LEGE nr. 114 din 23 iunie 1999privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 25 iunie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, cu următoarea modificare:– Articolul unic, partea introductivă, va avea următorul cuprins:  +  Articolul UNICLa articolul 15, alineatul (1) litera a) și alineatul (2) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și vor avea următorul cuprins:Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PAULA IVĂNESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  --------