ANEXĂ din 12 decembrie 2016privind situaţia cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 bis din 19 decembrie 2016  Notă

  ──────────

  Abrobată de Ordinul nr. 2.844 din 12 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 din 19 decembrie 2016

  ──────────
  Situaţia prezentată în continuare este doar exemplificativă.┌───────────────────┬───────────────────┬────────┬─────────────┬──────────┐│ Reglementări │ Reglementări IFRS │Ajustări│Reclasificări│Explicaţii││OMFP nr. 1.802/2014│ │valorice│ informaţii │ │├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ ││Denumire │ Valoare │Denumire │ Valoare │ │ │ ││indicator│indicator│indicator│indicator│ │ │ │├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────┴──────────┘-----