ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale,reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1(1) Se înființează Ministerul Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului Administrației și Internelor.(2) Activitatea instituției prefectului este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, și din alte surse legal constituite.(3) Prefectul funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. (la 01-04-2013, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4) Ministerul Afacerilor Interne îndrumă și controlează activitatea prefecților și a instituției prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege. (la 01-04-2013, Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 2Se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și prin preluarea activității în domeniul administrației publice, a structurilor și a instituțiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul 3(1) Se înființează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului și Pădurilor și prin preluarea activităților și a structurilor specializate din domeniul pisciculturii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din domeniul schimbărilor climatice de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(2) În cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice se înființează Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul ministerului, cu atribuții în coordonarea la nivel național a domeniilor ape, păduri și piscicultură. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3) Conducerea Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură se exercită de către ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură. (la 01-04-2013, Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4) Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură reprezintă Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție. (la 01-04-2013, Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. (la 01-04-2013, Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (6) Ministrul delegat își îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, specifice domeniului coordonat. (la 01-04-2013, Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (7) Ministrul delegat numește și eliberează din funcție personalul Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură, în condițiile legii. (la 01-04-2013, Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (8) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. (la 01-04-2013, Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 4(1) Se înființează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și prin preluarea activităților și a structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii de la Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, din domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale de la Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale și din domeniul activităților de promovare a comerțului exterior de la Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, instituție publică cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei se desființează Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale și Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine.(3) În cadrul Ministerului Economiei se înființează Departamentul pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul ministerului, cu atribuții în coordonarea la nivel național a domeniilor energetic și resurselor energetice. (la 01-04-2013, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3^1) Conducerea Departamentului pentru Energie se exercită de către ministrul delegat pentru energie. (la 01-04-2013, Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3^2) Ministrul delegat pentru energie reprezintă Departamentul pentru Energie în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție. (la 01-04-2013, Alin. (3^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3^3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. (la 01-04-2013, Alin. (3^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3^4) Ministrul delegat își îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat. (la 01-04-2013, Alin. (3^4) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3^5) Ministrul delegat numește și eliberează din funcție personalul Departamentului pentru Energie, în condițiile legii. (la 01-04-2013, Alin. (3^5) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3^6) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Energie, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei. (la 01-04-2013, Alin. (3^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4) În cadrul Ministerului Economiei se înființează Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul ministerului, cu atribuții în coordonarea la nivel național a domeniilor întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism. (la 01-04-2013, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4^1) Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism se exercită de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism. (la 01-04-2013, Alin. (4^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4^2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism reprezintă Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție. (la 01-04-2013, Alin. (4^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4^3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. (la 01-04-2013, Alin. (4^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4^4) Ministrul delegat își îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat. (la 01-04-2013, Alin. (4^4) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4^5) Ministrul delegat numește și eliberează din funcție personalul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, în condițiile legii. (la 01-04-2013, Alin. (4^5) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4^6) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei. (la 01-04-2013, Alin. (4^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (5) În subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism se înființează Autoritatea Națională pentru Turism, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, prin preluarea structurilor și activităților în domeniul turismului prevăzute la alin. (1).(6) Înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) Ministrul economiei asigură, în condițiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie și ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. (la 21-03-2014, Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014. )  +  Articolul 5(1) Se înființează Ministerul Educației Naționale, prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și prin preluarea activității și structurilor specializate de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică se desființează.(3) În cadrul Ministerului Educației Naționale funcționează ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care coordonează activitățile din domeniile învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâri ale Guvernului, trec în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, următoarele:a) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau subordinea Guvernului, a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului Mediului și Pădurilor, Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) alte institute, centre, stațiuni sau unități de cercetare organizate ca instituții publice ori de drept public.(5) Institutele, centrele sau stațiunile aflate în coordonarea ori în subordinea Academiei Române și a academiilor de ramură pot trece în coordonarea Ministerului Educației Naționale numai cu acordul Academiei Române și al academiilor de ramură.  +  Articolul 6(1) Se înființează Ministerul Tineretului și Sportului prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret se desființează.  +  Articolul 7Se înființează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 8(1) Se înființează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Abrogat. (la 20-11-2015, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015. )  +  Articolul 9Se înființează Ministerul Culturii, prin reorganizarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.  +  Articolul 10(1) Se înființează Ministerul pentru Societatea Informațională, prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.(2) Se înființează Agenția pentru Agenda Digitală a României, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru Societatea Informațională, prin comasarea prin fuziune a Centrului Național de Management al Societății Informaționale, a Centrului Național România Digitală și a Centrului Național de Supercomputing. