasă/lenjereasă │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3.│Muncitor necalificat │M; G │1450│1559│1637│1719│1804│1895│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile care nu se regăsesc în prezentul tabel se asimilează din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de muncitor calificat, nr. crt. 1."

  ──────────
   +  Articolul 2În situaţia în care salariul de bază stabilit potrivit art. 1 este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie, după caz.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, alineatul (5) al articolului 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice

  şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul muncii

  şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 23 februarie 2017.Nr. 17.-----