ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.(actualizat până la data de 20 februarie 2017*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • ----------Ţinând cont de Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 122.008 din 28 decembrie 2016,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (11) şi al art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

  de Utilităţi Publice,

  Doru Ciocan
  Bucureşti, 7 februarie 2017.Nr. 22.  +  Anexă Notă

  ──────────

  Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Conform RECTIFICĂRII nr. 22 din 7 februarie 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017, în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017, se face următoarea rectificare:

  - la "Direcţia Generală Monitorizare şi Control", la nr. crt. 121, coloana a 3-a, în loc de: "Director general" se va citi: "Director general adjunct".

  ──────────
  ---------