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informațională. (la 01-04-2013, Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4) Se înființează Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, organism fără personalitate juridică, ce are ca principal scop asistarea Ministerului pentru Societatea Informațională în elaborarea, integrarea, corelarea și monitorizarea politicii în domeniul societății informaționale. (la 01-04-2013, Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (5) În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională emite avize conforme, însoțite de recomandări cu caracter obligatoriu. (la 01-04-2013, Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (6) Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informațională. (la 01-04-2013, Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 11(1) Se înființează Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Europene.(2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competențelor sale, atât structurile din cadrul instituțiilor care exercită atribuțiile autorităților de management și ale organismelor intermediare, cât și structurile din cadrul instituțiilor care exercită atribuțiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. (la 28-02-2014, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (3) Ministerul Fondurilor Europene gestionează potrivit competențelor sale instrumentele de preaderare PHARE și ISPA. (la 19-02-2013, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. ) (4) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru:a) coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, a instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 și a mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2019;b) coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 și a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și prin mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2019. (la 28-02-2014, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (5) Ministerul Fondurilor Europene exercită următoarele funcții:a) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene;b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 și a fondurilor alocate prin mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2019; (la 28-02-2014, Lit. c) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) d) de Autoritate de management pentru: Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport pentru perioada de programare 2007-2013 și pentru: Programul operațional Infrastructura mare, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Asistență tehnică și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate pentru perioada de programare 2014-2020; (la 22-12-2014, Lit. d) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014. ) e) de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;f) de punct național de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere;g) de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;h) de operator de program pentru domeniile de finanțare, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014;i) de coordonator național al asistenței în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană, privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;j) de punct național de contact pentru programele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene; (la 28-02-2014, Lit. j) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) k) de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică;l) de Autoritate de management pentru Programul ISPA;m) de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul frontierelor externe și Programul de cooperare elvețiano-român;n) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009 și 2009-2014 și fondurile alocate prin mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2019;-----------Lit. n) a alin. (5) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. (la 19-02-2013, Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. ) (6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat să emită ordine și instrucțiuni, potrivit competențelor sale, privind procesul de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a Programului de cooperare elvețiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 și a mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2019, în vederea implementării corecte și eficiente a acestora. (la 28-02-2014, Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (7) Ordinele emise în comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, precum și instrucțiunile cu caracter tehnic și financiar emise de ministrul fondurilor europene potrivit competențelor prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii pentru structurile care au ca obiect de activitate coordonarea și gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a Programului de cooperare elvețiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 și a mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2019. (la 28-02-2014, Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (8) Ministerul Fondurilor Europene poate efectua controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor europene prevăzute la alin. (6) în vederea implementării corecte și eficiente a acestora. (la 19-02-2013, Alin. (8) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. ) (9) Ministerul Fondurilor Europene poate achiziționa servicii, în conformitate cu atribuțiile sale și cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. (la 19-02-2013, Alin. (9) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. ) (10) Ministerul Fondurilor Europene poate încheia, în conformitate cu atribuțiile sale, protocoale de colaborare/cooperare cu entități naționale și internaționale. (la 19-02-2013, Alin. (10) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. )  +  Articolul 12(1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de modificare a hotărârii sale de organizare și funcționare, Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea și structurile specializate ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Departamentului pentru Românii de Pretutindeni se desființează.(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activitățile din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni. (la 04-07-2013, Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013, care introduce pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. ) (3^1) Guvernul reglementează, prin hotărâre, organizarea și funcționarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni. (la 04-07-2013, Alin. (3^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013, care introduce pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013. ) (4) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea și structurile în domeniul afacerilor europene de la Ministerul Afacerilor Europene.(5) Abrogat. (la 05-01-2017, Alineatul (5) din Articolul 12 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul VI, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 și-a încetat efectele juridice conform art. 16 alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. ) (6) În scopul asigurării coordonării interinstituționale a procesului de formulare a poziției naționale privind inițiativele europene legislative și fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe funcționează Sistemul național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene. Organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 01-04-2013, Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 12^1Abrogat. (la 30-01-2017, Articolul 12^1 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul 6 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017 )  +  Articolul 13În cadrul Ministerului Finanțelor Publice funcționează ministrul delegat pentru buget, care coordonează activitățile din domeniile bugetului, trezoreriei, ajutorului de stat, activelor statului și datoriei publice. (la 01-04-2013, Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 14Atribuțiile viceprim-miniștrilor, prevăzuți în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului. (la 21-03-2014, Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 05-01-2017, Articolul 15 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul VI, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 și-a încetat efectele juridice conform art. 16 alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale  +  Articolul 16(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii Guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe și în domeniul parteneriatului public-privat, exercitând funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniile de activitate. (la 03-07-2015, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. ) (2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor preia activitățile în domeniile investițiilor străine, respectiv al serviciilor generale, precum și structurile specializate în aceste domenii, în limita unui număr de 52 de posturi, din cadrul Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine. (la 21-03-2014, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece din subordinea Secretariatului General al Guvernului în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor. (la 