RECTIFICARE nr. 250 din 17 decembrie 2016referitoare la pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017    La pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 21 decembrie 2016, se face următoarea rectificare:- la alin. (6), în loc de: "... se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare." se va citi: "... se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive."----