HOTĂRÂRE nr. 49 din 9 februarie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a) Poziţiile 224, 227 şi 232 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "224.│Combinaţii (Beclometasonum + Formoterolum) │ R03AK08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ ... │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 227.│Combinaţii (Indacaterolum + Glicopironium)** │ R03AL04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ ... │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 232.│Ingenoli Mebutas** │ D06BX02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) După poziţia 234 se introduc două noi poziţii, poziţiile 235 şi 236, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "235.│Formoterolum** │ R03AC13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 236.│Combinaţii (Tiotropium+Olodaterolum)** │ R03AL06" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘2. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D", poziţia 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "13.│Tenofovirum disoproxil**^1 │ J05AF07" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) La punctul G29 "Boala Gaucher", după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "3.│Velaglucerase alfa**^1 │ A16AB10" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ c) La punctul G31e "Artrita juvenilă", după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "5.│Golimumab**^1 │ L04AB06" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘3. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică şi se completează după cum urmează: a) La punctul "P1: Programul naţional de boli transmisibile", subpunctul "A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere. Medicaţie specifică antiretrovirală", poziţia 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "15.│Tenofovirum disoproxil**^1 │ J05AF07" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) La punctul "P3: Programul naţional de oncologie", poziţiile 8, 18, 25, 26 şi 67 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "8.│Temozolomidum │ L01AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ ... │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18.│Gemcitabinum │ L01BC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ ... │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25.│Paclitaxelum │ L01CD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26.│Docetaxelum │ L01CD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ ... │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67.│Filgrastimum (G-CSF) │ L03AA02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ c) La punctul "P3: Programul naţional de oncologie", după poziţia 104 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 105-108, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "105.│Obinutuzumab**^1 │ L01XC15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 106.│Gefitinibum**^1 Omega │ L01XE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 107.│Enzalutamidum**^Omega │ L02BB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 108.│Ponatinibum**^1 │ L01XE24" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ d) La punctul "P5: Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 38 se introduce o nouă poziţie, poziţia 39, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "39.│Combinaţii (Vildagliptinum + Metforminum)** │ A10BD08" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ e) La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul "P6.17: Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi", după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "2.│Eltrombopag**^1 Omega │ B02BX05" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ f) La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul "P6. 2 0", după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "2.│Nintedanibum**^1 │ L01XE31" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ g) La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul "P6.20" se introduc două noi subpuncte, subpunctele "P6.21: Distrofia musculară Duchenne" şi "P6.22: Angioedem ereditar", cu următorul cuprins:    "P6.21 Distrofia musculară Duchenne ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ 1.│Ataluren**^1 │ M09AX03 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    P6.22 Angioedem ereditar ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ 1.│Icatibantum**^1 │ B06AC02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘4. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", poziţia 124 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "124.│Combinaţii (Betamethasonum+Tetryzolinum) │ R01ADN1" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2017.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Florian-Dorel Bodog

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Enache Jiru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 9 februarie 2017.Nr. 49.-------