21-03-2014, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Conducerea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor se exercită de către secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor. (la 21-03-2014, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) și (3) ale art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. ) (4^1) Ministrul delegat îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite în ceea ce privește investițiile publice efectuate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1). (la 01-04-2013, Alin. (4^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (5) Ministrul delegat prevăzut la alin. (4) reprezintă Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție. (la 21-03-2014, Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(7) Ministrul delegat numește și eliberează din funcție personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în condițiile legii. (la 21-03-2014, Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (8) Abrogat. (la 21-03-2014, Alin. (8) al art. 16 a fost abrogat de pct. 3 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014. ) (9) Organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 21-03-2014, Alin. (9) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (10) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor este unitate de achiziții centralizate, în sensul art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, în scopul achiziției produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură desemnate prin hotărâre a Guvernului. (la 21-03-2014, Alin. (10) al art. 16 a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 17  +  Articolul 17Abrogat. (la 17-12-2014, Art. 17 a fost abrogat de lit. b) a art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. )  +  Articolul 18(1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece în coordonarea ministrului economiei.(2) Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigură de la bugetul de stat, cât și pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent activităților de privatizare și de valorificare a activelor statului.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul economiei va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 19(1) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului economiei.(2) Structurile din cadrul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie cu atribuții în procesul de restructurare și privatizare a societăților comerciale din domeniul energiei și de exercitare a calității de acționar al statului la societățile și companiile naționale din domeniul energiei se reorganizează ca direcție în subordinea directă a ministrului delegat pentru energie. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 20(1) Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, are calitatea de acționar al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, înființat potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și al Fondului Român de Contragarantare, înființat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, iar ministrul finanțelor publice coordonează activitatea acestora.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul finanțelor publice supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de reorganizare a Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii și a Fondului Român de Contragarantare. (la 01-04-2013, Art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 21(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, numită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activității din domeniul protecției copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și din domeniul adopțiilor de la Oficiul Român pentru Adopții.(2) Finanțarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(3) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.Art. 21 a fost modificat de conform art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 22Abrogat. (la 23-11-2016, Articolul 22 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Articolul 28, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 08 noiembrie 2016 )  +  Articolul 22^1Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor bugetare aprobate pe același an prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014, în anexa nr. 3/15/27 la bugetul său aprobat pe anul 2015 prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284 - Programul Național de Dezvoltare Locală, și să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate. (la 03-07-2015, Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. )  +  Articolul 23(1) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Finanțelor Publice în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.(2) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este finanțată de la bugetul de stat. (la 08-05-2013, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 mai 2013. ) (3) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului; președintele are calitatea de ordonator principal de credite. (la 08-05-2013, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 mai 2013. ) (4) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, constituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare, precum și Comisia centrală pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, funcționează autonom.  +  Articolul 24Secretariatul de Stat pentru Culte, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, se reorganizează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 25(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C este finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Articolul 26(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau sub autoritate exercită atribuțiile specifice ale ministerelor și autorităților administrației publice în subordinea ori sub autoritatea cărora se află entitățile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte instituții publice preiau personalul aferent acestor activități în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor care derulau aceste activități.(4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.(5) Organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (la 01-04-2013, Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (6) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (6) al art. 26 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )  +  Articolul 27(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-înființate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat.(2) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către noii ordonatori principali de credite în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (1) și (2) se efectuează plăți de către șefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor de la care au fost preluate activitățile.(4) Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se transferă din contabilitatea ordonatorilor de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în contabilitatea ministerelor nou-înființate pe baza protocoalelor de predare-preluare și a precizărilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2013.  +  Articolul 28(1) Veniturile proprii obținute de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care se reorganizează ca instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, pot fi utilizate pe destinațiile prevăzute de lege până la data semnării protocoalelor prevăzute la art. 27 alin. (4).(2) Veniturile proprii ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) rămase neutilizate la data semnării protocolului prevăzut la art. 27 alin. (4) se virează integral la bugetul de stat.(3) Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele prevăzute la alin. (2) și procedura de restituire de la bugetul de stat a eventualelor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin precizări aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 29În limita creditelor bugetare deschise și a ordonanțărilor de plată aprobate până la data de 21 decembrie 2012 din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot fi dispuse plăți pe destinațiile prevăzute de lege de către persoanele abilitate în acest scop de către ordonatorii de credite ai bugetelor respective, până la termenele prevăzute în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012.  +  Articolul 30La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finanțelor publice poate emite precizări în legătură cu aplicarea prevederilor art. 27-29 din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 31Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 32(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltarea regională și cu Ministerul Economiei în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;b) Ministerul Administrației și Internelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cazul prevederilor care reglementează domeniul administrație publică și cu Ministerul Afacerilor Interne în cazul prevederilor care reglementează domeniul interne;c) Ministerul Mediului și Pădurilor cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului și pădurilor;d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul pisciculturii;e) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul schimbărilor climatice;f) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri cu Ministerul Economiei;g) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu Ministerul pentru Societatea Informațională;h) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu Ministerul Educației Naționale în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile educației, cercetării științifice și dezvoltării tehnologice și cu Ministerul Tineretului și Sportului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile sportului și tineretului;i) Ministerul Afacerilor Europene cu Ministerul Fondurilor Europene în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul coordonării și gestionării fondurilor europene și cu Ministerul Afacerilor Externe în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul afacerilor europene;j) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu Ministerul Transporturilor;k) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu Ministerul Culturii;l) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.m) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. (la 01-04-2013, Lit. m) a alin. (1) al art. 32 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (2) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Română de Investiții" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor". (la 27-06-2008, Alin. (2) al art. 32 care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2008, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 , cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor". (la 03-10-2003, Alin. (3) al art. 32 care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3^1) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma "ministrul transporturilor și infrastructurii" se înlocuiește cu sintagma "secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor". (la 03-10-2003, Alin. (3^1) al art. 32 care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost modificat de alin. (3) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3^2) Abrogat. (la 17-12-2014, Alin. (3^2) al art. 32 a fost abrogat de lit. b) a art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. ) (4) În cuprinsul Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor". (la 04-11-2010, Alin. (4) al art. 32 care modifică LEGEA nr. 178 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 5 octombrie 2010, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (5) În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările și completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor», după caz, iar sintagma «ministrul transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor», după caz. (la 01-02-2002, Alin. (5) al art. 32 care modifică ORDONANȚA nr. 15 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002, a fost modificat de alin. (2) și (3) ale art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. ) (6) În cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 61^1 și 61^2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 21 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor», după caz, iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor», după caz. (la 29-06-1998, Alin. (6) al art. 32 care modifică ORDONANȚA nr. 43 din 28 august 1997, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998, a fost modificat de alin. (2) și (3) ale art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. ) (7) În cuprinsul art. 41^1 alin. (1), art. 57 și 58 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor», iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ordin comun al ministrului transporturilor și al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor». (la 29-06-1998, Alin. (7) al art. 32 care modifică ORDONANȚA nr. 43 din 28 august 1997, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998, a fost modificat de alin. (2) și (3) ale art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează după cum urmează:I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 1 alineatul (1), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat care are calitatea de ordonator terțiar de credite; în cadrul departamentului funcționează secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; departamentul asigură și coordonează realizarea activităților în cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 a fost modificata de subpct. 1 al pct. XI al art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.d) abrogată;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 a fost abrogata de subpct. 2 al pct. XI al art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.b) La articolul 1 alineatul (1), literele f) și j^1) se abrogă.c) La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Art. 2. - (1) Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entități:a) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;b) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;c) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat;d) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;e) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;f) Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.g) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (la 23-04-2007, Alin. (1) al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007, modificată de lit. c) a pct. I al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) II. Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort față de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și față de Regia Autonomă «Monitorul Oficial».(2) Secretarul general al Guvernului coordonează următoarele entități:a) Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;b) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat;c) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului*);d) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;e) Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;f) Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;g) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;h) Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (la 29-12-2000, Alin. (2) al art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000, modificat de pct. II al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) III. Legea nr. 274/2004*) privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (la 17-02-2010, Alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010, modificat de lit. a) a pct. III al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de alin. (4) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumit în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.b) Articolul 4 va avea următorul cuprins: (la 17-02-2010, Art. 4 din LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010, modificat de lit. b) a pct. III al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de alin. (4) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 4Finanțarea Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.c) Articolul 6^1 se abrogă.d) La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. (la 17-02-2010, Art. 8 din LEGEA nr. 274 din 21 iunie 2004, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010, modificat de lit. d) a pct. III al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de alin. (4) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:«(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de reprezentant al statului ca acționar majoritar al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobă anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice, politica de risc a Fondului. (la 01-08-2004, Pct. IV al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică LEGEA nr. 346 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004, a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) V. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice;b) La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferența urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.c) Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfășurată, precum și programul de activitate pentru exercițiul următor.Pct. V al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009, a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.VI. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului" la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998*) privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– După numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Demnitar Număr total de posturi
  "2^1Viceprim-ministru fără portofoliu 8"
  *) Anexa 1 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 a fost înlocuită cu anexă din ORDONANȚA nr. 2 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013, având următorul conținut:Anexa 1Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului
  Nr. crt. Demnitar Numărul total de posturi
