ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 30 iunie 1999pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICPână la data intrării în vigoare a legii referitoare la cooperatia de credit, elaborata în condiţiile art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, se suspenda aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernator--------