RECTIFICARE nr. 96 din 8 decembrie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016    În cuprinsul art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016, se fac următoarele rectificări:- la alin. (2), în loc de: "...prevederile art. I pct. 17..." se va citi: "...prevederile art. I pct. 16...";- la alin. (4), în loc de: "...Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice..." se va citi: "...Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice...".-----