HOTĂRÂRE nr. 38 din 27 ianuarie 2017pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi al punctului 11 din articolul unic al Legii nr. 250/2016,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează în medie cu 15%. (2) Salariile de bază majorate conform alin. (1) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 38.  +  AnexăA. Învăţământ preuniversitara1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Grad I │Grad II ││crt.│ │studiilor├────────┼────────┤│ │ │ │Salariul│Salariul││ │ │ │de bază │de bază ││ │ │ │- lei - │- lei - │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│1 │Inspector şcolar general*) │ S │ 5.964│ 6.100│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│2 │Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 5.608│ 5.735│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│3 │Director casa corpului didactic*) │ S │ 5.608│ 5.735│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│4 │Director unitate de învăţământ*) - │ S │ 4.722│ 4.803││ │nivel maxim**) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│5 │Director adjunct unitate de învăţământ*) - │ S │ 4.385│ 4.496││ │nivel maxim**) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│6 │Inspector şcolar*) │ S │ 5.069│ 4.980│└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Categoriile de diferenţiate pe gradul I şi II a unităţii angajatoare sunt prevăzute la litera D.

  ──────────
  a2. Salariile de bază pentru funcţiile didactice de predare din învăţământul preuniversitar*Font 8*┌────┬───────────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia didactică şi gradul │ Nivelul │Vechimea în │ Salarii de bază ││crt.│ didactic*) │studiilor│învăţământ │ - lei - ││ │ │ │ │ Gradaţia ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 │Profesor studii superioare de │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.948││ │lungă durată grad didactic I ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.779││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3.613││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3.497││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 3.365││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 3.159│ 3.250││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.953│ 3.040│ 3.128││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.848│ 2.931│ 3.015││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.508│ 2.609│ 2.684│ 2.759││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 2.242│ 2.358│ 2.454│ 2.552│ 2.625│ 2.698│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 │Profesor studii superioare de │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.324││ │lungă durată grad didactic II ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.208││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3.087││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.997││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.871││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.700│ 2.776││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.539│ 2.612│ 2.685││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.513│ 2.585│ 2.657││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.389│ 2.484│ 2.554│ 2.626││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 2.149│ 2.259│ 2.350│ 2.443│ 2.512│ 2.582│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 │Profesor studii superioare de │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.179││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.064││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.948││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.825││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.756││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.560│ 2.631││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.415│ 2.484│ 2.552││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.391│ 2.459│ 2.527││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.282│ 2.372│ 2.438│ 2.506││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 2.055│ 2.159│ 2.245│ 2.333│ 2.398│ 2.465│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 │Profesor studii superioare de │ S │până la 1 an│ 2.045│ 2.149│ 2.234│ 2.322│ 2.387│ 2.453││ │lungă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│5 │Profesor studii superioare de │ SSD │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.319││ │scurtă durată grad didactic I ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.167││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3.037││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.928││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.782││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.613│ 2.689││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.467│ 2.539│ 2.612││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.394│ 2.464│ 2.534││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 2.174│ 2.261│ 2.326│ 2.391│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│6 │Profesor studii superioare de │ SSD │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.092││ │scurtă durată grad didactic II ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.982││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.862││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.743││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.633││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.451│ 2.520││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.314│ 2.381│ 2.448││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.261│ 2.326│ 2.391││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 2.162│ 2.248│ 2.313│ 2.377││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1.943│ 2.043│ 2.126│ 2.211│ 2.274│ 2.337│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 │Profesor studii superioare de │ SSD │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.831││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.686││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.624││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.504││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.454││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.347│ 2.413││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.252│ 2.316│ 2.381││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.228│ 2.292│ 2.356││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 2.132│ 2.216│ 2.279│ 2.344││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1.932│ 2.031│ 2.114│ 2.198│ 2.260│ 2.324│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│8 │Profesor studii superioare de │ SSD │până la 1 an│ 1.915│ 2.014│ 2.095│ 2.179│ 2.241│ 2.303││ │scurtă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│9 │Institutor studii superioare │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.280││ │lungă durată grad didactic I ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.132││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.996││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.891││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.743││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.578│ 2.652││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.430│ 2.501│ 2.573││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.347│ 2.415│ 2.483││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.145│ 2.231│ 2.295│ 2.359│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 │Institutor studii superioare │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.954││ │lungă durată grad didactic II ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.848││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.727││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.622││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.512││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.382│ 2.450││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.242│ 2.306│ 2.371││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.223│ 2.287│ 2.351││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.118│ 2.201│ 2.264│ 2.328││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1.919│ 2.018│ 2.100│ 2.183│ 2.245│ 2.308│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│11 │Institutor studii superioare │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.782││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.660││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.542││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.459││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.421││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.282│ 2.347││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.185│ 2.247│ 2.310││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.158│ 2.219│ 2.281││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.038│ 2.119│ 2.178│ 2.238││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1.849│ 1.944│ 2.021│ 2.102│ 2.160│ 2.220│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│12 │Institutor studii superioare │ S │până la 1 an│ 1.826│ 1.919│ 1.996│ 2.075│ 2.133│ 2.192││ │lungă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│13 │Institutor studii superioare │ SSD │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.207││ │scurtă durată grad didactic I ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.057││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.951││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.816││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.681││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.506│ 2.578││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.344│ 2.412│ 2.480││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.290│ 2.356│ 2.422││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 2.056│ 2.138│ 2.199│ 2.260│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│14 │Institutor studii superioare │ SSD │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.863││ │scurtă durată grad didactic II ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.760││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.622││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.531││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.421││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.294│ 2.359││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.158│ 2.220│ 2.282││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.138│ 2.199│ 2.260││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 2.034│ 2.114│ 2.174│ 2.235││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1.845│ 1.940│ 2.017│ 2.097│ 2.156│ 2.216│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│15 │Institutor studii superioare │ SSD │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.706││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.633││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.491││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.398││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.375││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.238│ 2.301││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.138│ 2.199│ 2.260││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.119│ 2.180│ 2.240││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 2.004│ 2.083│ 2.142│ 2.200││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1.819│ 1.912│ 1.988│ 2.066│ 2.124│ 2.182│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│16 │Institutor studii superioare │ SSD │până la 1 an│ 1.789│ 1.880│ 1.955│ 2.032│ 2.089│ 2.146││ │scurtă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│17 │Învăţător, educatoare, │ M │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 3.157││ │maistru-instructor (cu studii ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │de nivel liceal) grad │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.045││ │didactic I ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.924││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.786││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.658││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.417│ 2.485││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.287│ 2.353│ 2.420││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.206│ 2.270│ 2.333││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 2.062│ 2.144│ 2.204│ 2.265│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│18 │Învăţător, educatoare, │ M │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.775││ │maistru-instructor (cu studii ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │de nivel liceal) grad didactic │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.646││ │II ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.541││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.454││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.353││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.258│ 2.322││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.171│ 2.232│ 2.295││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.155│ 2.216│ 2.278││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 2.054│ 2136│ 2.196│ 2.257││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1.849│ 1.943│ 2.021│ 2.101│ 2.160│ 2.220│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│19 │Învăţător, educatoare, │ M │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.627││ │maistru-instructor (cu studii ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │de nivel liceal) grad didactic │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.524││ │definitiv ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.406││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.330││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.303││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.201│ 2.262││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 2.104│ 2.163│ 2.223││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 2.088│ 2.147│ 2.206││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1.982│ 2.060│ 2.119│ 2.176││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1.799│ 1.891│ 1.966│ 2.043│ 2.101│ 2.158│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│20 │Învăţător, educatoare, │ M │până la 1 an│ 1.778│ 1.868│ 1.942│ 2.018│ 2.075│ 2.131││ │maistru-instructor (cu studii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de nivel liceal) debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│21 │Profesor, învăţător, educatoare│ M │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 2.143││ │educator, maistru-instructor ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │(cu studii de nivel liceal, │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2.124││ │fără pregătire de specialitate)├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2.107││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2.088││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2.077││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2.007│ 2.063││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1.940│ 1.995│ 2.050││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1.922│ 1.977│ 2.032││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1.833│ 1.907│ 1.961│ 2.015││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1.663│ 1.749│ 1.820│ 1.893│ 1.946│ 1.999││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ M │până la 1 an│ 1.658│ 1.738│ 1.808│ 1.881│ 1.933│ 1.987│└────┴───────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  B. Învăţământ superior/universitarb1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior/ universitar┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Grad I │Grad II ││crt.│ │studiilor├────────┼────────┤│ │ │ │Salariul│Salariul││ │ │ │de bază │de bază ││ │ │ │- lei - │- lei - │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│1 │Rector*) │ S │ 8.402│ 9.505│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│2 │Prorector*) │ S │ 7.486│ 8.486│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│3 │Decan*) │ S │ 6.799│ 7.928│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│4 │Prodecan*) │ S │ 6.228│ 7.484│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│5 │Director de departament*) │ S │ 6.328│ 7.584│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│6 │Director general administrativ al │ S │ 6.799│ 7.928││ │universităţii*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│7 │Director general adjunct administrativ al │ S │ 5.942│ 6.615││ │universităţii**) │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.

