ORDIN nr. 17 din 1 februarie 2017privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017    Având în vedere:– art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;– prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;– art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– art. 46 alin. 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul titlului de incubator de afaceri, care va fi acordat solicitanților, prevăzut în anexa nr. 1a, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă Procedura de constituire a Comisiei cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
    Florin Nicolae Jianu
    București, 1 februarie 2017.Nr. 17.  +  Anexa nr. 1NORME DE APLICAREa Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri,în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică,potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016privind incubatoarele de afaceri  +  Anexa nr. 3PROCEDURĂde constituire a Comisiei cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri