HOTĂRÂRE nr. 32 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.740 lei. (3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 1."2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 330 lei. (3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 3."3. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 18 ianuarie 2017.Nr. 32.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)Costurile standard per elev/preşcolar pentrucheltuielile cu salariile, sporurile,indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prinlege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentruunităţile de învăţământ, pentru anul 2017*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Nivel/filieră/profil │ Forma de │Standarde de cost│ Standarde de cost ││crt.│ │învăţământ│pe elev, pe medii│ pe elev, pe medii ││ │ │ │ şi pe niveluri │ şi pe niveluri ││ │ │ │ - lei - │(pentru învăţământul││ │ │ │ │ în limbile ││ │ │ │ │ minorităţilor) ││ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├────────┬────────┼─────────┬──────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 1│Învăţământ preşcolar cu program normal │ zi │ 2480 │ 2712 │ 2480 │ 2712 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 2│Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ │ zi │ 4548 │ 4548 │ 4548 │ 4548 ││ │săptămânal │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 3│Învăţământ primar │ zi │ 2854 │ 3400 │ 3490 │ 4036 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 4│Învăţământ gimnazial │ zi │ 3740 │ 4301 │ 4275 │ 4836 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 5│Învăţământ liceal teoretic │ zi │ 3740 │ 3740 │ 4189 │ 4189 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 6│Învăţământ liceal tehnologic şi confesional │ zi │ 3868 │ 3868 │ 4317 │ 4317 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 7│Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de │ zi │ 4096 │ 4096 │ 4470 │ 4470 ││ │pregătire practică)/Învăţământ dual │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)Coeficienţii de diferenţiere pentru costurilestandard per elev/preşcolar şi coeficienţiide corecţie pentru învăţământul în limbileminorităţilor naţionale, pentru cheltuielilecu salariile, sporurile, indemnizaţiile şialte drepturi salariale în bani, stabiliteprin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Nivel/filieră/profil │ Forma de │Standarde de cost│ Standarde de cost ││crt.│ │învăţământ│pe elev, pe medii│ pe elev, pe medii ││ │ │ │ şi pe niveluri │ şi pe niveluri ││ │ │ │ - lei - │(pentru învăţământul││ │ │ │ │ în limbile ││ │ │ │ │ minorităţilor) ││ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├────────┬────────┼─────────┬──────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 1│Învăţământ preşcolar cu program normal │ zi │ 0,663 │ 0,725 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 2│Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ │ zi │ 1,216 │ 1,216 │ 0,000 │ 0,000 ││ │săptămânal │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 3│Învăţământ primar │ zi │ 0,763 │ 0,909 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 4│Învăţământ gimnazial │ zi │ 1,000 │ 1,150 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 5│Învăţământ liceal teoretic │ zi │ 1,000 │ 1,000 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 6│Învăţământ liceal tehnologic şi confesional │ zi │ 1,034 │ 1,034 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 7│Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de │ zi │ 1,095 │ 1,095 │ 0,100 │ 0,100 ││ │pregătire practică)/Învăţământ dual │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)Costurile standard per elev/preşcolar privindcheltuielile cu pregătirea profesională,cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,precum şi cheltuielile prevăzute la articolulbugetar "Bunuri şi servicii", pentru anul 2017*Font 8*┌────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│Praguri │ Tipuri de unităţi*) │Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││numerice│ │ pentru mediul urban/rural ││ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│ │ │ Zona 1 │ Zona 2│ Zona 3│ Zona 4│ Zona 5│ Zona 6│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 354 │ 357 │ 365 │ 375 │ 386 │ 396 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 339 │ 343 │ 350 │ 360 │ 370 │ 380 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 385 │ 389 │ 397 │ 408 │ 420 │ 432 │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 301-800│Grădiniţă │ 354 │ 357 │ 365 │ 375 │ 386 │ 396 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială │ 339 │ 343 │ 350 │ 360 │ 370 │ 380 ││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 385 │ 389 │ 397 │ 408 │ 420 │ 432 │└────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, calculul finanţării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costuri standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de învăţământ.

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)Coeficienţii de diferenţiere pentru costurilestandard per elev/preşcolar pentru cheltuielilecu pregătirea profesională, cheltuielile cuevaluarea periodică a elevilor şi cheltuielileprevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii"*Font 8*┌────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│Praguri │ Tipuri de unităţi │Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││numerice│ │ pentru mediul urban/rural ││ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│ │ │ Zona 1 │ Zona 2│ Zona 3│ Zona 4│ Zona 5│ Zona 6│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 1,0710 │ 1,0817│ 1,1031│ 1,1352│ 1,1674│ 1,1995││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 1,0270 │ 1,0373│ 1,0578│ 1,0886│ 1,1194│ 1,1502││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1661 │ 1,1778│ 1,2011│ 1,2361│ 1,2711│ 1,3061│├────────┼────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 301-800│Grădiniţă │ 1,0760 │ 1,0868│ 1,1083│ 1,1406│ 1,1728│ 1,2051││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Şcoală gimnazială │ 1,0320 │ 1,0423│ 1,0630│ 1,0939│ 1,1249│ 1,1559││ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1711 │ 1,1829│ 1,2063│ 1,2414│ 1,2765│ 1,3117│└────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------