  ──────────
  b.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul superior/universitar*Font 8*┌────┬───────────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia*) │ Nivelul │Vechimea în │ Salarii de bază ││crt.│ │studiilor│învăţământ/ │ - lei - ││ │ │ │cercetare │ Gradaţia ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 │Profesor universitar/cercetător│ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 7.401││ │ştiinţific I ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6.921││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 6.470││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 6.049││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5.730││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 5.299│ 5.419││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4.858│ 4.967│ 5.079││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 3.672│ 3.831│ 3.998│ 4.085│ 4.175│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 │Conferenţiar universitar/ │ S │peste 40 ani│ │ │ │ │ │ 5.073││ │cercetător ştiinţific II ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4.994││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4.749││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 4.626││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 4.423││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4.173│ 4.259││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3.827│ 3.905│ 3.984││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 3.355│ 3.486│ 3.555│ 3.626││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 3.195│ 3.319│ 3.449│ 3.517│ 3.587│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 │Şef lucrări (lector │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.792││ │universitar)/cercetător ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ştiinţific III │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3.657││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3.463││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3.404││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3.282│ 3.352││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3.163│ 3.230│ 3.298││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 3.020│ 3.146│ 3.212│ 3.280││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2.871│ 2.990│ 3.115│ 3.180│ 3.247│├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 │Asistent universitar/cercetător│ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3.115││ │ştiinţific ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3.099││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3.083││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3.067││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2.985│ 3.050││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2.909│ 2.972│ 3.036││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2.686│ 2.800│ 2.860│ 2.922││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2.549│ 2.656│ 2.769│ 2.828│ 2.889││ │ ├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ S │până la 3ani│ 2.378│ 2.526│ 2.632│ 2.744│ 2.803│ 2.863│└────┴───────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  C. Funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitarc1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământ┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Grad I │Grad II ││crt.│ │studiilor├────────┼────────┤│ │ │ │Salariul│Salariul││ │ │ │de bază │de bază ││ │ │ │- lei - │- lei - │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │ Învăţământ superior/universitar*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 1 │Director, contabil-şef (administrator │ S │ │ 6.947││ │financiar) al universităţii cu cel puţin │ │ │ ││ │10.000 de studenţi*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 2 │Director, contabil-şef (administrator │ S │ 6.092│ ││ │financiar) al universităţii cu un nr. mai │ │ │ ││ │mic de 10.000 de studenţi*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 3 │Secretar-şef al universităţii cu cel puţin │ S │ │ 6.297││ │10.000 de studenţi*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 4 │Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai │ S │ 5.014│ ││ │mic de 10.000 de studenţi*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 5 │Secretar-şef facultate*) │ S │ 3.636│ 3.955│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 6 │Şef serviciu (administrator │ S │ 4.047│ 4.557││ │financiar/patrimoniu)*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 7 │Şef birou (administrator │ S │ 3.527│ 3.650││ │financiar/patrimoniu)*) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │Învăţământ preuniversitar**) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 1 │Contabil-şef (administrator financiar)*) │ S │ 3.850│ 4.000││ │- nivel maxim │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 2 │Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel│ S │ 3.550│ 3.650││ │maxim │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 3 │Contabil-şef (administrator financiar)*) - │ M │ 2.850│ 2.950││ │nivel maxim │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 4 │Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel│ M │ 2.650│ 2.750││ │maxim │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

  **) Categoriile de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute la lit. D

  ──────────
