HOTĂRÂRE nr. 450 din 10 iunie 1999privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 24 iunie 1999    În temeiul prevederilor art. III pct. 2 din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare o dată cu titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 12 februarie 1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 3 iulie 1998, cu excepţia art. 56-60, a anexei nr. 1.1.A şi a anexei nr. 2. (3) În termen de 30 de zile de la data publicării Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice Guvernul va aproba noul regulament de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 3Pe data republicarii Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale vor fi republicate în Monitorul Oficial al României normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica  +  AnexăNORMA 10/06/1999