ORDIN nr. 139 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.148 din 8 august 2016, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum şi ale art. 48 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul ILa anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, litera C se modifică şi se completează după cum urmează:1. După punctul 257 se introduc două noi puncte, punctele 257a şi 257b, cu următorul cuprins:┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumire analiză/examen/operaţiune/produs │Tarif/Lei││crt. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│"257a│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin │ ││ │«consimţământ informat» prin procedura de recunoaştere mutuală│ ││ │sau procedura descentralizată cu România stat interesat în │ ││ │primul val │ 8091 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│257b │Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin │ ││ │«consimţământ informat» prin procedura de recunoaştere mutuală│ ││ │sau procedura descentralizată cu România ca stat de referinţă │ 11435" │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘2. Punctul 277 se modifică şi va avea următorul cuprins:┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumire analiză/examen/operaţiune/produs │Tarif/Lei││crt. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│"277 │Tarif anual de menţinere pe piaţă a autorizaţiei de │ ││ │comercializare pentru produse medicinale veterinare │ 326" │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare

  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

  Radu Roatiş Cheţan
  Bucureşti, 14 decembrie 2016.Nr. 139.----