  c.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcţia, gradul sau treapta profesională │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │studiilor│ - lei - ││ │ │ │ Gradaţia ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1 │Administrator financiar, economist,referent,│ S │ 2.425│ 2.565│ 2.681│ 2.799│ 2.887│ 2.976││ │consilier juridic grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.024│ 2.139│ 2.234│ 2.331│ 2.403│ 2.475││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.905│ 2.013│ 2.102│ 2.193│ 2.260│ 2.327││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2 │Informatician gradul I A │ S │ 2.458│ 2.600│ 2.717│ 2.837│ 2.926│ 3.017││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad I │ S │ 2.344│ 2.478│ 2.589│ 2.703│ 2.788│ 2.875││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.245│ 2.373│ 2.479│ 2.587│ 2.669│ 2.751││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3 │Secretar instituţie/unitate de învăţământ │ S │ 2.391│ 2.528│ 2.642│ 2.759│ 2.845│ 2.933││ │grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.290│ 2.421│ 2.530│ 2.641│ 2.724│ 2.807││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.824│ 1.926│ 2.011│ 2.097│ 2.161│ 2.226││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4 │Pedagog şcolar, laborant; grad IA │ S │ 2.142│ 2.264│ 2.365│ 2.469│ 2.545│ 2.623││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad I │ S │ 1.951│ 2.061│ 2.152│ 2.245│ 2.314│ 2.384││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 1.791│ 1.891│ 1.974│ 2.059│ 2.122│ 2.185││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5 │Instructor-animator, corepetitor; instructor│ S │ 1.763│ 1.862│ 1.943│ 2.026│ 2.088│ 2.150││ │de educaţie extraşcolară grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 1.637│ 1.729│ 1.803│ 1.880│ 1.936│ 1.993││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6 │Administrator patrimoniu grad I │ S │ 2.425│ 2.565│ 2.680│ 2.799│ 2.887│ 2.975││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 1.980│ 2.092│ 2.185│ 2.279│ 2.350│ 2.421││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.841│ 1.944│ 2.029│ 2.117│ 2.181│ 2.247││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7 │Administrator financiar, economist, referent│ SSD │ 1.935│ 2.044│ 2.134│ 2.226│ 2.295│ 2.364││ │grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.813│ 1.914│ 1.998│ 2.084│ 2.148│ 2.212││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.633│ 1.723│ 1.797│ 1.874│ 1.930│ 1.988││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8 │Informatician gradul I │ SSD │ 2.014│ 2.128│ 2.222│ 2.319│ 2.391│ 2.463││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │gradul II │ SSD │ 1.842│ 1.945│ 2.030│ 2.117│ 2.182│ 2.248││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │gradul III │ SSD │ 1.662│ 1.754│ 1.830│ 1.908│ 1.966│ 2.024││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9 │Secretar instituţie/unitate de învăţământ │ SSD │ 2.069│ 2.186│ 2.283│ 2.382│ 2.457│ 2.531││ │grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.870│ 1.975│ 2.061│ 2.150│ 2.217│ 2.284││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.690│ 1.783│ 1.861│ 1.940│ 1.999│ 2.059││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10 │Pedagog şcolar, laborant grad I │ SSD │ 1.894│ 2.000│ 2.088│ 2.178│ 2.245│ 2.313││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.777│ 1.876│ 1.958│ 2.042│ 2.105│ 2.168││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.605│ 1.693│ 1.766│ 1.841│ 1.896│ 1.952││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11 │Instructor-animator, corepetitor, instructor│ SSD │ 1.639│ 1.729│ 1.804│ 1.881│ 1.937│ 1.995││ │de educaţie extraşcolară grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.564│ 1.650│ 1.721│ 1.794│ 1.847│ 1.901││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12 │Administrator patrimoniu grad I │ SSD │ 1.706│ 1.800│ 1.877│ 1.956│ 2.014│ 2.074││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.611│ 1.700│ 1.773│ 1.848│ 1.904│ 1.960││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.559│ 1.645│ 1.716│ 1.788│ 1.841│ 1.895││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13 │Administrator financiar, referent şi │ M │ 1.686│ 1.780│ 1.857│ 1.936│ 1.994│ 2.054││ │contabil treapta I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.602│ 1.690│ 1.763│ 1.838│ 1.893│ 1.950││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 14 │Informatician treapta I A │ PL/M │ 1.802│ 1.902│ 1.985│ 2.070│ 2.134│ 2.198││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ PL/M │ 1.681│ 1.774│ 1.851│ 1.930│ 1.988│ 2.047││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ PL/M │ 1.546│ 1.631│ 1.700│ 1.772│ 1.825│ 1.879││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ PL/M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ PL/M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 15 │Secretar instituţie/unitate de învăţământ │ M │ 1.802│ 1.902│ 1.985│ 2.070│ 2.134│ 2.198││ │treapta IA │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ M │ 1.681│ 1.774│ 1.851│ 1.930│ 1.988│ 2.047││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.546│ 1.631│ 1.700│ 1.772│ 1.825│ 1.879││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 16 │Pedagog şcolar treapta IA │ M │ 1.541│ 1.626│ 1.696│ 1.767│ 1.820│ 1.873││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ M │ 1.539│ 1.623│ 1.693│ 1.764│ 1.817│ 1.870││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 17 │Instructor-animator, instructor educaţie │ M │ 1.541│ 1.626│ 1.696│ 1.767│ 1.820│ 1.873││ │extraşcolară treapta I A │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ M │ 1.539│ 1.623│ 1.693│ 1.764│ 1.817│ 1.870││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 18 │Corepetitor treapta I │ M │ 1.539│ 1.623│ 1.693│ 1.764│ 1.817│ 1.870││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 19 │Şef atelier-şcoală, administrator patrimoniu│ M │ 1.686│ 1.780│ 1.857│ 1.936│ 1.994│ 2.054││ │treapta I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.602│ 1.690│ 1.763│ 1.838│ 