HOTĂRÂRE nr. 42 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 şi având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 84 alin. (1) şi (2), art. 111 alin. (6), art. 137 alin. (4), art. 142 alin. (7) şi art. 205 alin. (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) prevederile referitoare la transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 705/1993 privind acordarea de reduceri pentru transportul pe calea ferată al elevilor şi studenţilor, în perioada vacanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 17 decembrie 1993; c) prevederile referitoare la transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.187/2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 4 decembrie 2000, cu modificările ulterioare; d) prevederile referitoare la transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2003 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare; e) prevederile referitoare la transportul feroviar şi cu metroul, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.468/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.087 din 2 decembrie 2005.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Alexandru-Răzvan Cuc

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice şi

  fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 31 ianuarie 2017.Nr. 42.  +  AnexăNORMA 31/01/2017