LEGE nr. 118 din 30 iunie 1999privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, şi modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998.  +  Articolul 2Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi cetăţenii români prejudiciati în urma imigrarii facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judeţe ale Bulgariei decât judeţele cedate, Durostor şi Caliacra."2. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Finanţelor este autorizat sa pună la dispoziţie primăriilor sumele necesare despăgubirii, în condiţiile legii, precum şi pentru plata expertizelor dispuse în vederea stabilirii acestor despăgubiri, efectuate de experţi autorizaţi."  +  Articolul 3Legea nr. 9/1998, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1998 şi prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------