  1. Prim-ministru 18
  2. Viceprim-ministru cu portofoliu, ministru de stat 12
  3. Viceprim-ministru fără portofoliu 8
  4. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei Primului-Ministru 8
  5. Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru relația cu Parlamentul și Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine 4
  6. Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat 3
  VII. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publiceb) La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pot beneficia de locuință de serviciu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, conducătorii instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale, șefii de departamente, precum și secretarii generali și secretarii generali adjuncți, directorii generali și persoanele care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice.VIII. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare A.A.A.S., este instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului economiei. (la 23-04-2004, Alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) b) La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) A.A.A.S. este condusă de un președinte și de 3 vicepreședinți. (la 23-04-2004, Alin. (1) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) IX. Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 6^6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^6(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.b) La anexa nr. 1, definiția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor va avea următorul cuprins:Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 31-01-2004, Pct. IX al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică ORDONANȚA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) X. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniștri, miniștri de stat, precum și miniștri delegați, cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.b) La articolul 15, litera d) va avea următorul cuprins:d) secretarii de stat și subsecretarii de stat; (la 02-04-2001, Pct. X al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001, a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) XI. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.---------Alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014.  +  Articolul 1(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.XII. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 3, literele a), d), e) și g) vor avea următorul cuprins:a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale;-----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011...........................................................................d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale; (la 04-04-2013, Lit. d) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) e) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale și de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice; (la 04-04-2013, Lit. e) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) ..........................................................................g) de organ de decizie, în condițiile legii, în soluționarea de litigii între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii;------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.b) La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 7, 9, 11 și 12 vor avea următorul cuprins:2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, susținând, în cadrul acestora, politica și strategia națională în domeniu, și poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaționale cu caracter tehnic; (la 04-04-2013, Pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) .........................................................................4. pune în aplicare, în condițiile legii, acorduri internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale; (la 04-04-2013, Pct. 4 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) .........................................................................6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice, precum și în domeniul serviciilor poștale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informațională, precum și propuneri de acte normative în domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului; (la 04-04-2013, Pct. 6 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) 7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea și gestionarea frecvențelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea și funcționarea ANCOM, precum și alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională; (la 04-04-2013, Pct. 7 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) ..........................................................................9. implementează programe de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANCOM; (la 04-04-2013, Pct. 9 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) ..........................................................................11. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competențelor stabilite prin acestea; (la 04-04-2013, Pct. 11 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) 12. soluționează litigii, în condițiile legii, între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali. (la 04-04-2013, Pct. 12 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) c) La articolul 10 alineatul (2), punctele 11 și 20^1 vor avea următorul cuprins:11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obținerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental; (la 04-04-2013, Pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) ..........................................................................20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligații în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice. (la 04-04-2013, Pct. 20^1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) ------------Pct. XII al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.XIII. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:a) Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum și prin Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de construcție de drumuri de interes național, prin Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, prin aeroporturile de interes național, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum și pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcția de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administrațiile portuare și/sau de căi navigabile, precum și instituțiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii de transport naval, precum și pentru lucrările portuare de transport feroviar și rutier;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 2 din LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010 a fost modificată de art. 80, Cap. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016.b) La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale sau în cele ale autorităților administrației publice județene și locale, privind dezvoltarea de obiective de interes național, respectiv de interes județean și local, sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Construcții prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare."------------Alin. (2) al art. 25 din LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010, modificat de lit. b) a pct. XIII al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.c) Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33 - Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară."------------Art. 33 din LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010, modificat de lit. c) a pct. XIII al art. 33 din prezenta ordonanța de urgență, a fost modificat de alin. (2) al art. 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.------------ (la 23-12-2010, Pct. XIII al art. 33 din prezentul act normativ, care modifică LEGEA nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010, a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )
   +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2012;2. alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare;3. articolul V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 132/2012.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru
  ape, păduri și piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat pentru
  întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Maria Grapini
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul delegat pentru
  românii de pretutindeni,
  Cristian David
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior, cercetare
  științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Adriana Doina Pană
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Ministrul delegat pentru
  relația cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul delegat pentru
  proiecte de infrastructură
  de interes național și
  investiții străine,
  Dan-Coman Șova
  București, 22 decembrie 2012.Nr. 96.------