HOTĂRÂRE nr. 577 din 25 septembrie 1997 (*republicată*)pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 iunie 1999  --------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997.  +  Articolul 1Se aprobă Programul privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, cuprins în anexa.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează realizarea programului aprobat potrivit art. 1 şi fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu priorităţile prevăzute în program, care se nominalizeaza distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului repartizează pe judeţe suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică consiliilor judeţene, defalcată pe cele doua subprograme - pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor. (3) După consultarea primarilor, a consiliilor locale şi cu avizul acestora, consiliile judeţene stabilesc şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului şi în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2). (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului analizează şi avizează listele primite de la consiliile judeţene, după care virează acestora lunar, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2). (5) Consiliile judeţene virează lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 3Consiliile judeţene, cu sprijinul prefecturilor, pe baza prevederilor programului aprobat potrivit art. 1 şi cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:- elaborarea şi aprobarea, în termen de 30 de zile, într-un concept unitar, a programului judeţean defalcat pe consilii locale;- identificarea şi a altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat;- fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat;- asistenţă tehnică de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean.  +  Articolul 4 (1) Lucrările de pietruire reprezintă viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate şi se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local şi avizate de consiliul judeţean, după caz. Încredinţarea elaborării proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin licitaţie organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale de pământ se supun reglementărilor specifice investiţiilor şi se realizează corelat cu lucrările de pietruire.  +  Articolul 5Alimentările cu apa ale satelor sunt obiective de investiţii şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor cuprinde în programele proprii şi obiectivele aflate în pregătire şi execuţie.  +  Articolul 6Sursele de finanţare pentru pietruirea drumurilor comunale şi pentru alimentarea cu apa a satelor se constituie, după caz, din:- sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- alocaţii din bugetul local şi din alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc.).  +  Articolul 7Telefonizarea satelor şi conectarea la reţeaua telefonica naţionala se realizează de către Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., conform reglementărilor legale în vigoare şi în concordanta cu obligaţiile stabilite în licenţa de operare acordată de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica.  +  Articolul 8Conectarea la reţeaua de electrificare a aşezărilor umane de pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 243/1990 privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor tarii. Iluminatul intravilan se realizează conform reglementărilor în vigoare, pe bază de convenţii încheiate între consiliile locale şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecărei comune.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia**).------------------- Notă **) A se vedea şi Normele metodologice nr. 6.529/N.N. din 15 octombrie 1997 de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 27 octombrie 1997.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa PROGRAM privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor - Sem. II 1997 - Sem. I 1999 -
    Nr. crt.JudeţulPIETRUIREA DRUMURILOR COMUNALEALIMENTAREA CU APĂ A SATELORCOSTUL TOTAL (mld. lei) pietruirea drumurilor comunale + alimentarea cu apă a satelor