1.893│ 1.950││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 20 │Laborant treapta I │ PL/M │ 1.555│ 1.640│ 1.710│ 1.783│ 1.836│ 1.890││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ PL/M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ PL/M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 21 │Instructor, model treapta I │ M │ 1.539│ 1.623│ 1.693│ 1.764│ 1.817│ 1.870││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 22 │Mediator şcolar treapta I │ M/G │ 1.531│ 1.615│ 1.684│ 1.755│ 1.808│ 1.861││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M/G │ 1.526│ 1.610│ 1.679│ 1.749│ 1.802│ 1.854││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M/G │ 1.521│ 1.573│ 1.610│ 1.648│ 1.669│ 1.690│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 23 │Îngrijitor grupa înv. preşcolar │ M/G │ 1.521│ 1.573│ 1.610│ 1.648│ 1.669│ 1.690││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M/G │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 24 │Supraveghetor noapte I │ G │ 1.521│ 1.573│ 1.610│ 1.648│ 1.669│ 1.690││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │II │ G │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 25 │Bibliotecar, documentarist, redactor grad IA│ S │ 2.407│ 2.539│ 2.648│ 2.760│ 2.844│ 2.928││ │- din instituţii de învăţământ superior şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │biblioteci centrale universitare*) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad I │ S │ 2.287│ 2.418│ 2.526│ 2.637│ 2.719│ 2.803││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.208│ 2.334│ 2.437│ 2.544│ 2.624│ 2.705││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 26 │Bibliotecar, documentarist, redactor grad I │ SSD │ 2.013│ 2.126│ 2.220│ 2.317│ 2.389│ 2.461││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.827│ 1.929│ 2.014│ 2.100│ 2.165│ 2.230││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.632│ 1.721│ 1.796│ 1.872│ 1.929│ 1.986││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 27 │ Bibliotecar, documentarist, redactor I A │ PL/M │ 1.755│ 1.852│ 1.933│ 2.016│ 2.078│ 2.140││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ PL/M │ 1.618│ 1.707│ 1.781│ 1.856│ 1.913│ 1.969││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ PL/M │ 1.554│ 1.639│ 1.709│ 1.781│ 1.835│ 1.889││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ PL/M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 28 │Mânuitor carte │ M/G │ 1.516│ 1.599│ 1.668│ 1.738│ 1.790│ 1.842│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 29 │Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 2.677│ 2.833│ 2.961│ 3.094│ 3.191│ 3.290││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad I │ S │ 2.478│ 2.621│ 2.739│ 2.860│ 2.951│ 3.042││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.219│ 2.345│ 2.450│ 2.558│ 2.638│ 2.718││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 30 │Analist (programator) ajutor; IA │ M │ 1.798│ 1.898│ 1.981│ 2.066│ 2.130│ 2.194││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ M │ 1.657│ 1.748│ 1.824│ 1.901│ 1.959│ 2.018││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.526│ 1.609│ 1.678│ 1.749│ 1.801│ 1.854││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 31 │Operator, controlor date; I │ M │ 1.681│ 1.774│ 1.850│ 1.929│ 1.988│ 2.048││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.618│ 1.707│ 1.781│ 1.856│ 1.913│ 1.969││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.554│ 1.639│ 1.709│ 1.781│ 1.835│ 1.889││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 32 │Inginer gradul IA │ S │ 2.192│ 2.316│ 2.420│ 2.526│ 2.605│ 2.685││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer grad I │ S │ 2.069│ 2.186│ 2.283│ 2.383│ 2.457│ 2.532││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer grad II │ S │ 1.914│ 2.021│ 2.110│ 2.201│ 2.269│ 2.338││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer grad debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 33 │Subinginer gradul I │ SSD │ 1.914│ 2.021│ 2.110│ 2.201│ 2.269│ 2.338││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.786│ 1.885│ 1.967│ 2.052│ 2.115│ 2.179││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.617│ 1.706│ 1.780│ 1.855│ 1.911│ 1.968││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 34 │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 2.567│ 2.715│ 2.838│ 2.964│ 3.058│ 3.153││ │principal │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 2.265│ 2.394│ 2.501│ 2.611│ 2.693│ 2.776││ │specialist │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1.922│ 2.030│ 2.119│ 2.211│ 2.279│ 2.349││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician, │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 35 │Inginer agronom, zootehnist , pedolog grad I│ S │ 2.140│ 2.261│ 2.362│ 2.465│ 2.542│ 2.620││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 1.899│ 2.005│ 2.094│ 2.184│ 2.252│ 2.320││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.868│ 1.972│ 2.059│ 2.147│ 2.214│ 2.281││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 36 │Psiholog, sociolog principal │ S │ 2.330│ 2.463│ 2.574│ 2.687│ 2.772│ 2.857││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog │ S │ 2.097│ 2.216│ 2.314│ 2.416│ 2.491│ 2.567││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 37 │Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 1.648│ 1.740│ 1.816│ 1.893│ 1.949│ 2.007││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 38 │Asistent treapta I │ M │ 1.524│ 1.607│ 1.676│ 1.746│ 1.799│ 1.851││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.519│ 1.602│ 1.670│ 1.741│ 1.793│ 1.845││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent stagiar │ M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 39 │Regizor