HOTĂRÂRE nr. 37 din 27 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP."2. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în noua structura organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Florian-Dorel Bodog

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 37.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului SănătăţiiNumăr maxim de posturi = 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului*Font 9*    ┌─────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐    │ COLEGIUL ├─────────┤ MINISTRU ├──────────────┤ COLEGIUL │    │ MINISTERULUI │ └─────┬────┘ │ CONSULTATIV │    │ SĂNĂTĂŢII │ │ │ AL MINISTRULUI │    └─────────────────┘ │ │ SĂNĂTĂŢII │                                      │ └────────────────┘                                      │ ┌──────────────────┐                      ┌─────────────┐ ├──┤ Cabinet ministru │                      │ U.P.P. ***) ├─┤ └──────────────────┘                      └─────────────┘ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐ │Corpul de control**) ├──────────────┼──┤ Serviciul de integritate │ └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                                      │                    ┌───────────────┐ │ ┌───────────┐                    │Serviciul audit│ ├─────┤ U.M.P. *) │                    │ public ├─┤ └───────────┘┌──────────────────┐└───────────────┘ ││ Direcţia relaţii │ ││cu presa, afaceri ├──────────────────┤│ europene şi │ ││ relaţii │ ││ internaţionale │ │└──────────────────┘ │       ┌───────────────────┬──────────┼──────────┬────────────────┬─────────────────┐       │ │ │ │ │ │┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐│Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │├────────────────┤ ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │Subsecretar││ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ de stat ││secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │└────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────────┘                                      │                                 ┌────┴────┐ ┌─────────────────┐  ┌────────────────────┐ ┌─┤Secretar │ ┌─┤Secretar general │  │ Serviciul avizare │ │ │ general ├──┤ │ adjunct │  │interministerială şi│ │ └─────┬───┘ │ └─────────────────┘  │ pregătire şedinţe ├───────┘ │ │  │ de Guvern │ │ │ ┌─────────────────┐  └────────────────────┘ │ └─┤Secretar general │                                       │ │ adjunct │                                       │ └─────────────────┘ ┌─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬┴────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┐┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│M1 │ │M2 │ │M3 │ │M4 │ │M5 │ │M6 │ │M7 │ │M8 │ │M9 │ │M10│ │M11│ │M12│ │M13│└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │M1 - Centrul de resurse umane în sănătate publică*) │ │M2 - Direcţia generală programe │ │M2.1 - Unitatea implementare şi coordonare programe**) │ │M2.2 - Agenţia naţională pentru programe*) │ │M2.3 - Serviciul investiţii şi achiziţii │ │M2.4 - Serviciul medicină de urgenţă │ │M3 - Direcţia generală economică │ │M4 - Direcţia patrimoniu şi IT │ │M5 - Direcţia management şi structuri sanitare │ │M6 - Direcţia generală juridic, resurse umane şi salarizare │ │M7 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică │ │M8 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale │ │M9 - Inspecţia sanitară de stat**) │ │M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă***) │ │M11 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică │ │M12 - Compartiment relaţia cu Parlamentul │ │M13 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele │ │*) funcţionează la nivel de direcţie*) │ │**) funcţionează la nivel de serviciu │ │***) funcţionează la nivel de compartiment │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)PARCUL DE AUTOTURISMEal Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐│Nr. │ Activitatea specifică │ Număr de │ Consum maxim de ││crt.│ │autoturisme│carburant pe lună││ │ │ │ (litri) │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 1.│Programul naţional de sănătate │ 1 │ 150 │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 2.│Inspecţia sanitară de stat │ 1 │ 150 │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 3.│Activitatea de coordonare a politicilor │ 1 │ 150 ││ │şi strategiilor din domeniul sănătăţii │ │ ││ │populaţiei la nivel naţional │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 4.│Activitatea de asigurare a reprezentării │ 1 │ 150 ││ │Ministerului Sănătăţii în faţa │ │ ││ │instanţelor judecătoreşti │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘-----