HOTĂRÂRE nr. 479 din 16 iunie 1999privind unele măsuri aplicate la importul de carne de porc, carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 22 iunie 1999  Având în vedere evoluția importurilor de carne de porc, carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare, originare din Republica Ungara,constatând ponderea ridicată a importurilor de carne de porc, carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare din Republica Ungara în totalul importurilor românești de astfel de produse,ținând seama de conjunctura pieței interne și internaționale a carnii, precum și de dificultățile cu care se confrunta în prezent producătorii din România,în baza art. 14 din Acordul central european de comerț liber (CEFTA), care da posibilitatea adoptării de măsuri specifice de salvgardare, în situația în care importul de produse agricole ce fac obiectul concesiilor acordate în baza CEFTA, originare din unul dintre statele-părți, se realizează în cantități atât de mari și în astfel de condiții încât cauzează o dereglare serioasă a piețelor celorlalte părți,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se suspenda temporar concesiile la importul de carne de porc și de pasare, organe de porc și de pasare și preparate din carne de porc și de pasare, originare din Republica Ungara.  +  Articolul 2Taxele vamale aplicabile importurilor menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Realizarea operațiunilor de import al produselor menționate în anexa, indiferent de țara de origine, se face în baza unor licențe automate, cu scop statistic, eliberate de Ministerul Industriei și Comerțului - Departamentul relații economice internaționale.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României și se aplică pe o perioadă de un an de la această dată.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Ștefan Pete,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei
  și comerțului,
  Nicolae Staiculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul afacerilor externe,
  Andrei Pleșu
   +  Anexă
  TAXELE VAMALE
  aplicate la importul în România de carne de porc, carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare, originare din Republica Ungara
   Poziția tarifara   0203 0206   0206 30   0206 30 21 0206 30 31 0206 30 90  0206 41  0206 41 91 0206 41 99 0206 49  0206 49 91 0206 49 99 0207   0207 12 0207 14 0207 27 0207 27 91 0207 36   0207 36 81 0207 36 85 0207 36 89 0210     Produsul    Carne de porc proaspăta, refrigerata sau congelata Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, magari, catari, asini, proaspete, refrigerate sau congelate. - De porcine, proaspete sau refrigerate: -- Altele: --- De animale din specia porcine domestice: ---- Ficat ---- Altele --- Altele - De porcine, congelate: -- Ficat: --- Altele: ---- De animale din specia porcine domestice ---- Altele -- Altele: --- Altele: ---- De animale din specia porcine domestice ---- Altele Carne și organe comestibile ale pasarilor de la poziția nr. 01.05, proaspete, refrigerate sau congelate. - Păsări din specia galinacee: -- Întregi, congelate -- Părți și organe, congelate -- Părți și organe, congelate: ---- Ficati -- Altele, congelate --- Organe: ---- Ficati: ----- Ficati grasi de gaste ----- Ficati grasi de rate ----- Alții Carne și organe comestibile, sarate sau în saramura, uscate sau afumate; făina și pudra comestibila de carne sau de organe.   Taxa vamală (%) 45        45 45 45     45 45    45 45     45 45   45     45 45 45    
  ----------