artistic, pictor, scenograf, │ S │ 2.821│ 2.985│ 3.121│ 3.260│ 3.364│ 3.470││ │coregraf, consultant artistic grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.599│ 2.749│ 2.873│ 3.001│ 3.096│ 3.193││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 2.431│ 2.570│ 2.686│ 2.805│ 2.893│ 2.983││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 40 │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ S │ 2.544│ 2.691│ 2.813│ 2.937│ 3.031│ 3.125││ │literar muzical), operator imagine sunet │ │ │ │ │ │ │ ││ │grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.418│ 2.556│ 2.671│ 2.790│ 2.878│ 2.967││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 2.156│ 2.279│ 2.380│ 2.484│ 2.562│ 2.641││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 41 │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. │ S │ 2.641│ 2.793│ 2.920│ 3.050│ 3.147│ 3.245││ │cor; grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.236│ 2.364│ 2.469│ 2.578│ 2.658│ 2.741││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.930│ 2.039│ 2.128│ 2.221│ 2.289│ 2.359││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 42 │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru │ │ 1.562│ 1.647│ 1.718│ 1.790│ 1.844│ 1.899││ │de studii balet; I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │II │ │ 1.544│ 1.628│ 1.698│ 1.769│ 1.823│ 1.876││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │III │ │ 1.529│ 1.612│ 1.681│ 1.752│ 1.805│ 1.858││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 43 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ S │ 2.285│ 2.416│ 2.524│ 2.635│ 2.718│ 2.802││ │imagine, editor imagine grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 1.983│ 2.095│ 2.187│ 2.282│ 2.353│ 2.424││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.868│ 1.972│ 2.059│ 2.147│ 2.214│ 2.281││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 44 │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ 1.755│ 1.852│ 1.933│ 2.016│ 2.078│ 2.140││ │imagine, editor imagine I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │II │ │ 1.618│ 1.707│ 1.781│ 1.856│ 1.913│ 1.969││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │III │ │ 1.536│ 1.620│ 1.689│ 1.760│ 1.813│ 1.867││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 45 │Regizor scenă (culise) treapta I │ M │ 1.755│ 1.852│ 1.933│ 2.016│ 2.078│ 2.140││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.618│ 1.707│ 1.781│ 1.856│ 1.913│ 1.969││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.536│ 1.620│ 1.689│ 1.760│ 1.813│ 1.867││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 46 │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ S │ 2.285│ 2.416│ 2.524│ 2.635│ 2.718│ 2.802││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic │ │ │ │ │ │ │ ││ │grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.028│ 2.142│ 2.237│ 2.334│ 2.407│ 2.480││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.988│ 2.079│ 2.170│ 2.264│ 2.334│ 2.405││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 47 │Secretar de redacţie, tehnoredactor treapta │ M │ 1.755│ 1.852│ 1.933│ 2.016│ 2.078│ 2.140││ │IA │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ M │ 1.618│ 1.707│ 1.781│ 1.856│ 1.913│ 1.969││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.536│ 1.620│ 1.689│ 1.760│ 1.813│ 1.867││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 48 │Conservator, restaurator, muzeograf, │ S │ 2.567│ 2.715│ 2.838│ 2.964│ 3.058│ 3.153││ │bibliograf grad IA │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad I │ S │ 2.052│ 2.168│ 2.264│ 2.362│ 2.436│ 2.510││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 1.882│ 1.987│ 2.074│ 2.164│ 2.231│ 2.298││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 49 │Conservator, restaurator, muzeograf, │ SSD │ 1.914│ 2.021│ 2.110│ 2.201│ 2.269│ 2.338││ │bibliograf grad I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ SSD │ 1.786│ 1.885│ 1.967│ 2.052│ 2.115│ 2.179││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ SSD │ 1.617│ 1.706│ 1.780│ 1.855│ 1.911│ 1.968││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 50 │Conservator, restaurator, custode sala │ M │ 1.682│ 1.775│ 1.851│ 1.930│ 1.989│ 2.049││ │treapta I │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.559│ 1.644│ 1.715│ 1.787│ 1.841│ 1.896││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.536│ 1.620│ 1.689│ 1.760│ 1.813│ 1.867││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 51 │Asistent social gradul I - (asistent social │ S │ 1.847│ 1.950│ 2.036│ 2.123│ 2.189│ 2.255││ │principal) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social│ S │ 1.671│ 1.764│ 1.841│ 1.919│ 1.976│ 2.035││ │specialist) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul III - (asistent │ S │ 1.639│ 1.730│ 1.805│ 1.882│ 1.938│ 1.995││ │social practicant) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 52 │Asistent social gradul I - (asistent social │ SSD │ 1.626│ 1.716│ 1.790│ 1.866│ 1.922│ 1.980││ │principal) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent │ SSD │ 1.560│ 1.646│ 1.717│ 1.789│ 1.842│ 1.896││ │social) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ SSD │ 1.554│ 1.608│ 1.646│ 1.687│ 1.708│ 1.730│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 53 │Asistent social I - (asistent social │ PL/M │ 1.593│ 1.680│ 1.753│ 1.827│ 1.882│ 1.938││ │principal) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent │ PL/M │ 1.551│ 1.636│ 1.705│ 1.778│ 1.831│ 1.885││ │social) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ PL/M │ 1.516│ 1.567│ 1.604│ 1.643│ 1.663│ 1.683│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 54 │Antrenor maestru (categoria I) │ │ 2.377│ 2.513│ 2.626│ 2.742│ 2.829│ 2.916││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor senior (categoria a II-a) │ │ 2.031│ 2.145│ 2.240│ 2.338│ 2.411│ 2.484││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a) │ │ 1.932│ 2.041│ 2.131│ 2.223│ 2.292│ 2.361││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor asistent (categoria a V-a şi │ │ 1.516│ 1.599│ 1.668│ 1.738│ 1.790│ 1.842││ │debutant) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 55 │Medic veterinar grad I │ S │ 2.429│ 2.569│ 2.685│ 2.803│ 2.891│ 2.980││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad II │ S │ 2.094│ 2.213│ 2.311│ 2.412│ 2.487│ 2.563││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │grad III │ S │ 1.826│ 1.929│ 2.013│ 2.099│ 2.164│ 2.229││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ S │ 1.604│ 1.662│ 1.703│ 1.747│ 1.770│ 1.793│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 56 │Tehnician IA │ M │ 1.686│ 1.780│ 1.857│ 1.936│ 1.994│ 2.054││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta I │ M │ 1.668│ 1.760│ 1.836│ 1.914│ 1.972│ 2.031││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta II │ M │ 1.602│ 1.690│ 1.763│ 1.838│ 1.893│ 1.950││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │treapta III │ M │ 1.534│ 1.618│ 1.687│ 1.758│ 1.811│ 1.864││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │debutant │ M │ 1.529│ 1.581│ 1.618│ 1.657│ 1.678│ 1.699│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 57 │Căpitan │ M │ 1.531│ 1.614│ 1.684│ 1.755│ 1.807│ 1.860│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 58 │ Şef mecanic │ M │ 1.516│ 1.599│ 1.668│ 1.738│ 1.790│ 1.842│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 59 │Ofiţer de punte, ofiţer mecanic, ofiţer │ M │ 1.520│ 1.603│ 1.672│ 1.742│ 1.794│ 1.846││ │electrician │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 60 │Şef timonier, şef echipaj │ M │ 1.520│ 1.603│ 1.672│ 1.742│ 1.794│ 1.846│└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘D. Nivelul salariilor de baza pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitarGRADUL IIFuncţii didactice de conducere, de îndrumare şi control*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Instituţia de învăţământ │ Salariul de bază - lei - ││crt.│ ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤│ │ │Inspector │Inspector │Inspector │Director CCD││ │ │şcolar │şcolar │şcolar │ ││ │ │general │general │ │ ││ │ │ │adjunct │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │Inspectorate şcolare │ 6.100 │ 5.735 │ 4.980 │ - │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ 2 │Casa corpului didactic │ - │ - │ - │ 5.735 │└────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Unitatea de învăţământ/clase/grupe │ Salarii de bază ││crt.│ │ - lei - ││ │ ├─────────┬────────┬────────────────┬───────────────┤│ │ │Director │Director│Contabil-şef │ Secretar-şef ││ │ │ (S) │adj. (S)│(administrator │ ││ │ │ │ │financiar) │ ││ │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬───────┤│ │ │ │ │ (S) │ (M) │ (S) │ (M) │├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 1 │Şcoli gimnaziale ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.520│ 4.373│ 3.721│ 2.742│ 3.348│ 2.483││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.534│ 4.390│ 3.750│ 2.760│ 3.367│ 2.511│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 2 │Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.600│ 4.380│ 3.780│ 2.760│ 3.400│ 2.530││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.623│ 4.418│ 3.798│ 2.808│ 3.416│ 2.560│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 3 │Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.743│ 4.418│ 3.871│ 2.856│ 3.527│ 2.613││ ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.803│ 4.496│ 3.953│ 2.898│ 3.595│ 2.663│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 4 │Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, │ 4.803│ 4.496│ 3.953│ 2.898│ 3.595│ 2.663││ │şcoli - din învăţământul special cu cel │ │ │ │ │ │ ││ │puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari │ │ │ │ │ │ ││ │cu internat/cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 5 │Palatul Naţional al Copiilor │ 4.803│ 4.496│ 3.953│ 2.898│ │ │└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘GRADUL IFuncţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Unitatea de învăţământ/clase/grupe │ Salariul de bază ││crt.│ │ - lei - ││ │ ├─────────┬────────┬────────────────┬───────────────┤│ │ │Director │Director│Contabil-şef │ Secretar-şef ││ │ │ (S) │adj. (S)│(administrator │ ││ │ │ │ │financiar) │ ││ │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬───────┤│ │ │ │ │ (S) │ (M) │ (S) │ (M) │├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 1 │Grădiniţe cu program normal ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de│ 4.016│ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 12 grupe │ 4.107│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 2 │Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de│ 4.197│ │ │ │ │ ││ │preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 12 grupe │ 4.288│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 3 │Şcoli primare, conform art. 19 alin. (2) din│ 4.213│ │ │ │ │ ││ │Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 4 │Şcoli gimnaziale │├────┼────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ a)│sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform │ 4.233│ │ │ │ │ ││ │art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără│ │ │ │ │ │ ││ │structuri arondate │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │cu 1-2 structuri arondate │ 4.279│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │cu 3-5 structuri arondate │ 4.324│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │cu