HOTĂRÂRE nr. 31 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.740 lei. (3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 2."2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 330 lei. (3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 5."3. Anexele nr. 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 18 ianuarie 2017.Nr. 31.  +  Anexa 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)Costurile standard per elev/preşcolar pentrucheltuielile cu salariile, sporurile,indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prinlege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐│ │ │ │ │Standarde de cost│ Standarde de cost pe ││ │ │ Forma de │Număr mediu de │pe elev, pe medii│ elev, pe medii şi pe ││Nr. │ Nivel/filieră/profil │învăţământ│elevi pe clasă │ şi pe niveluri │ niveluri (pentru ││crt.│ │ │ │ - lei - │învăţământul în limbile││ │ │ │ │ │ minorităţilor) ││ │ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├───────┬───────┼────────┬────────┼───────────┬───────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Învăţământ preşcolar cu program normal │ Zi │ 20 │ 18 │ 2480 │ 2712 │ 2480 │ 2712 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Învăţământ preşcolar cu program prelungit/│ │ │ │ │ │ │ ││ │săptămânal │ Zi │ 20 │ 20 │ 4548 │ 4548 │ 4548 │ 4548 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Învăţământ primar │ Zi │ 24 │ 18 │ 2854 │ 3400 │ 3490 │ 4036 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│3.1 │Învăţământ primar - integrat*) │ Zi │ │ │ 4851 │ 4851 │ 5487 │ 5487 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │Învăţământ primar "step-by-step" │ Zi │ 24 │ 24 │ 4548 │ 4548 │ 5184 │ 5184 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │Învăţământ primar "A doua şansă" │ - │ 15 │ 12 │ 2200 │ 2648 │ 2836 │ 3284 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │Învăţământ primar vocaţional (altul decât │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializarea muzică) │ Zi │ 24 │ 20 │ 3591 │ 4294 │ 4145 │ 4848 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ Zi │ 24 │ 24 │ 6358 │ 6358 │ 6732 │ 6732 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│7.1 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ │ │ │ │ │ │ ││ │în regim suplimentar │ Zi │ │ │ 3131 │ 3131 │ 3131 │ 3131 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │Învăţământ gimnazial │ Zi │ 25 │ 20 │ 3740 │ 4301 │ 4275 │ 4836 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│8.1 │Învăţământ gimnazial - integrat*) │ Zi │ │ │ 6358 │ 6358 │ 6893 │ 6893 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │Învăţământ secundar inferior │ │ │ │ │ │ │ ││ │"A doua şansă" │ - │ 15 │ 12 │ 2491 │ 2992 │ 3026 │ 3527 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) │ Zi │ 25 │ 20 │ 4488 │ 5124 │ 4975 │ 5611 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│10.1│Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) în regim │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentar │ Zi │ │ │ 748 │ 748 │ 748 │ 748 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 11 │Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │muzică │ Zi │ 25 │ 25 │ 7854 │ 7854 │ 8228 │ 8228 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│11.1│Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │muzică în regim suplimentar │ Zi │ │ │ 3740 │ 3740 │ 3740 │ 3740 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │Învăţământ gimnazial │ FR │ 22 │ 22 │ 1515 │ 1796 │ 2050 │ 2331 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 13 │Învăţământ liceal teoretic │ Zi │ 28 │ 28 │ 3740 │ 3740 │ 4189 │ 4189 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 14 │Învăţământ liceal teoretic │ Seral │ 28 │ 28 │ 2772 │ 2772 │ 3221 │ 3221 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 15 │Învăţământ liceal tehnologic, militar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │pedagogic şi teologic │ Zi │ 28 │ 28 │ 3868 │ 3868 │ 4317 │ 4317 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 16 │Învăţământ liceal tehnologic │ Seral │ 28 │ 28 │ 3015 │ 3015 │ 3464 │ 3464 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 17 │Învăţământ liceal artistic (toate │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializările, excepţie specializarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │muzică) şi sportiv │ Zi │ 28 │ 28 │ 4937 │ 4937 │ 5386 │ 5386 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 18 │Învăţământ liceal cu specializarea muzică │ Zi │ 28 │ 28 │ 10472 │ 10472 │ 10921 │ 10921 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 19 │Învăţământ liceal │ FR │ 28 │ 28 │ 1459 │ 1459 │ 1908 │ 1908 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│19.1│Învăţământ liceal - integrat*) │ zi │ │ │ 6358 │ 6358 │ 6893 │ 6893 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 20 │Învăţământ profesional (inclusiv stagiile │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pregătire practică)/învăţământ dual │ Zi │ 28 │ 28 │ 4096 │ 4096 │ 4470 │ 4470 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 21 │Învăţământ postliceal/maiştri │ Zi │ 28 │ 28 │ 4096 │ 4096 │ 4096 │ 4096 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│21.1│Învăţământ postliceal/maiştri │ seral │ 28 │ 28 │ 3015 │ 3015 │ 3464 │ 3464 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 22 │Cantine-cămine (elevi cazaţi) │ - │ │ │ 1482 │ 1482 │ 1482 │ 1482 │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolarşi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbileminorităţilor naţionale, pentru cheltuielilecu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salarialeîn bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────┐│ │ │ │Standarde de cost│ Standarde de cost pe ││ │ │ Forma de │pe elev, pe medii│ elev, pe medii şi pe ││Nr. │ Nivel/filieră/profil │învăţământ│ şi pe niveluri │ niveluri (pentru ││crt.│ │ │ - lei - │ învăţământul în ││ │ │ │ │limbile minorităţilor)││ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├───────┬─────────┼───────────┬──────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │Învăţământ preşcolar cu program normal │ Zi │ 0,663 │ 0,725 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │Învăţământ preşcolar cu program prelungit/│ │ │ │ │ ││ │săptămânal │ Zi │ 1,216 │ 1,216 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 3 │Învăţământ primar │ Zi │ 0,763 │ 0,909 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│3.1 │Învăţământ primar - integrat*) │ Zi │ 1,297 │ 1,297 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 4 │Învăţământ primar "step-by-step" │ Zi │ 1,216 │ 1,216 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 5 │Învăţământ primar "A doua şansă" │ - │ 0,588 │ 0,708 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 6 │Învăţământ primar vocaţional (altul decât │ │ │ │ │ ││ │specializarea muzică) │ Zi │ 0,960 │ 1,148 │ 0,148 │ 0,148 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 7 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ Zi │ 1,700 │ 1,700 │ 0,100 │ 0,100 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│7.1 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ │ │ │ │ ││ │în regim suplimentar │ Zi │ 0,837 │ 0,837 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 8 │Învăţământ gimnazial │ Zi │ 1,000 │ 1,150 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│8.1 │Învăţământ gimnazial - integrat*) │ Zi │ 1,700 │ 1,700 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 9 │Învăţământ secundar inferior │ │ │ │ │ ││ │"A doua şansă" │ - │ 0,666 │ 0,800 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 10 │Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) │ Zi │ 1,200 │ 1,370 │ 0,130 │ 0,130 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│10.1│Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) în regim │ │ │ │ │ ││ │suplimentar │ Zi │ 0,200 │ 0,200 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 11 │Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ ││ │muzică │ Zi │ 2,100 │ 2,100 │ 0,100 │ 0,100 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│11.1│Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ ││ │muzică în regim suplimentar │ Zi │ 1,000 │ 1,000 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 12 │Învăţământ gimnazial │ FR │ 0,405 │ 0,480 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 13 │Învăţământ liceal teoretic │ Zi │ 1,000 │ 1,000 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 14 │Învăţământ liceal teoretic │ Seral │ 0,741 │ 0,741 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 15 │Învăţământ liceal tehnologic, militar, │ │ │ │ │ ││ │pedagogic şi teologic │ Zi │ 1,034 │ 1,034 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 16 │Învăţământ liceal tehnologic │ Seral │ 0,806 │ 0,806 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 17 │Învăţământ liceal artistic (toate │ │ │ │ │ ││ │specializările, excepţie specializarea │ │ │ │ │ ││ │muzică) şi sportiv │ Zi │ 1,320 │ 1,320 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 18 │Învăţământ liceal cu specializarea muzică │ Zi │ 2,800 │ 2,800 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 19 │Învăţământ liceal │ FR │ 0,390 │ 0,390 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│19.1│Învăţământ liceal - integrat*) │ zi │ 1,700 │ 1,700 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 20 │Învăţământ profesional (inclusiv stagiile │ │ │ │ │ ││ │de pregătire practică)/Învăţământ dual │ Zi │ 1,095 │ 1,095 │ 0,100 │ 0,100 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 21 │Învăţământ postliceal/maiştri │ Zi │ 1,095 │ 1,095 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│21.1│Învăţământ postliceal/maiştri │ seral │ 0,806 │ 0,806 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 22 │Cantine-cămine (elevi cazaţi) │ - │ 0,396 │ 0,396 │ 0,000 │ 0,000 │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)Costurile standard per elev/preşcolar privindcheltuielile cu pregătirea profesională,cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şicheltuielile prevăzute la articolulbugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2017*Font 8*┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││ │ │ pentru mediul urban/rural ││ Praguri │ Tipuri de unităţi ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ numerice │ │ Zona 1 │ Zona 2 │ Zona 3 │ Zona 4 │ Zona 5 │ Zona 6 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 354 │ 357 │ 365 │ 375 │ 386 │ 396 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 339 │ 343 │ 350 │ 360 │ 370 │ 380 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 385 │ 389 │ 397 │ 408 │ 420 │ 432 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 264 │ 267 │ 272 │ 280 │ 288 │ 296 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 301-800 │Grădiniţă │ 356 │ 359 │ 366 │ 377 │ 388 │ 398 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 341 │ 344 │ 351 │ 361 │ 372 │ 382 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 387 │ 391 │ 399 │ 410 │ 422 │ 433 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 266 │ 269 │ 274 │ 282 │ 290 │ 298 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ Peste 800 │Grădiniţă │ 359 │ 363 │ 370 │ 381 │ 392 │ 402 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 345 │ 348 │ 355 │ 365 │ 376 │ 386 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 391 │ 395 │ 402 │ 414 │ 426 │ 437 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 270 │ 272 │ 278 │ 286 │ 294 │ 302 │└────────────┴───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard perelev/preşcolar pentru cheltuielile cupregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică aelevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii"*Font 8*┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││ │ │ pentru mediul urban/rural ││ Praguri │ Tipuri de unităţi ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ numerice │ │ Zona 1 │ Zona 2 │ Zona 3 │ Zona 4 │ Zona 5 │ Zona 6 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 1,0710 │ 1,0817 │ 1,1031 │ 1,1352 │ 1,1674 │ 1,1995 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 1,0270 │ 1,0373 │ 1,0578 │ 1,0886 │ 1,1194 │ 1,1502 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1661 │ 1,1778 │ 1,2011 │ 1,2361 │ 1,2711 │ 1,3061 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 0,7995 │ 0,8075 │ 0,8235 │ 0,8474 │ 0,8714 │ 0,8954 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 301-800 │Grădiniţă │ 1,0760 │ 1,0868 │ 1,1083 │ 1,1406 │ 1,1728 │ 1,2051 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 1,0320 │ 1,0423 │ 1,0630 │ 1,0939 │ 1,1249 │ 1,1559 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1711 │ 1,1829 │ 1,2063 │ 1,2414 │ 1,2765 │ 1,3117 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 0,8045 │ 0,8125 │ 0,8286 │ 0,8528 │ 0,8769 │ 0,9010 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ Peste 800 │Grădiniţă │ 1,0870 │ 1,0979 │ 1,1197 │ 1,1523 │ 1,1849 │ 1,2175 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 1,0431 │ 1,0535 │ 1,0744 │ 1,1057 │ 1,1370 │ 1,1682 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1822 │ 1,1940 │ 1,2177 │ 1,2531 │ 1,2886 │ 1,3241 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 0,8155 │ 0,8237 │ 0,8400 │ 0,8645 │ 0,8889 │ 0,9134 │└────────────┴───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----