RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016    În cuprinsul anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 17 noiembrie 2016, se face următoarea rectificare:- la nr. crt. 27, în coloana a 4-a, după domeniul "Biotehnologii" se va citi: "Calculatoare şi tehnologia informaţiei".------