peste 5 structuri arondate │ 4.369│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│300-499 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.369│ 4.007│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ c)│500-599 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.410│4.175*1)│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ d)│24 clase/clase şi grupe sau 600-749 │ 4.460│4.280*1)│ 3.610│ 2.624│ 3.235│ 2.366││ │elevi/elevi şi preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ e)│750-899 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.475│ 4.350│ 3.710│ 2.724│ 3.335│ 2.466│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 5 │Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale │├────┼────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ a)│sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform │ 4.279│ │ │ │ │ ││ │art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără│ │ │ │ │ │ ││ │structuri arondate**) │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform │ 4.324│ │ │ │ │ ││ │art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │ ││ │structuri arondate │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ c)│300-499 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.415│ 4.007│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ d)│500-599 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.480│4.225*1)│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ e)│24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/ │ 4.551│4.325*1)│ 3.660│ 2.674│ 3.285│ 2.416││ │elevi şi preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ f)│750-899 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.596│ 4.365│ 3.760│ 2.748│ 3.385│ 2.515│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 6 │Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │300-499 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.505│ 4.007│ 3.728│ 2.705│ 3.406│ 2.495│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 7 │Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ a)│500-749 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.641│4.340*1)│ 3.778│ 2.754│ 3.456│ 2.545│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ b)│750-899 elevi/elevi şi preşcolari │ 4.722│ 4.385│ 3.827│ 2.803│ 3.506│ 2.594│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 8 │Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică ││ ├────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ │până la 20 grupe, dar nu mai puţin de 300 │ 4.159│ │ │ │ │ ││ │elevi/elevi şi preşcolari***) │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │20-24 grupe*2) dar nu mai puţin de 300 │ 4.219│ │ │ │ │ ││ │elevi/elevi şi preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │25-29 grupe, dar nu mai puţin de 300 │ 4.269│ │ │ │ │ ││ │elevi/elevi şi preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │30-35 grupe │ 4.369│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │36-50 grupe │ 4.460│ │ 3.760│ 2.773│ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ │peste 50 grupe │ 4.551│ 4.385│ 3.809│ 2.803│ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 9 │Palate ale copiilor şi elevilor cu │ 4.722│ 4.385│ 3.809│ 2.803│ │ ││ │personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 10 │Cluburi ale copiilor şi elevilor cu │ 4.279│ │ │ │ │ ││ │personalitate juridică, dar nu mai puţin de │ │ │ │ │ │ ││ │300 elevi/preşcolari │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 11 │Grădiniţe învăţământ special │ 4.188│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 12 │Şcoli speciale │├────┼────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ a) │cu până la 16 clase, inclusiv ****) │ 4.415│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ b) │cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină │ 4.505│ 4.189│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ c) │peste 16 clase fără internat/cantină │ 4.551│ 4.280│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ d) │peste 24 de clase cu internat/cantină │ 4.641│ 4.348│ 3.760│ 2.773│ 3.385│ 2.515│├────┼────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┤│ 13 │ Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special │├────┼────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┤│ a) │cu până la 16 clase fără internat/cantină │ 4.415│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ b) │cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină │ 4.551│ 4.280│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ c) │cu cel puţin 24 de clase fără internat/ │ 4.641│ 4.334│ │ │ │ ││ │cantină │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ d) │cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină│ 4.722│ 4.385│ 3.809│ 2.803│ 3.459│ 2.589│├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 14 │Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă │ 4.596│ │ 3.710│ 2.724│ │ ││ │Educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti │ │ │ │ │ │ ││ │de Resurse şi Asistenţă Educaţională │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┤│ 15 │Centre şcolare pentru educaţie incluzivă │ 4.596│ 4.325│ 3.710│ 2.724│ │ │└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.

  **) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.

  ***) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016-2017.

  ****) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe.

  *1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor.

  *2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ.

  ──────────
  NOTĂ:Diferenţele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se menţin la 20% sub nivelul prevăzut la funcţiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel.
  -----