    Lungimea drumurilor comunale de pământ (km)Programul de pietruire (km)Cost (mld. lei)Numărul de sate fără instalaţii centralizate de alimentare cu apăProgramul de alimentare cu apă în sistem centralizat (nr. sate)Cost (mld. lei)
    TotalDin careTotalDin careTotalDin care
    199719981999199719981999199719981999
    01234567891011121314151617
    1.Alba442,22132,7034,205,7913,2615,1556118060,742,1223,0835,5494,947,9136,3450,69
    2.Arad182,9454,0016,933,106,747,092266835,671,9914,1919,4952,605,0920,9326,58
    3.Argeş249,6274,9523,063,918,6410,51476150149,692,3654,4192,92172,756,2763,05103,43
    4.Bacău251,8275,5425,583,248,9713,37465136265,720,7993,68171,25291,304,03102,65184,62
    5.Bihor193,5858,1516,292,646,487,17327100244,494,0089,49151,00260,786,6495,97158,17
    6.Bistriţa- Năsăud122,6336,7510,261,684,104,4820259149,553,6955,5190,35159,815,3759,6194,83
    7.Botoşani210,9863,3023,324,198,8110,3228084116,754,9946,3465,42140,079,1855,1575,74
    8.Braşov69,2420,757,861,343,043,481273581,562,7128,7050,1589,424,0531,7453,63
    9.Brăila107,3132,2011,331,694,005,64832818,811,207,629,9930,142,8911,6215,63
    10.Buzău479,60143,8549,157,1017,9324,1235811358,041,2321,3635,45107,198,3339,2959,57
    11.Caraş- Severin72,4021,706,911,152,822,9426679196,7114,4382,9199,37203,6215,5885,73102,31
    12.Călăraşi74,6022,4012,911,965,125,83128399,011,524,463,0321,923,489,588,86
    13.Cluj433,12129,4041,506,1317,9917,382417195,512,7335,7757,01137,018,865,7674,39
    14.Constanţa414,20124,2651,987,8620,4923,631444433,255,6316,4711,1585,2313,4936,9634,78
    15.Covasna1,501,500,580,080,230,27993139,751,1414,7323,8840,331,2214,9624,15
    16.Dâmboviţa176,6653,0017,332,837,497,0127977115,751,9342,1771,65133,084,7649,6678,66
    17.Dolj264,7078,4021,153,388,249,53364109129,600,4745,7783,36150,753,8554,0192,89
    18.Galaţi117,7835,3510,631,734,214,691384066,500,1723,4342,9077,131,9027,6447,59
    19.Giurgiu46,0713,854,170,711,671,791545025,100,218,9715,9229,270,9210,6417,71
    20.Gorj42,6112,753,780,661,491,6335310760,493,5724,2332,6964,274,2325,7234,32
    21.Harghita21,256,351,940,380,770,7915647133,152,0248,3382,80135,092,4049,1083,59
    22.Hunedoara101,1430,3511,491,954,754,793919177,601,5828,5147,5189,093,5333,2652,30
    23.Ialomiţa104,6229,9021,994,239,068,701013322,464,7712,435,2644,459,0021,4913,96
    24.Iaşi498,84150,0053,2211,8620,4120,95400120257,717,8797,09152,75310,9319,73117,50173,70
    25.Ilfov20,206,101,700,280,660,767628124,311,2844,6078,43126,011,5645,2679,19
    26.Maramureş95,1428,505,460,932,112,42511625,648,9716,67-31,109,9018,782,42
    27.Mehedinţi99,8829,8815,951,886,267,8127910792,760,9633,2958,51108,712,8439,5566,32
    28.Mureş69,5620,606,591,122,482,99417114370,63-129,72240,91377,221,12132,20243,90
    29.Neamţ45,6513,705,430,711,832,8927585147,381,6454,6091,14152,812,3556,4394,03
    30.Olt108,2232,469,001,463,524,022809066,713,5226,3636,8375,714,9829,8840,85
    31.Prahova143,4141,859,211,982,974,262799134,596,0317,2711,2943,808,0120,2415,55
    32.Satu Mare282,1984,6526,873,899,6713,311965146,800,0418,8527,9173,673,9328,5241,22
    33.Sălaj129,2538,7012,441,634,816,0014340112,552,4341,4868,64124,994,0646,2974,64
    34.Sibiu114,4740,5712,182,024,825,3415342100,493,3438,0459,11112,675,3642,8664,45
    35.Suceava18,965,781,640,260,680,7036692175,460,6262,00112,84177,100,8862,68113,54
    36.Teleorman97,1829,1011,611,594,415,612206768,430,6722,4845,2880,042,2626,8950,89
    37.Timiş639,50191,9078,2712,0332,9833,262036461,919,9930,2421,68140,1822,0263,2254,94
    38.Tulcea164,0049,2038,117,2912,0618,76852620,382,8510,716,8258,4910,1422,7725,58
    39.Vaslui384,10115,2046,007,0219,1619,82381122478,670,91167,07310,69524,677,93186,23330,51
    40.Vâlcea207,7160,9912,072,693,735,65474151115,804,2044,1367,47127,876,8947,8673,12
    41.Vrancea363,70109,1025,823,689,6612,482106030,433,7410,4016,2956,257,4220,0628,77
      TOTAL JUDEŢE7.662,55,2.299,68795,91130,05308,52357,3410.4073.1374.516,55124,311.687,562.704,685.312,46254,361.996,083.062,02
      % din lucrări30,00             30,14                
      Durata realizării2 ani             2 ani              
  -----------