RECTIFICARE nr. 39 din 28 iunie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017    În anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016 (anexa nr. 5 la actul normativ de bază), se fac următoarele rectificări:- la titlul coloanei întâi din tabel, în loc de: "(conform anexei nr. 1 la ...)" se va citi: "(conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la ...)";- la primul rând, prima coloană, în loc de: "respectiv categoriile 1-2, 4-5 de la 15.08.2018" se va citi: "respectiv categoriile 1-2, 4-6 de la 15.08.2018".----